TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER


KONU 29: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

BÖLÜM 3: DOĞRU PARÇASI


BÖLÜM 3: DOĞRU PARÇASI

Doğru Parçası

Bir doğrunun, üzerindeki iki farklı nokta arasında kalan parçasına, doğru parçası ismi verilir.

Doğru her iki yönde de sonsuza kadar uzandığı halde, doğru parçası her iki doğrultuda da sınırlandırılmıştır. Doğru parçaları genellikle kendilerini sınırlandıran uç noktaları ile anılır.

 

İSİMLENDİRME

Bir doğru parçası üç şekilde isimlendirilebilir. Sınır noktalarını ifade eden büyük harfler yan yana yazıldıktan sonra aşağıdakilerden biri uygulanabilir.

  • Şeklin bir doğru parçası olduğu belirtilebilir. (AB doğru parçası, CD doğru parçası gibi)
  • Harflerin üzerine yatay ve düz bir çizgi çekilebilir. (..., ... gibi)
  • Harfler, köşeli parantez içerisine alınabilir. ([AB], [CD] gibi)

Doğru Parçası Örnekleri

Yukarıda AB, CD ve EF doğru parçalarını görüyoruz. Bu doğru parçalarını, sırasıyla,

  • ..., ... ve ... veya
  • [AB], [CD] ve [EF]

şeklinde de gösterebiliriz.

Doğrularda olduğu gibi, doğru parçalarını isimlendirirken de hangi harfin önce yazıldığı fark etmez. Örneğin, AB doğru parçası ile BA doğru parçası aynı şekli ifade eder.

 

DOĞRU PARÇASININ UZUNLUĞU

Doğruların tümü her iki yönde sonsuza kadar uzandığı için sonsuz uzunluktadır. Fakat doğru parçaları uç noktaları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle doğru parçaları için sonlu uzunluklar tanımlayabiliriz. Bir doğru parçasının uzunluğunu ifade etmek için isminin soluna ve sağına birer dikey çizgi koyarız. Örneğin, AB doğru parçasının uzunluğunu |AB| ile gösteririz.

Kareli Kağıt 1 birim
Noktalı Kağıt 1 birim

Eğer aksi belirtilmemişse,

  • Kareli kağıtta, bir karenin kenar uzunluğunu ve
  • Noktalı kağıtta, en yakın iki nokta arasındaki uzunluğu

1 birim olarak kabul edebiliriz. Doğru parçalarının uzunluklarını da birim cinsinden ölçebiliriz.

Doğru parçasının uzunluğu

AB doğru parçasının uzunluğu 3 birim, CD doğru parçasının uzunluğu 4 birim ve EF doğru parçasının uzunluğu 2 birimdir. Bu uzunlukları, matematiksel olarak,

  • |AB| = 3,
  • |CD| = 2 ve
  • |EF| = 4

şeklinde gösterebiliriz.

Aşağıdaki doğru parçalarının uzunluklarını bulun.

Doğru parçasının uzunluğu alıştırmalar

a) |AB|, b) |CD|, c) |EF|, ç) |GH|, d) |IJ|, e) |KL|, f) |MN|

 

PARALEL DOĞRU PARÇALARI

Doğru parçaları birbirine paralel olabilir. Paralel doğruların üzerindeki doğru parçaları da paraleldir.

Paralel doğru parçaları

AB ve CD doğru parçaları birbirine paraleldir. (AB // CD)

EF ile GH doğru parçaları da paraleldir. (EF // GH)

Aşağıdaki doğru parçalarından hangilerinin birbirine paralel olduğunu bulun.

Paralel doğru parçaları-alıştırmalar

...AB // CD...

....................

....................

....................

....................

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Temel Geometrik Kavramlar Konusuna Git