TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER


KONU 29: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: NOKTA VE DOĞRU


BÖLÜM 1: NOKTA VE DOĞRU

Temel Geometrik Kavramlar

NOKTA

Nokta, konum ifade eden geometrik bir kavramdır.

Günlük yaşantımızda, bu sözcüğü genellikle küçük dairesel alanları (kalem ucuyla oluşturduğumuz küçük iz vb) ifade etmek için kullansak da, matematikte sadece yer belirtmek için kullanılan, genişliği olmayan soyut bir kavramdır.

Noktayı kalemle gösterme

Matematikteki noktanın yerini kâğıt üzerinde gösterebilmek için bulunduğu yere küçük ve içi dolu bir daire koyarız.

Noktayı isimlendirmek için genellikle alfabedeki büyük harfleri kullanırız. Farklı noktalara farklı isimler veririz. Bir noktanın ismini, bu noktanın yerini belirtmek için kullandığımız daireye yakın bir yere yazarız.

A, B ve C noktaları

Yukarıdaki noktalar, A, B ve C harfleri ile gösterilmiştir.

 • A noktası denildiğinde, A’ya en yakın dairenin merkezi,
 • B noktası denildiğinde, B’ye en yakın dairenin merkezi ve
 • C noktası denildiğinde ise, C’ye en yakın dairenin merkezi

anlaşılmalıdır.

Bir kareli kâğıda 5 farklı nokta koyarak, bu noktaları isimlendirin.

Nokta alıştırmalar
 

DOĞRU

Doğru,

 • düz çizgi şeklinde her iki tarafa sonsuza kadar uzanan ve
 • kalınlığı olmayan

bir geometrik şekildir.

 

DOĞRU VE NOKTALAR

Bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta vardır.

İki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. Bu nedenle, doğruyu ifade etmek için üzerindeki iki farklı noktayı belirtmemiz yeterlidir.

 

DOĞRUNUN GÖSTERİMİ

Bir doğruyu kağıt üzerinde gösterirken, bu doğruyu ifade eden düz bir çizgi çekeriz. Doğrunun iki yönde de sonsuza kadar ilerlediğini göstermek için iki ucuna da ok koyarız.

A ve B'den geçen doğru

Yukarıda, A ve B noktalarından geçen doğruyu görüyoruz.

Bir doğru, her iki yönde de sonsuza kadar uzanabildiği için, doğruyu gösterdiğimiz çizgiyi daha uzun veya daha kısa da çizebiliriz.

A ve B'den geçen uzun doğru

Yukarıda aynı doğrunun daha uzun bir çizgiyle gösterildiğini görüyoruz.

 

DOĞRUYU İSİMLENDİRME

Bir doğruyu isimlendirirken üç farklı yöntem kullanabiliriz.

Bir doğruyu,

 • küçük harflerle (a, b, c gibi),
 • üzerinden geçtiği iki noktayı yan yana yazarak (AB, BC, CE gibi) veya
 • üzerinden geçtiği iki noktayı yan yana yazıp, üst tarafına küçük, yatay bir doğru sembolü koyarak (..., ..., ... gibi)

gösterebiliriz.

AB ve BC doğruları

A ve B noktalarından geçen yeşil doğruyu

 • AB doğrusu veya
 • ... doğrusu

şeklinde adlandırabiliriz. Benzer şekilde, B ve C noktalarından geçen turuncu doğruyu ifade etmek için

 • BC veya
 • ...

gösterimlerinden birini kullanabiliriz.

Doğruyu isimlendirirken, hangi harfi önce kullandığımız fark etmez. Örneğin, AB ile BA aynı doğruyu gösterir. Benzer şekilde, ... ile ... aynı doğrunun farklı gösterimleridir.

D, E ve F noktalarından geçen doğru

Yukarıda şekilde olduğu gibi, bir doğrunun üzerindeki üç veya daha fazla noktaya isim verilmiş olabilir. Böyle bir doğruyu ifade etmek için hangi iki noktayı kullandığımız fark etmez. Örneğin, yukarıdaki doğru için DE, ED, DF, FD, EF veya FE isimlerinden herhangi birini kullanabiliriz.

d ve e doğruları

Üzerindeki noktaların isimlerini kullanmak yerine, bir doğruyu isimlendirmek için küçük harf de kullanabiliriz. Örneğin, yukarıdaki

 • yeşil doğru, d doğrusu ve
 • turuncu doğru, e doğrusudur.

Aşağıdaki kareli kâğıda AB, BC, EA ve ED doğrularını çizin.

Doğru Alıştırmaları

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Temel Geometrik Kavramlar Konusuna Git