ONDALIK GÖSTERİM


KONU 26: ONDALIK GÖSTERİMDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 4: ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA - BÖLÜM 2


BÖLÜM 4: ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA - BÖLÜM 2

21 – 0,86 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterimde Çıkarma-Çözümlü Örnek

Yüzde Birler Basamağı

Yüzde birler basamağında herhangi bir rakam olmadığı için bu basamaktaki rakamın 0 olduğunu varsayarız. 0'dan 6 çıkmadığı için üst basamaklardan ödünç almamız gerekir. Yalnız bir üst basamakta da bir rakam olmadığından,

  • önce birler basamağından onda birler basamağına ve
  • ardından da onda birler basamağından yüzde birler basamağına ödünç veririz.

Bu işlemler sonucunda

  • birler basamağındaki sayı 0,
  • onda birler basamağındaki sayı 9 ve
  • yüzde birler basamağındaki sayı 10

olur. Yüzde birler basamağındaki 10'dan 6'yı çıkararak işleme devam ederiz.

106 = 4

Alta 4 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

Alt basamaktaki ödünç alma işleminden sonra bu basamakta 9 kalır.

98 = 1

Alta 1 yazalım.

 

Birler Basamağı

Alt basamaklara ödünç verdikten sonra bu basamakta 0 kalır.

00 = 0

Alta 0 yazalım.

 

Onlar Basamağı

2boşluk = 2boşluk = 2

Alta 2 yazalım.

Bu işlemin sonucu 20,14'tür.

112,21 – 18,21 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterimde Çıkarma-Çözümlü Örneği

Yüzde Birler Basamağı

11 = 0

Alta 0 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

22 = 0

Alta 0 yazalım.

 

Birler Basamağı

2'den 8 çıkmaz. Üst basamaktan ödünç aldığımızda, birler basamağındaki sayı 12 olur.

128 = 4

Alta 4 yazalım.

 

Onlar Basamağı

Birler basamağına ödünç verdiğimizde, bu basamaktaki 0 kalır. Yalnız 0'dan 1 çıkmayacağı için yüzler basamağından ödünç almamız gerekir. Üst basamaktan ödünç alınca bu basamaktaki sayı 10 olur.

101 = 9

Alta 9 yazalım.

 

Yüzler Basamağı

Onlar basamağına ödünç verince, bu basamakta 0 kalır.

0boşluk = 00 = 0

Bu çıkaram işleminin sonucu 94'tür.

1,76 – 0,9 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterimde Çıkarma Örneği

Yüzde Birler Basamağı

6boşluk = 60 = 6

Alta 6 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

7'den 9 çıkmaz. Üst basamaktan ödünç aldığımızda bu basamaktaki sayı 17 olur.

179 = 8

Alta 8 yazalım.

 

Birler Basamağı

Onda birler basamağına ödünç verince bu basamakta 0 kalır.

00 = 0

Alta 0 yazalım.

Yukarıdaki işlemin sonucu 0,86'dır.

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulun.

Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 1
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 2
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 3
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 4
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 5
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 6
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 7
Ondalık Gösterim Çıkarma Alıştırmaları 8

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalık Gösterimde Toplama Çıkarma Konusuna Git