DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 3: DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 1: ALT ALTA TOPLAMADA SAYILAR NASIL YAZILIR?


Bu bölümde, alt alta toplama yaparken sayıları nasıl yazmamız gerektiğini öğreniyoruz. Toplanan sayıların ne şekilde yazıldığını biliyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak 2. BÖLÜM'e geçebilirsiniz.

BÖLÜM 1: ALT ALTA TOPLAMADA SAYILAR NASIL YAZILIR?

Alt alta toplama işlemini yaparken, toplanan sayıları ne şekilde yazacağımıza dikkat etmemiz gerekir. Sayıları yanlış yazmamız, yanlış bir sonuca ulaşmamıza neden olur.

Toplama İşlemi

İki sayıyı toplarken,

  • Aynı basamaktaki rakamları alt alta yazarız.
  • Toplanan sayıların altına düz bir çizgi çekip, sol üstüne “+” işareti koyarız.
  • Toplamı, yine aynı basamaklar aynı hizaya gelecek şekilde çizginin altına yazarız.

63 712 + 54 908

63 712 ile 54 908 sayılarını toplamak için

  • Birler basamağındaki 2 ile 8’i
  • Onlar basamağındaki 1 ile 0’ı
  • Yüzler basamağındaki 7 ile 9’u
  • Binler basamağındaki 3 ile 4’ü ve
  • On binler basamağındaki 6 ile 5’i

alt alta yazarız.

Toplama İşlemini Yazma

Toplanan sayılar aynı sayıda basamağa sahip olmayabilir. Bu durumda, aynı basamaktaki rakamların alt alta gelebilmesi için sayıları sağdan hizalarız.

27 154 + 48

27 154 sayısı 5 basamaklı olduğu halde, 48’in 2 basamağı vardır. Bu iki sayıyı toplamak için

  • Birler basamağındaki 4 ile 8’i ve
  • Onlar basamağındaki 5 ile 4’ü

alt alta yazarız. 27 154 sayısındaki yüzler, binler ve on binler basamaklarının altını boş bırakırız.

Toplama İşlemi yazma örneği

İki sayının da sağ taraftan hizalandığına dikkat edelim.

Toplama yaparken bir sayıyı alta veya üste yazmamız sonucu değiştirmez. Fakat genellikle daha fazla basamağa sahip olan sayıyı üste yazarız.

2508 + 548

2508 ve 548 sayılarından hangisini üste yazarsak yazalım, aynı sonucu elde ederiz.

Toplama İşlemi Nasıl Yazılır?
Alt alta Toplamayı Yazma

Her iki yazım şeklinde de sayıların sağdan hizalandığına dikkat edelim. Böylece aynı basamaktaki rakamlar alt alta gelmektedir.

Aşağıdaki işlemleri alt alta toplam şeklinde yazın.

a) 10 000 + 348, b) 2589 + 1, c) 32 000 + 65 479, d) 4587 + 98 876, e) 1500 + 35 666, f) 40 400 + 4044, g) 4678 + 1004, h) 75 555 + 44 444

 

ELDELİ TOPLAMA-HESAPLAMA ARACI

ELDELİ TOPLAMA-HESAPLAMA ARACI

Toplamak istediğiniz sayıları yazın.

 

Bu yazıyı görüyorsanız, sayfayı farklı ve güncel bir tarayıcıda açın.

Bu aracı farklı bir pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için tıklayın!

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılarda Toplam Konusuna Git