VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME


KONU 34: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 4: VERİLERİ YORUMLAMA


BÖLÜM 4: VERİLERİ YORUMLAMA

Sütun grafiği veya sıklık tablosu ile gösterilen verileri kullanarak

 • Soru yöneltilen toplam kişi sayısını,
 • Belli yanıtları veren toplam kişi sayılarını,
 • En çok hangi yanıtın verildiğini,
 • En az hangi yanıtın verildiğini,
 • Hangi yanıtların eşit sayıda verildiğini,
 • Hangi yanıtların daha fazla verildiğini,
 • Verilen yanıt sayılarının birbirine oranını

ve bunun gibi sonuçları elde edebiliriz.

Bir sınıftaki öğrencilere kaç kardeşleri olduğu sorulmuş ve elde edilen cevaplar aşağıdaki sıklık tablosunda gösterilmiştir.

Kardeş sayısı Yanıt sayısı
0 5
1 8
2 4
3 0
4 1

Bu verileri yorumlayalım.

 • Bu sınıfta toplam 5 + 8 + 4 + 0 + 1 = 18 öğrenci bulunmaktadır.
 • Bu sınıftaki öğrencilerin en fazla 4 kardeşi vardır.
 • Bu sınıfta kardeşi olmayan öğrenci sayısı 5’tir.
 • Bu sınıftaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun kardeşi vardır.
 • Bu sınıfta 3 kardeşi olan öğrenci bulunmamaktadır.
 • Bu sınıfta 1 kardeşi olan öğrencilerin sayısı, 2 kardeşi olanların 2 katı ve 4 kardeşi olanların 8 katıdır.
 • Kardeşi olmayan ve 2 kardeşi olan öğrencilerin toplamı, sınıf mevcudunun yarısıdır.

Aşağıdaki sütun grafiğinde bir ilçede bulunan A, B, C ve D çiftliklerinde bulunan besi hayvanlarının sayısı verilmiştir.

Çiftlik Sütun Grafiği

Bir araştırma sorusundan elde edilmiş olmasa da yukarıdaki sütun grafiğini benzer şekilde yorumlayabiliriz.

 • Bu çiftliklerde toplam 50 + 80 + 100 + 80 = 310 besi hayvanı bulunmaktadır.
 • En fazla besi hayvanı C çiftliğindedir.
 • En az besi hayvanı A çiftliklerindedir.
 • B ve D çiftliklerindeki besi hayvanlarının sayıları eşittir.
 • C çiftliğindeki besi hayvanlarının sayısı, A çiftliğindekinin 2 katıdır.

Aşağıda verilen grafik ve tabloları yorumlayın.

A) Bir şirketin çalışanlarına mesai saatinin kaçta başlamasını istedikleri sorulmuş ve elde edilen yanıtlara göre aşağıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur.

İstenilen mesai başlangıcı Yanıt sayısı
8:00 3
8:30 10
9:00 7
9:30 2
10:00 1
 

B) Bir ilçedeki eczacılara, bir eczanede en az kaç kişinin çalışması gerektiği sorulmuş ve alınan yanıtlara göre aşağıdaki sütun grafiği elde edilmiştir.

Sütun Grafiği Eczane
 

C) Bir televizyon kanalının yaş grubuna göre izleyici sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

Sütun Grafiği İzleyici
 

D) Aşağıdaki tabloda 5 şirketin elde ettiği günlük ortalama kâr miktarları gösterilmiştir.

Şirket Günlük ortalama kâr
A 1000 ₺
B 200 ₺
C 500 ₺
D 1300 ₺
E 800 ₺

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri İşleme Konusuna Git