DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 3: DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 6: TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


BÖLÜM 6: TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA

Bir toplama işlemindeki bazı rakamlar, harf veya sembollerle gösterilip, yerlerine hangi rakamların gelmesi gerektiği sorulabilir. Bu tarz problemlerde birler basamağından başlayıp, işlemi adım adım takip ederek verilmeyen rakamları bulabiliriz.

Toplama işleminde verilmeyen rakamlar

a + b toplamını bulalım.

 

Üstteki sayının onlar basamağında b ve binler basamağında a rakamını görüyoruz. Her ne kadar bilinmeyen rakamlar onlar ve binler basamaklarında olsa da, işleme birler basamağından başlamamız gerekiyor.

 

Birler Basamağı

Birler basamağındaki rakamları toplayalım.

8 + 3 = 11

ELDE var 1.

 

Onlar Basamağı

Birler basamağından gelen ELDE'yi ve onlar basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + b + 5 = b + 6

Sonucun onlar basamağında 1 rakamını görüyoruz. b + 6'nın birler basamağının 1'e eşit olabilmesi için b’nin 5 olması gerekir.

b = 5

b = 5 için onlar basamağındaki toplamı tekrar yapalım.

1 + 5 + 5 = 11

ELDE var 1.

 

Yüzler Basamağı

Onlar basamağından gelen ELDE'yi ve yüzler basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + 4 + 9 = 14

ELDE var 1.

 

Binler Basamağı

Yüzler basamağından gelen ELDE'yi ve binler basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + a + 2 = a + 3

Sonucun binler basamağında 4 rakamını görüyoruz. a + 3'ün birler basamağının 4 olabilmesi için a’nın 1'e eşit olması gerekir.

 

a = 1 ve b = 5 olduğu için a + b = 6'dır.

Toplama İşleminde Bilinmeyen Rakamlar

a . b + c işleminin sonucunu bulalım.

 

Birler Basamağı

Birler basamağındaki rakamları toplayalım.

5 + 2 + 7 = 14

ELDE var 1.

 

Onlar Basamağı

Birler basamağından gelen ELDE'yi ve onlar basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + 8 + 7 + b = 16 + b

16 + b’nin birler basamağında 9 rakamının olabilmesi için b'nin 3'e eşit olması gerekir.

b = 3

b = 3 için onlar basamağındaki toplamı tekrar yapalım.

1 + 8 + 7 + 3 = 19

ELDE var 1.

 

Yüzler Basamağı

Alt basamaktan gelen ELDE'yi ve yüzler basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + a + 5 + 8 = a + 14

a + 14’ün birler basamağında 7 olabilmesi için a’nın 3’e eşit olması gerekir.

a = 3 için yüzler basamağındaki toplamı tekrar yapalım.

1 + 3 + 5 + 8 = 17

ELDE var 1.

 

Binler Basamağı

Alt basamaktan gelen ELDE'yi ve binler basamağındaki rakamları toplayalım.

1 + 1 + 0 + 3 = 5

Buna göre c = 5’tir.

 

Yukarıda bulduğumuz değerleri kullanarak a . b + c = 3 . 3 + 5 = 14 sonucuna ulaşabiliriz.

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulun.

Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 1
Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 2
Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 3
Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 4
Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 5
Toplama İşlemi Verilmeyen Rakam Alıştırma 6

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılarda Toplam Konusuna Git