ONDALIK GÖSTERİM


KONU 27: ONDALIK GÖSTERİMİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİMDE SIRALAMA


BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİMDE SIRALAMA

Ondalıklı Gösterimleri Sıralama

Tam kısmı büyük olan ondalık gösterimin değeri daha büyüktür.

2,34       23,6       8,12

sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

 

Yukarıdaki ondalık gösterimlerin tam kısımları sırasıyla 2, 23 ve 8’dir. Bu doğal sayıların büyükten küçüğe doğru sıralaması

23 > 8 > 2

şeklindedir. Tam kısmı büyük olan ondalık gösterim, daha büyük bir sayıyı gösterdiği için verilen sayıların büyükten küçüğe sıralaması aşağıdaki gibidir.

23,6 > 8,12 > 2,34

Ondalıklı Gösterimleri Sıralama Örneği

Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayın.

a) 0,18       7,18       21,18     : ........>........>........

b) 13,9       10,18     63,312   : ........>........>........

c) 6,01       16,1       1,001     : ........>........>........

ç) 8,04       80,4       804        : ........>........>........

d) 13,3       12,4       11,2       : ........>........>........

e) 5,99       4,01       3,25       : ........>........>........

 

Tam kısımları aynı olan ondalık gösterimlerin, ondalık kısımlarını karşılaştırmamız gerekir. Bu karşılaştırmayı yaparken,

  1. Ondalıklı Gösterimleri Sıralama Aşama 1

    Ondalık gösterimleri, virgüller aynı hizaya gelecek şekilde, alt alta yazarız.

  2. Ondalıklı Gösterimleri Sıralama Aşama 2

    En üst basamaktan başlayarak rakamları tek tek karşılaştırırız. (Büyük rakama sahip olan ondalık gösterim, daha büyüktür.)

  3. Ondalıklı Gösterimleri Sıralama Aşama 3

    Eğer aynı basamakta aynı rakamlarla karşılaşırsak, bir alt basamağa geçeriz.

2,34       2,6       8,12

sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

 

Bu sayıların tam kısımları 2, 2 ve 8’dir. Tam kısmı en büyük olan 8,12 sayısı, diğer iki sayıdan büyüktür. 2,34 ve 2,6 sayılarının sıralamadaki yerlerini bulabilmek için aşağıdaki işlemleri yaparız.

2,34

2,6

2,34 ve 2,6'nın tam kısımları aynı olduğu için bu sayıları virgüller aynı hizaya gelecek şekilde alt alta yazarız.

2,34

2,6

Virgülden sonraki ilk rakamlar 3 ve 6’dır. 6, daha büyük olduğu için 2,6 sayısı 2,34’ten büyüktür.

Doğru sıralama aşağıdaki gibidir.

8,12 > 2,6 > 2,34

0,173       0,17       0,24

sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

 

Bu sayılarının tümünde tam kısım aynı olduğu için ondalık kısımları karşılaştırmamız gerekir.

0,173

0,17

0,24

Virgülden sonraki ilk rakamlar sırasıyla 1, 1 ve 2'dir. En büyük rakam 2 olduğu için, en büyük sayı 0,24’tür. Diğer iki sayının karşılaştırılması için bir sonraki basamağa geçeriz.

0,173

0,17

Yüzde birler basamağında da aynı rakamlar olduğu için virgülden sonraki üçüncü basamağa geçmemiz gerekir.

0,173

0,17

0,17’nin binde birler basamağında herhangi bir rakam olmadığı için bu basamaktaki rakamın 0 olduğunu kabul ederiz. 0 < 3 olduğundan, 0,17 < 0,173'tür.

Buna göre doğru sıralama aşağıdaki gibidir.

0,17 < 0,173 < 0,24

Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayın.

a) 7,63         5,63         5,65   : .........>..........>........

b) 0,85         3,12         3,2     : .........>..........>........

c) 8,21         8,2           8,12   : .........>..........>........

ç) 5,25         0,503       0,5     : .........>..........>........

d) 0,49         0,5           0,51   : .........>..........>........

e) 6,831       6,83         6,8     : .........>..........>........

Büyükten küçüğe doğru yapılan bir sıralamada, sayıları en sağdaki sayıdan başlayarak sırayla yazıp, aralarına < işareti koyduğumuzda küçükten büyüğe doğru bir sıralama elde ederiz.

Aşağıdaki ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayın.

a) 0,111        0,11         0,1       : .........<..........<........

b) 8,92         10,21       6,34     : .........<..........<........

c) 7,321       7,364       7,3637  : .........<..........<........

ç) 400,1       410,4       400,08  : .........<..........<........

d) 5,902       5,92         5,29     : .........<..........<........

e) 6              8,13         6,03     : .........<..........<........

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalıklı Gösterimi Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konusuna Git