UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇÜMÜ


KONU 35: UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 1: UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ


BÖLÜM 1: UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ

  • Bir yapının yüksekliği,
  • Bir kişinin boyu,
  • İki nokta arasındaki mesafe

vb. ölçüler, uzunluk ile ifade edilir.

Temel uzunluk ölçü birimi metredir. Metre “m” ile gösterilir. Örneğin, 5 m, “beş metre” anlamına gelir.

Uzunluk ölçüleri
  • Türkiye’deki ortalama insan boyu 1,73 metredir.
  • Ankara’da bulunan Atakule’nin yüksekliği 125 metredir.
Araba

Bazı uzunluklar metre ile ifade edildiğinde, çok büyük sayılarla karşılaşabiliriz.

Örneğin, Gaziantep ile Adana arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 220 000 metredir. Büyük uzunlukları böyle büyük sayılarla ifade etmek yerine, kullandığımız birimi değiştirebiliriz. 1000 metrelik uzunluk, 1 kilometreye (km'ye) eşittir. Uzunluk birimi için kilometreyi kullandığımızda, aynı uzaklığı "220 km" ile ifade edebiliriz.

 
Karınca

Bazı uzunluklar metre ile ifade edildiğinde ise, çok küçük sayılarla karşılaşabiliriz.

Örneğin, ortalama bir işçi karıncanın boyu 0,003 metredir. Bunun yerine, metrenin 1000’de biri olan milimetre (mm) birimini kullanarak, ortalama bir işçi karıncanın boyunun 3 mm olduğunu da söyleyebiliriz.

 

Bu bölümde uzunluk için kullanılan 7 farklı ölçü birimini öğreniyoruz. Bu birimleri ve birimlerin kısaltmalarını içeren aşağıdaki listede en büyük birimi en üstte ve en küçük birimi en altta bulabiliriz.

Uzunluk Ölçü Birimi Kısaltma
kilometre km
hektometre hm
dekametre dam
metre m
desimetre dm
santimetre cm
milimetre mm
 

cm, santimetrenin ingilizcesi olan "centimeter" kelimesinin kısaltmasıdır. Bazen, cm yerine "santimetre" kelimesinin kısaltması olan sm de kullanılır.

Yukarıdaki birimlerin en büyüğü km ve en küçüğü mm’dir. Aynı uzunluğu bu birimlerden herhangi biri ile gösterebiliriz. Örneğin, ortalama insan boyunu 1,73 m, 173 cm, 1730 mm veya 0,173 dam ile ifade edebiliriz. Bu birimler arasındaki dönüşümlerin nasıl yapıldığını bir sonraki bölümde öğreniyoruz.

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Uzunluk Ölçüleri Konusuna Git