UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇÜMÜ


KONU 37: ZAMAN ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 2: ZAMAN BİRİMLERİ ARASINDA YAPILAN ÇEVRİMLER


BÖLÜM 2: ZAMAN BİRİMLERİ ARASINDA YAPILAN ÇEVRİMLER

Zaman birimleri arasında çevrim yaparken aşağıda verilen çevrim tablosunu kullanabiliriz.

Zaman birimleri arasında dönüşüm

Büyük birimden, küçük birime geçerken çarpma yaparız. Örneğin, 3 günün kaç saat olduğunu bulmak için 3’ü 24 ile çarparız.

Bir günün kaç dakikadan oluştuğunu bulalım.

 

1 gün, 24 saattir. 1 saat ise, 60 dakikadır. Buna göre, 1 günün kaç dakika olduğunu bulabilmek için 24'ü 60'la çarparız.

1 gün = 24 × (60 dakika) = 1440 dakika

3 aylık bir yaz tatilinin kaç saat olduğunu bulalım.

 

1 ay yaklaşık 30 gün olduğu için 3 ay yaklaşık olarak 3 × 30 = 90 gündür. 1 gün ise, 24 saattir. Bu nedenle, 3 ayın kaç saat olduğunu bulabilmek için 90'ı 24'le çarparız.

3 ay = 90 × (24 saat) = 2160 saat

Yukarıdaki örnekte, bir ayın 30 gün olduğunu kabul ettik. Ay isimleri açıkça verilmemişse, böyle bir yaklaşımda bulunabiliriz.

Aşağıdaki boşlukları doldurun.

a) 1 hafta = ......... saat

b) 1 yıl     = ......... saat

c) 5 hafta = ......... gün

ç) 10 gün = ......... dakika

d) 1 saat  = ......... saniye

Küçük birimden büyük birime geçerken bölme yaparız. Örneğin, 360 dakikanın kaç saat olduğunu bulmak için 360’ı 60’a böleriz.

1080 saniyenin kaç dakika olduğunu bulalım.

 

1 dakika, 60 saniyeyey eşit olduğu için saniye cinsinden verilen sayıyı 60’a bölmemiz gerekir.

1080 ÷ 60 = 18

Buna göre 1080 sayiye, 18 dakikaya eşittir.

1080 saniye = 18 dakika

504 saatin kaç hafta olduğunu bulalım.

 

Önce, 504 saati güne çevirelim. 1 gün 24 saate eşit olduğundan, 504’ü 24’e bölelim.

504 ÷ 24 = 21

Buna göre 504 saat, 21 güne eşittir. Şimdi de, 21 günün kaç hafta olduğunu bulalım. Bunu yapabilmek için 21'i 7'ye bölmemiz gerekir.

21 ÷ 7 = 3

Sonuç olarak, 504 saat, 3 haftaya eşittir.

Aşağıdaki dönüşümleri yapın.

 

a) 1095 gün         = ....... yıl

b) 11 520 dakika  = ....... gün

c) 25 200 saniye  = ....... saat

ç) 144 ay             = ........ yıl

d) 720 saat          = ....... ay

e) 2880 dakika    = ....... gün

Yukarıdaki örneklerin tümünde kalansız bölme işlemleriyle karşılaştık. Zaman ölçüleri arasında yaptığımız dönüşümlerde, bölme işleminin kalanı 0’dan farklıysa, kalanı birim çevrimi yapmadan sonuca ekleriz.

913 saniyenin kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulalım.

 

Bu sorunun çözümü için 913’ü 60’a bölmemiz gerekir.

913 bölü 60

İşlem sonucunda bulduğumuz bölüm, 913 saniyenin içerisinde kaç dakika olduğunu verir. Kalan saniye ise 1 dakikadan küçüktür. Buna göre, verilen süre 15 dakika ve 13 saniyeye eşittir.

913 saniye = 15 dakika 13 saniye

3080 dakikanın kaç gün kaç saat ve kaç dakika olduğu bulalım.

 

Dakika → Saat

Önce, 3080 dakikayı saate çevirmek için 60’a bölelim.

3080 bölü 60

Yukarıdaki bölme işlemine göre 3080 dakikayı 51 saat ve 20 dakika şeklinde yazabiliriz.

3080 dakika = 51 saat + 20 dakika

 

Saat → Gün

51 saatin içerisinde kaç gün olduğunu bulmak için bu sayıyı 24’e böleriz.

51 bölü 24

51 saat = 2 gün + 3 saat

51 saat, 2 gün ve 3 saate eşit olduğundan, 3080 dakika (yani 51 saat ve 20 dakika), 2 gün 3 saat ve 20 dakikaya eşittir.

3080 dakika = 2 gün + 3 saat + 20 dakika

Aşağıdaki boşlukları doldurun.

a) 1000 saat     = ..5.. hafta ..6.. gün ve ..16.. saattir.

b) 78 ay            =..... yıl ve ..... aydır.

c) 8000 saniye = ..... saat ..... dakika ve ..... saniyedir.

ç) 896 dakika   = ..... saat ve ..... dakikadır.

d) 312 gün       = ..... ay ...... hafta ve ..... gündür.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Zaman Ölçüleri Konusuna Git