Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2013-2014 TEOG 1. DÖNEM

SÜRE

40:00

2013-2014 TEOG 1. DÖNEM MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

2–3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

.........

CEVAP: B

SORU 2

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu işlemde pay ve paydadaki üslü sayıları sadeleştireceğiz.

Paydaki 44'ü 2 tabanında yazabilmek için 4=22 eşitliğini kullanabiliriz.

44=(22)4=22 . 4=28

Değerleri eşit olduğundan, paydaki 44 ile paydadaki 28 sadeleşir.

...

12'nin ve 6'nın kuvvetleri aynı olduğu için bulduğumuz ifadeyi ...'nın 3.kuvveti olarak yazıp, bu kesri sadeleştirebiliriz.

...

CEVAP: A

SORU 3

44 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

4 tabanında verilen bu üslü sayıyı 2 tabanında yazalım.

44=(22)4=22 . 4=28

Soruda, üslü ifadenin yarısı istendiği için bulduğumuz sonucu 2'ye bölelim.

......

CEVAP: D

SORU 4

Bir izci kampına, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 36 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre, bu kampa Ankara'dan kaç öğrenci katılmıştır?

36 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre toplam öğrenci sayısı

36 . 3=36 . 31=36 + 1=37'dir.

Her ilden gelen öğrenci sayısı eşit olduğundan, herhangi bir ilden gelen öğrenci sayısını bulabilmek için toplam öğrenci sayısını 81'e bölmemiz gerekir.

......

CEVAP: A

SORU 5

Bir kuş tüyünün kütlesi 0,000005 gramdır. Bu kuş tüyünün kütlesinin kilogram olarak bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Gram cinsinden, kuş tüyünün kütlesi 5 . 10–6'dır. Soruda kütle kilogram cinsinden istendiği için bulduğumuz sayıyı 10–3 ile çarpmamız gerekir.

5 . 10–6 . 10–3=5 . 10–6 – 3=5 . 10–9

Bulduğumuz sayı kuş tüyünün kütlesinin bilimsel gösterimidir.

CEVAP: A

SORU 6

Aşağıdaki sayılardan hangisi, kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir?

Kenar uzunluğu tam sayı olan bir karenin alanı, tam karedir. Dolayısıyla, bu soruda hangi seçeneğin tam kare olmadığı sorulmaktadır.

C seçeneğindeki sayı tam kare değildir.

CEVAP: C

SORU 7

Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi ... ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?

2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı sorusu
  • 35'ten küçük tam kare sayıların en büyüğü 52=25'tir.
  • 35'ten büyük tam kare sayıların en küçüğü 62=36'dır.

Buna göre, ... sayısı 5 ile 6 arasındadır. Ayrıca, 35 sayısı 36'ya daha yakın olduğu olduğu için ...'e en yakın tam sayı 6'dır. Sayı doğrusunda 5 ile 6 arasında, 6'ya yakın olan nokta B ile gösterildiği için cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 8

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

6'yı kök içerisine alalım.

......

CEVAP: D

SORU 9
Sincaplı soru-Karekök

Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre, sincap hangi ağaca en yakındır?

Sincap ile ağaç arasındaki uzaklıkları karekök içerisine alalım.

A) ......

B) ......

C) ......

D) ......

Karekök içerisindeki sayılara baktığımızda en küçüğünün 63 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle en düşük mesafe sincap ile badem ağacı arasındadır.

CEVAP: B

SORU 10

27 . 3–2 – 32 + 5 işleminin sonucu kaçtır?

27=33 olduğu için işlemdeki çarpım 3'e eşittir.

27 . 3–2=33 . 3–2=33 – 2=31=3

Çarpma işlemi yerine 3 ve 32 yerine 9 yazarsak, sonucun –1 olduğunu görebiliriz.

27 . 3–232 + 5=39 + 5=–1

CEVAP: B

SORU 11

... işleminin sonucu,aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir?

Toplama işlemindeki terimlerin mümkün olan tüm çarpanlarını karekök dışına alalım.

  • ...
  • ...

Toplama işlemini gerçekleştirdiğimizde

......

sonucunu elde ederiz. Bu sayıyı ... ile çarparsak, bir tam sayı elde ederiz.

......

CEVAP: C

SORU 12-İPTAL

BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR!

Aşağıdakilerden hangisi bir fraktal oluşturmanın ilk üç adımı olamaz?

"D" seçeneğindeki 3. şekil üzerinde, sol alt köşede iki küçük üçgen sehven fazladan yer almıştır. Bu nedenle 3. adımdaki şekilde fraktal oluşumu bozulmuştur. Dolayısıyla bu seçenek de doğru cevap olacağından soru İPTAL edilmiştir.

SORU 13
2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı karekök sorusu

Şekilde, Ali ile Ayşe'nin bayrak direğine olan uzaklıkları verilmiştir. Her biri bayrak direğine doğru ... m yürüdüğünde, aralarındaki mesafe kaç metre olur?

......'dir.

Ali bayrağa doğru ... m yürüdüğünde bayrak ile arasındaki mesafe

...... m

olur. Ayşe bayrağa doğru aynı mesafe yürüdüğünde bayrak ile arasındaki uzaklık

...... m

olur. Buna göre Ali ile Ayşe arasındaki yeni uzaklık

...... m'dir.

CEVAP: C

SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, alanı ... cm2 olan bir dikdörtgen levhanın santimetre cinsinden kenar uzunlukları olabilir?

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Seçeneklerde verilen kenar uzunluklarını çarpıp, hangi sonucun alana eşit olduğunu bulabiliriz.

A) .........

B) .........

C) .........

D) .........

CEVAP: B

SORU 15
2013-2014 1. Dönem yamuk sorusu

Şekildeki KLMN yamuğu, orijin etrafında saatin dönme yönünde 90° döndürülerek K'L'M'N' yamuğu elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi K'L'M'N' yamuğunun köşe noktalarının koordinatlarından biri değildir?

(m, n) noktası orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde (n, –m) noktası elde edilir. Buna göre, yamuğun köşe noktaları döndürüldüğünde aşağıdaki noktalar bulunur.

  • (–3, 3) → (3, 3)
  • (1, 3) → (3, –1)
  • (–2, 5) → (5, 2)
  • (–3, 5) → (5, 3)

D seçeneğindeki nokta K'L'M'N' yamuğunun köşe noktalarından biri değildir.

CEVAP: D

SORU 16

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir karton, bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler hiç üst üste gelmeyecek ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır?

  • Kartondaki satır sayısı: ...
  • Kartondaki sütun sayısı: ...

Bu kartona 3 satır ve 2 sütun etiket yapıştırılmıştır.

Teog etiket sorunun çözümü

Yapıştırılan toplam etiket sayısı 6'dır.

CEVAP: A

SORU 17
2013-2014 1. Dönem yıldız sorusu

Yukarıda verilen örüntü, aynı kurala göre devam ettirildiğinde 6. adımdaki şekilde kaç tane yıldız bulunur?

Bu örüntünün n. adımındaki yıldız sayısı n2'dir. Buna göre 6. adımdaki yıldız sayısı 62=36'dır.

CEVAP: C

SORU 18

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

...............

CEVAP: C

SORU 19

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydadaki üslü ifadeyi paya çarpım halinde geçerirken kuvvetin işaretini değişiririz.

......

CEVAP: B

SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinde, y eksenine göre yansıma vardır?

Bir şekil y-eksenine göre yansıtıldığında üzerindeki noktaların y-koordinatları değişmez. Bu şarta uyan seçeneklerin C ve D olduğunu görüyoruz. Ayrıca, bir şekli y-eksenine göre yansıttığımızda, bu eksene göre simetrisini almış oluruz. D seçeneğindeki şekiller y-eksenine göre simetrik değildir. C seçeneğinde ise simetrik şekiller görüyoruz.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık