LİSELERE GİRİŞ SINAVI-ÖRNEK SORULAR

ARALIK 2019-LGS MATEMATİK-ÖRNEK SORULARININ ÇÖZÜMLERİ


 

Bu sayfada, MEB’in yayınladığı 2019-2020 LGS Aralık ayı örnek sorularının çözümlerini bulabilirsiniz. Soruları görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

 

DİĞER AYLARIN ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

 

ÖRNEK SORU 1’in Çözümü

Bir sıvı dondurulduğunda hacmi % 8 ile % 10 arasında artıyorsa, bu sıvının donmuş hali, sıvı halinin % 108’i ile % 110’u arasında olur. Sıvıyken 1400 ml olan bu sıvının hacmi donduğunda

 • ... ml ile
 • ... ml

arasında olur. Buna göre sıvı dondurulurken,

 • Hacmi 1512 ml’den az olan şişeler patlar ve
 • Hacmi 1540 ml’den fazla olan şişeler patlamaz.

Soruda verilen şişelerden 3’ünün hacmi 1512 ml’den az ve 2’sinin hacmi 1540 ml’den fazla olduğu için 5 olası durumdan 3’ünde patlama gerçekleşir. Buna göre istenile olasılık ...’tir.

CEVAP: C

 
 

ÖRNEK SORU 2’nin Çözümü

İlk olarak, tek başına, tarım alanlarındaki düşüşün kişi başına düşen tarım alanı miktarını nasıl etkilediğine bakalım.

Her 50 yılda bir tarım alanı miktarı yarıya düşerse, 100 yıl içinde tarım alanı miktarı ...’üne düşer ve kişi başına düşen tarım alanı miktarı

... ... m2

olur. Yalnız, kişi başına düşen tarım alanındaki değişime katkısı olan tek etmen tarım alanının miktarı değildir. Ülkedeki kişi sayısı da 25 yılda bir 2 katına çıkmıştır. 100 yıl içinde 4 tane 25 yıl olduğu için bu ülkedeki kişi sayısı, 100 yıl içinde 24 = 16 katına çıkmıştır.

Kişi sayısının 16 katına çıkması, kişi başına düşen tarım alanı miktarını 16’da 1’ine düşürür. Buna göre, 100 yıl sonunda kişi başına düşen tarım alanı miktarı

... ... m2

olur.

CEVAP: B

 
 

ÖRNEK SORU 3’ün Çözümü

Sorudaki sütun grafiğine baktığımızda, sanat alanında atölye çalışmalarına katılan toplam öğrenci sayısının 40 + 80 + 60 = 180 olduğunu görüyoruz.

Daire grafiğinde ise, bu 180 öğrencinin 360ᵒ – (60ᵒ + 30ᵒ + 90ᵒ + 60ᵒ) = 120ᵒ’lik bir dilimde gösterildiğini görüyoruz. 120ᵒ, bir tam dairenin 3’te biri olduğu için okuldaki toplam öğrenci sayısı 180’in 3 katı veya 180 × 3 = 540 olmalıdır.

CEVAP: C

 

ÖRNEK SORU 4’ün Çözümü

Kürsüde 1, 2 ve 3 yazılı basamakların yükseklikleri sırasıyla

 • ... ... cm,
 • ... ... cm ve
 • ... ... cm'dir.

Buna göre,

 • 1.ve 3. sporcular arasındaki boy farkı

  ... ... cm ve

 • 1.ve 2. sporcular arasındaki boy farkı

  ... ... cm'dir.

Bu iki sayıyı oranladığımızda 2,5 sonucu ile karşılaşırız.

... ...

CEVAP: B

 

ÖRNEK SORU 5’in Çözümü

2019’da satılan bisiklet sayıları:

 • Siyah bisiklet: 66 000 – 12 000 = 54 000 adet
 • Mavi bisiklet: 60 000 – 6000 = 54 000 adet
 • Beyaz bisiklet: 24 000 + 12 000 = 36 000 adet
 • Kırmızı bisiklet: 68 000 + 4000 = 72 000 adet
 

2019’da satılan toplam bisiklet sayısı:

54 000 + 54 000 + 36 000 + 72 000 = 216 000

 

Beyaz bisikletlerin daire grafiğinde gösterimi:

Bu bisikletlerin ...’sı beyazdır.

...

Tüm daire 360ᵒ olduğu için satılan beyaz bisikletler, daire grafiğindeki 360ᵒ ÷ 6 = 60ᵒ’lik bir dilime denk gelir. Hem A hem de D seçeneğindeki daire grafikleri bu şartı sağlamaktadır. Doğru cevaba ulaşabilmek için mavi bisikletlerin de kaç dereceyle gösterilmesi gerektiğini bulalım.

 

Mavi bisikletlerin daire grafiğinde gösterimi:

Mavi bisikletler, satılan tüm bisikletlerin ...’ü kadardır.

...

Buna göre, mavi bisikletler daire grafiğindeki 360ᵒ ÷ 4 = 90ᵒ’lik bir dilime karşılık gelmelidir. Beyaz bisikletlerin 60ᵒ’lik ve mavi bisikletlerin 90ᵒ’lik dilimlerle gösterildiği tek grafik A seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A

 

ÖRNEK SORU 6’nın Çözümü

Eylül’ün seçtiği şarkının çalma olasılığı ... ise, listede seçtiği şarkı sayısı ...’tir. Geriye kalan 20 – 5 = 15 şarkıyı annesi ve babası seçmiştir.

Annesi, babasından fazla şarkı seçtiğine göre, bu 15 şarkının en az 8’ini annesi seçmiştir. Buna göre, annesinin seçtiği şarkının çalma olasılığı en az ...’tir.

CEVAP: B

 

ÖRNEK SORU 7’nin Çözümü

Bu karton, 6 satır ve 9 sütun halinde dizilmiş 6 × 9 = 54 kareden oluşmaktadır. Soruda verilenlere göre, karton kesildiğinde küçük parçanın alanı, büyük parçanın alanının ...’si olacaktır. Küçük parçanın alanına a dersek, büyük parçanın alanı 2a olur. Toplam alan a + 2a = 3a yapacağından a = 54 ÷ 3 = 18’dir.

Sonuç olarak, küçük parça a = 18 kareden ve büyük parça 2a = 36 kareden oluşmalıdır. Seçeneklerdeki parçaların kare sayıları aşağıdaki gibidir.

A) 2 × 9 = 18

B) 3 × 9 = 27

C) 6 × 6 = 36

D) 6 × 3 = 18

18 veya 36 kareden oluşmayan tek şekil B seçeneğinde verildiği için bu sorunun cevabı B’dir.

CEVAP: B

 

ÖRNEK SORU 8’in Çözümü

Soruda verilenlere göre, Hayat’ın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 4,5 m ile 5 m arasındadır.

Bu soruyu çözebilmek için hangi seçenekteki sayının 4 ile 5 arasında ve 5’e daha yakın olduğunu bulacağız. ... ve ... olduğundan, 4 ile 5 arasındaki kareköklü ifadelerde kök içerisinde 16’dan 25’e kadar bir sayı olmalıdır. Kök içerisindeki sayı 16’dan 20’ye kadarsa, kareköklü ifade 4’e ve 21’den 25’e kadarsa köklü ifade 5’e daha yakındır.

Cevabı bulabilmek için seçeneklerdeki ifadeleri tamamen kök içerisinde alıp, hangisinde 21’den 25’e kadar bir sayı elde edebileceğimize bakacağız.

A) ... ...

B) ... ...

C) ... ...

D) ... ...

C seçeneğindeki sayı 4,5 ile 5 arasındadır.

CEVAP: C

 

ÖRNEK SORU 9’un Çözümü

 • İlk 11’de forma numarası asal sayı olan 5 futbolcu vardır: 3, 5, 7, 11 ve 19.
 • Yedekle forma numarası asal sayı olan 3 futbolcu vardır: 2, 13, 17.

Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal olma olasılığı, değiştirilen oyuncuların forma numaralarına bağlıdır. Bu olasılığın en yüksek değeriyle, forma numarası asal olmayan ilk 11’deki 3 oyuncu ile forma numarası asal olan yedekteki 3 oyuncu yer değiştirildiği zaman karşılaşılır.

Bu durumda, maç süresince sahaya çıkan toplam 11 + 3 = 14 oyuncudan 5 + 3 = 8’inin formasındaki numara asal olur ve asal formaya sahip bir futbolcuyla röportaj yapılma olasılığı

...

çıkar.

CEVAP: C

 

ÖRNEK SORU 10’un Çözümü

Aynı cinsten paraların toplam ağırlığı:

Gram cinsinden toplam kütle 8200 ile 6800’ün ortak katıdır. Aynı cinsten paraların toplam kütlesinin gram cinsinden alabileceği en küçük değeri bulabilmek için 8200 ile 6800’ün EKOK’unu hesaplamamız gerekir.

2019 Aralık Örnek Sorular

Yukarıdaki bölen listesine göre 8200 ile 6800’ün EKOK’u 100 . 2 . 41 . 34’tür. Yapacağımız işlemde sadeleştirmeleri daha kolay görebilmek için bu çarpımın değerini hesaplamadan, 1 TL ve 50 kuruşluklardan en az kaçar tane olduğunu bulalım.

 

1 TL’lerin sayısı:

Her biri 8200 gram olan 1 TL’lerin toplam kütlesi 100 . 2 . 41 . 34 gram ise 1 TL’lerin sayısı

...’tür.

 

50 kuruşlukların sayısı:

Her biri 6800 gram olan 50 kuruşlukların toplam kütlesi 100 . 2 . 41 . 34 gram ise 50 kuruşlukların sayısı

...’dir.

 

Toplam Para Miktarı:

 • 34 tane 1 TL, 34 TL’ye ve
 • 41 tane 50 kuruş, 41 × 0,5 = 20,5 TL’ye

eşittir. Buna göre, Kerem’in parası en az 34 + 20,5 = 54, 5 TL’dir.

CEVAP: C

 
LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-ARALIK 2019