ÜÇGEN VE DÖRTGENLER


KONU 31: ÇOKGENLER

BÖLÜM 2: ÇOKGENLERDE GÖSTERİM


BÖLÜM 2: ÇOKGENLERDE GÖSTERİM

ÇOKGENLERDE KENAR, KÖŞE VE İÇ AÇILARIN GÖSTERİMİ

 

KÖŞELER

Köşe, doğru parçalarının birleşim noktasıdır. Noktaları büyük harflerle gösterildiğimizden, çokgenin köşelerini göstermek için de büyük harf kullanırız.

Üçgen-Dörtgen Köşeler

Yukarıdaki üçgenin köşeleri A, B ve C ile gösterilmiştir. Dörtgenin köşeleri ise, K, L, M ve N harfleriyle gösterilmiştir.

 

KENARLAR

Bir çokgenin kenarlarını iki farklı şekilde gösterebiliriz:

  • Uç noktalarını simgeleyen harfleri yan yana yazarak (AB kenarı, BC kenarı gibi) veya
  • Küçük harf kullanarak (a kenarı, b kenarı gibi)

Üçgenin kenarları

Soldaki üçgenin kenarları ilk yöntemle ve sağdaki üçgenin kenarları ikinci yöntemle isimlendirilmiştir. İlk yöntemde hangi harfin önce yazıldığı önemli değildir. Örneğin, AB kenarı, BA şeklinde de ifade edilebilir.

 

KENAR UZUNLUKLARI

Bir çokgene ait bir kenarın uzunluğunu göstermek için bu kenarı simgeleyen harfleri, “| |” işaretlerinin arasına yazarız. Örneğin, AB kenarının uzunluğunu göstermek için |AB| gösterimini kullanırız.

 

İÇ AÇILAR

Açıları ifade edebilmek için iki farklı gösterim kullanabiliriz:

  • Ait olduğu köşeyi simgeleyen harfin üzerine “...” sembolü koyarak (... açısı, ... açısı gibi) veya
  • Ait olduğu köşeyi simgeleyen harf ortada olacak şekilde, köşeyi oluşturan doğru parçalarının uç noktalarını sırayla yazıp üzerlerine “...” sembolü koyarak (... açısı, ... açısı gibi)

Açıların gösterimi

Yukarıda, bir üçgenin iç açılarını ifade etmek için kullanılan iki farklı gösterim görüyoruz.

Açıların gösterimi

Yukarıda, bir dörtgenin iç açıları için kullanılan farklı gösterimleri görüyoruz.

 

AÇI ÖLÇÜSÜ

Bir iç açının ölçüsünü ... ile gösterebiliriz. Bu gösteriminde parantez içerisine açıyı yazarız. Örneğin,

... açısının ... olduğunu "..." şeklinde gösterebiliriz.

 

ÇOKGENLERİN GÖSTERİMİ

Bir çokgeni ifade etmek için bir köşesinden başlayarak, köşeleri simgeleyen harflerin tümünü art arda yazarız. Yalnız, bu harfleri rasgele sıralamayız. Bir köşeden başlayarak saat yönünde veya ters yönde aynı köşeye ulaşıncaya kadar kenarları takip ederiz. Karşılaştığımız sırayla köşeleri simgeleyen harfleri yazarız.

Üçgenin gösterimi

Yukarıda ABC ve DEF üçgenlerini görüyoruz.

Dörtgenin gösterimi

Yukarıda GHIJ ve KLMN dörtgenlerini görüyoruz.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çokgenler ve Temel Elemanları Konusuna Git