ÜÇGEN VE DÖRTGENLER


KONU 32: ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

BÖLÜM 1: İÇ AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER


BÖLÜM 1: İÇ AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI

Üçgenin iç açıları toplamı ...’dir.

Üçgenin iç açılarının toplamı örnek 1
Üçgenin iç açılarının toplamı örnek 2
Üçgenin iç açılarının toplamı örnek 3

Yukarıdaki üçgenlerin iç açılarını topladığımızda, tüm üçgenler için bu toplamın ... olduğunu görebiliriz.

  • 1. Üçgen: ... ...
  • 2. Üçgen: ... ...
  • 3. Üçgen: ... ...

İç açılarından ikisi verilen üçgenlerin, üçüncü iç açılarını bulun.

a) ...,   ..., ...... ......

b) ...,   ...,   ...............

c) ..., ...,   ... ............

ç) ...,    ...,   ...............

d) ...,   ...,   ... ............

Üçgenleri, iç açılarına ve kenar uzunluklarına göre sınıflandırabiliriz.

 

İÇ AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

İç açılarına göre üçgenler

İç açılarına göre üçgenler üçe ayrılır.

  • Dik açılı üçgenler,
  • Dar açılı üçgenler ve
  • Geniş açılı üçgenler.

DİK AÇILI ÜÇGENLER

İç açılarından biri ... olan üçgenlere dik üçgen ismi verilir.

Dik üçgen-1
Dik üçgen-2
Dik üçgen-3

Açılardan biri ... olduğundan, yukarıdaki üçgenler dik üçgendir.

 

DAR AÇILI ÜÇGENLER

Tüm iç açıları ...’den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen ismi verilir.

Dar açılı üçgen-1
Dar açılı üçgen-2
Dar açılı üçgen-3

Yukarıda dar açılı üçgenler görüyoruz. Bu üçgenlerin tüm iç açıları ...’den küçüktür.

 

GENİŞ AÇILI ÜÇGENLER

İç açılarından biri ...’den büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.

Geniş açılı üçgen-1
Geniş açılı üçgen-2
Geniş açılı üçgen-3

Yukarıda geniş açılı üçgenler görüyoruz. Bu üçgenlerin iç açılarından biri ...’den büyüktür.

Bir üçgen ya dik, ya dar, ya da geniş açılıdır.

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgen Çeşitleri Konusuna Git