Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2013-2014 TEOG 1. DÖNEM-MAZERET

SÜRE

40:00

2013-2014 TEOG 1. DÖNEM (MAZERET) MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 0'dan büyük 1'den küçüktür?

Negatif sayıların tek sayı kuvvetleri negatiftir. Bu nedenle B ve D seçeneklerinde verilen sayılar 0'dan küçüktür.

C seçeneğinde verilen sayı 3 tane 5'in çarpımına eşittir ve 1'den büyüktür.

0 ile 1 arasında olan tek sayı A seçeneğinde verilmiştir.

...

CEVAP: A

SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde fraktal oluşturmanın ilk dört adımı verilmiştir?

İlk adımdaki şeklin küçültülmüş halini diğer adımlarda kullanan tek seçenek B'dir.

CEVAP: B

SORU 3

... ün değeri kaçtır?

Sonucu bulabilmek için parantez içerisindeki kesri kendisi ile iki defa çarparız.

...

...

...

CEVAP: D

SORU 4

28 tane elma 8 kişi tarafından eşit sayıda paylaşıldığında her bir kişiye kaç elma düşer?

Kişi başına düşen elma sayısını bulabilmek için 28'i 8 = 23'e böleriz.

... ...

CEVAP: D

SORU 5

0,000018 sayısının bilimsel gösterimi a . 10x ve 0,005 sayısının bilimsel gösterimi b . 10y dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 0,000018 sayısının bilimsel gösterimi 1,8 . 10–5'tir.
 • 0,005 sayısının bilimsel gösterimi 5 . 10–3'tür.

A) x = –5 ve y = –3 olduğundan y daha büyüktür. YANLIŞ

B) b = 5 ve a = 1,8 olduğundan b daha büyüktür. DOĞRU

C) a = 1,8'dir ve 1,8 bir doğal sayı değildir. YANLIŞ

D) x = –5'tir ve negatif tam sayılar doğal sayı değildir. YANLIŞ

CEVAP: B

SORU 6

Alanı 81 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir.Bu bahçe için kullanılacak dikenli telin uzunluğu kaç metredir?

Alanı 81 m2 olan bir karenin bir kenar uzunluğu ... metredir. Çevresi ise 4 × 9 = 36 metredir. Karenin etrafına 3 sıra tel çekileceği için toplam 3 × 36 = 108 metre tel kullanılması gerekir.

CEVAP: C

SORU 7

Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) ...... (YANLIŞ)

B) ...... (YANLIŞ)

C) ...... (YANLIŞ)

D) ...... (DOĞRU)

CEVAP: D

SORU 8

Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe 5 km'den fazla 6 km'den azdır. Buna göre, Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

52 = 25 ve 62 = 36'dır. Aradığımız seçenekte, karekök içerisindeki sayının 25 ile 36 arasında olması gerekir. C seçeneği bu koşulu sağladığı için cevap C'dir.

CEVAP: C

SORU 9
Teog döndürme sorusu

Şekildeki ABCD dikdörtgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde oluşan A'B'C'D' dikdörtgeni aşağıdakilerden hangisi olur?

Bir şekil orijin etrafında döndürüldüğünde üzerindeki noktaların orijine uzaklıkları değişmez.

B noktasının orijine uzaklığı ... birimdir. B' noktası orijine ... birim uzaklığında olan tek şekil A seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A

SORU 10
Yaylı soru-Karekök

Yukarıda dört yayın açıldıklarındaki uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre, açıldığında en uzun olan yay aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen ifadelerdeki katsayıları karekök içerisine alalım.

I) ...

II) ......

III) ......

IV) ......

Karekök içerisindeki sayıları karşılaştırdığımızda en uzun yayın III olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 11
büyük karenin çevresi-çıkmış soru

Bir kenarının uzunluğu 23 cm olan 4 tane kare ile yukarıdaki gibi bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

Büyük karenin çevresi küçük karenin kenar uzunluğunun 8 katıdır. Bir kenar uzunluğunu 8'le çarparak büyük karenin çevresini bulabiliriz.

8 . 23 = 23 . 23 = 23 + 3 = 26

CEVAP: A

SORU 12

... işleminin sonucu kaçtır?

 • ...... ve
 • ......'dir.

Bu iki sayının toplamı ......'dir.

CEVAP: B

SORU 13

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

...............

CEVAP: C

SORU 14

Köşe noktalarının koordinatları A(3, 3), B(1, 1) ve C(1, 2) olan bir üçgen y eksenine paralel 1 birim aşağı ötelenerek yeni bir üçgen elde edilmiştir. Yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?

Noktaları y eksenine paralel hareket ettirdiğimizde apsisleri (x koordinatları) değişmez. Dolayısıyla, soruda verilen noktaların apsisleri, yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleriyle aynıdır. Bu apsislerin toplamı 5'e eşittir.

3 + 1 + 1 = 5

CEVAP: B

SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde, alanı 512 m2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları metre cinsinden verilmiştir?

Soruda, hangi seçenekteki sayıların çarpımının 512'ye eşit olduğu sorulmaktadır. Seçeneklerdeki üslü sayıların tabanları aynı olduğu için bu sayıları çarparken, kuvvetlerini toplarız. Bu nedenle doğru seçenekteki kuvvetlerin toplamı 12'dir.

A) 5 . 512 = 51 . 512 = 51 + 12 = 513

B) 56 . 55 = 56 + 5 = 511

C) 57 . 55 = 57 + 5 = 512

D) 58 . 56 = 58 + 6 = 514

C seçeneğindeki ifadelerin kuvvetleri toplandığında 12 sayısı elde edilir.

CEVAP: C

SORU 16

... sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpıldığında sonuç bir tam sayı olur?

 • ... ve
 • ...'tür.

Bu iki sayının çarpımı bir tam sayıya eşittir.

......

CEVAP: D

SORU 17
2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı karekök karton sorusu

Bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare biçimindeki bir kartondan, bir kenarı boyunca ... cm eninde bir şerit şekildeki gibi kesilerekatılıyor. Kalan parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

Geriye kalan dikdörtgenin

 • Uzun kenarı ...... cm ve
 • Kısa kenarı ......... cm'dir.

Buna göre, dikdörtgenin çevresi

............ cm'dir.

CEVAP: C

SORU 18

7–1 + 70 + 71 işleminin sonucu kaçtır?

 • ...,
   
 • ... ve
   
 • ...'dir.

Bu değerleri işlemde yerine yazarak sonuca ulaşabiliriz.

...... ......

CEVAP: D

SORU 19
2013-2014 1. Dönem fraktal sorusu

Fraktalın başlangıcında dal uzunluğu 1 birimdir. Fraktal oluşturulurken her dal kendi uzunluğunun ... 'i büyüklükte iki dala ayrılmaktadır. Bu fraktalın 4. adımındaki en küçük dalın uzunluğu kaç birimdir?

 • 1. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim,
 • 2. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim,
 • 3. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim ve
 • 4. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birimdir.

CEVAP: B

SORU 20

Kenar uzunlukları ... km ve ... km olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının alanı kaç kilometrekaredir?

Bu parkın kenar uzunlukları

 • ............... km ve

 • ............... km'dir.

Bu iki uzunluğun çarpımı 0,3 × 0,4 = 0,12 km2'dir.

Yeniden Başlat
Yukarı Çık