VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME


KONU 34: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 5: VERİLERİ YANLIŞ YORUMLAMAYA YOL AÇAN DURUMLAR


BÖLÜM 5: VERİLERİ YANLIŞ YORUMLAMAYA YOL AÇAN DURUMLAR

Bir sütun grafiğinde,

  • değerlerin yazıldığı eksenin uygun ölçeklendirilmemesi veya
  • değerlerin 0’dan başlamaması

durumlarında yanlış yorumlamalara yol açabilecek durumlarla karşılaşılabilir.

Sütun Grafiği Yanlış Yorumlama

Yukarıdaki sütun grafiğinde, dikey eksen uygun ölçeklendirilmediği için değerler arasındaki farklar çok fazla belli olmamaktadır. Bunun yerine aşağıdaki gibi bir ölçeklendirme kullandığımızda farkların daha belirgin olduğunu görebiliriz.

Sütun Grafiği Doğru Yorumlama
 

Sütun Grafiği Yanlis Yorumlama-2

Yukarıdaki sütun grafiğinde dikey eksen 0’dan değil, 50’den başlamıştır. Grafikteki bu duruma dikkat edilmediğinde, “mavi” yanıtının “kırmızı” yanıtının 3 katı kadar verildiği sanılabilir. Yanlış yorumlara yol açmaması için aynı verileri aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Sütun Grafiği Doğru Yorumlama-2
 

Aşağıdaki sütun grafiklerin neden yanlış yorumlamalara yol açabileceğini açıklayın.

A) Yanlış Yorumlama Alıştırma 1
 
B) Yanlış Yorumlama Alıştırma 2
 
 
C) Yanlış Yorumlama Alıştırma 3
 
D) Yanlış Yorumlama Alıştırma 4
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri İşleme Konusuna Git