ONDALIK GÖSTERİM


KONU 26: ONDALIK GÖSTERİMDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 3: ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA - BÖLÜM 1


BÖLÜM 3: ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA - BÖLÜM 1

ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA

Ondalık gösterimle çıkarma yaparken, toplama işleminde olduğu gibi, işlemin tüm öğelerindeki virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ederiz. Boş bırakılan basamaklarda 0 rakamının olduğunu varsayarak, doğal sayılardaki çıkarma işlemi ile aynı kuralları uygularız. Eksilenin bir basamağındaki rakam, çıkanın rakamından küçük olduğunda bir üst basamaktan ödünç alırız.

Aşağıdaki örneklerini inceleyelim.

73,216 – 21,103 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Çıkarma Örneği

Binde Birler Basamağı

63 = 3

Alta 3 yazalım.

 

Yüzde Birler Basamağı

10 = 1

Alta 1 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

21 = 1

Alta 1 yazalım.

 

Birler Basamağı

31 = 2

Alta 2 yazalım.

 

Onlar Basamağı

72 = 5

Alta 5 yazalım.

Bu işlemin sonucu 52,113'tür.

71,638 – 27,02 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Çıkarma Örneği 2

Binde Birler Basamağı

8boşluk = 80 = 8

Alta 8 yazalım.

 

Yüzde Birler Basamağı

32 = 1

Alta 1 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

60 = 6

Alta 6 yazalım.

 

Birler Basamağı

1'den 7 çıkmaz. Bir üst basamaktan ödünç aldığımızda birler basamağındaki sayı 11 olur.

117 = 4

Alta 4 yazalım.

 

Onlar Basamağı

Birler basamağına ödünç verdiğimizde, bu basamakta 6 kalır.

62 = 4

Alta 4 yazalım.

Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu 44,618'dir.

16,223 – 9,86 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterimde Çıkarma-Çözümlü Örnek

Binde Birler Basamağı

3boşluk = 30 = 3

Alta 3 yazalım.

 

Yüzde Birler Basamağı

2'den 6 çıkmaz. Bir üst basamaktan ödünç aldığımızda, yüzde birler basamağındaki sayı 12 olur.

126 = 6

Alta 6 yazalım.

 

Onda Birler Basamağı

Yüzde birler basamağına ödünç verince, bu basamakta 1 kalır.

1'den 8 çıkmaz. Birler basamağından ödünç aldığımızda bu basamaktaki sayı 11 olur.

118 = 3

Alta 3 yazalım.

 

Birler Basamağı

Onda birler basamağına ödünç verince, bu basamaktaki sayı 5 olur.

5'ten 9 çıkmaz. Onlar basamağından ödünç alırsak, birler basamağındaki sayı 15 olur.

159 = 6

Alta 6 yazalım.

 

Onlar Basamağı

Birler basamağına ödünç verince bu basamakta 0 kalır. Çıkanın onlar basamağında bir rakam olmadığı için farkın da onlar basamağında rakam olmaz.

Sonraki bölümde, ondalık gösterimde çıkarma örneklerini incelemeye devam ediyoruz.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalık Gösterimde Toplama Çıkarma Konusuna Git