YÜZDELER


KONU 28: YÜZDELER

BÖLÜM 1: YÜZDE NEDİR?


BÖLÜM 1: YÜZDE NEDİR?

Önceki konularda, bir parçanın bütüne oranını ifade etmek için kesirleri kullanmıştık. Örneğin, bir bütünün yarısının kendisine oranını ... ile göstermiştik.

Bir miktarın bütüne oranını göstermenin farklı bir yolu da YÜZDEleri kullanmaktır.

 

YÜZDE NEDİR?

Yüzde Örneği

100 eşit parçaya bölünen bir bütünün A parçasından oluşan bir çokluk, bu bütünün yüzde A'sı kadardır.

 

YÜZDENİN GÖSTERİMİ VE OKUNUŞU

Yüzdeyi, % işareti ile gösteririz.

Yüzdenin Okunuşu

Yüzdeli ifadeleri okurken,

  • önce “yüzde” der,
  • daha sonra da “%” işaretinin yanında yazan sayıyı okuruz.

Yüzde Okunuşu
%30 yüzde otuz
%100 yüzde yüz
%63 yüzde altmış üç
 

YÜZDE ÖRNEKLERİ

Bir kıyafetin fiyatı, bir kalıp peynirin ağırlığı, dünyanın yüz ölçümü vb. herhangi bir nicelik, bir bütün olarak düşünülebilir.

Aşağıda, içerisinde yüzde geçen cümleler görüyoruz. Bir oranı yüzde ile ifade edebilmek için, bütünün 100 parçadan oluşması şart değildir.

Dünya Haritası
  • Dünya yüzeyinin %70’i sularla kaplıdır.
  • Türkiye’deki insanların %24’ü 15 yaşının altındadır.
  • Mustafa, evdeki peynirin %10’unu kahvaltıda yemiştir.
  • Bu sezon, kıyafetlere %30 indirim yapıldı.
 

YÜZDELER VE MİKTARLAR

Bir bütünün bir kısmının bu bütüne oranı, %0 ile %100 arasında bir yüzde ile ifade edilir.

Yüzdeler Miktarlar
  • 100 parçadan oluşan bir bütünün yarısı 50 parçaya denk gelir. Bu nedenle, bir bütünün yarısı bu bütünün %50'sidir.
  • 100 parçanın dörtte biri 25 parçadır. Buna göre, bir bütünün dörtte biri, aynı zamanda %25’idir.
  • Bütünün 100 parçadan oluştuğunu düşündüğümüz için bu bütünün tamamı, aynı zamanda %100'üdür.
Yüzdesi Miktarı
%100 Tamamı
%50 Yarısı
%25 Dörtte biri (çeyreği)
%0 Hiçbir miktarı

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yüzdeler Konusuna Git