Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 1

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 1

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

3–2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

3–2 ifadesini ... şeklinde yazabiliriz. Kuvveti parantez içerisine aldığımızda bu ifade... haline dönüşür. Paydadaki 32 = 9 olduğundan yanıt ...'dur.

CEVAP: A

SORU 2

... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

4'ü kök içerisine alalım.

...

Kök içindeki sayıları çarptığımızda, soruda verilen ifadenin ...'e eşit olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 3

0,0041 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bir sayının bilimsel gösterim olabilmesi için tam sayı kısmının tek basamaklı ve sıfırdan farklı olması gerekir. Bu şartlara uyan tek sayı D seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: D

SORU 4

... ... eşitliğini sağlayan ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Kök içerisindeki çarpanları mümkün olduğunca kök dışına çıkaralım.

  • ......
  • ......
  • ......

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerlerine yazalım.

......

Bu eşitliğin sağ tarafı ...'ye eşit olduğu için, sol tarafın da ...'ye eşit olması gerekir. Bunu sağlayan tek sayı ...'dir.

CEVAP: C

SORU 5

92 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

92=9 . 9 = 81'dir.

A) 34 = 3 . 3 . 3 . 3 = 81

B) 811 = 81

C) 81 sayısı 92'ne eşittir.

D) D seçeneğindeki ifade 81'e eşit değildir.

CEVAP: D

SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayılar, alanı ... m2 olan bir dikdörtgenin metre cinsinden kenar uzunlukları olamaz?

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) ... ... ← OLABİLİR

B) ... ... ← OLABİLİR

C) ... ... ← OLAMAZ

D) ... ... ← OLABİLİR

CEVAP: C

SORU 7

Uzunlukları 12 cm, 18 cm ve 36 cm olan demir çubuklar, eşit uzunluktaki parçalara ayrılmak istenmektedir.

Parçalardan birinin boyu en fazla kaç santimetre olabilir?

Parça uzunluğu, tüm çubuk uzunluklarını kalansız bölebilmelidir. En büyük parça uzunluğu çubuk uzunluklarının EBOB'udur. EBOB(12, 18, 36) = 6 olduğu için cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 8

Alanı 32 m2 olan bir karenin çevresi kaç metredir?

Bir karenin kenar uzunluğu, alanının kareköküne eşittir.

Kenar Uzunluğu = ... ... m

Karenin çevresi, kenar uzunluğunun 4 katıdır.

Çevre = ... m

CEVAP: A

SORU 9

Ali, bir kitabı günde 72 sayfa okuyarak 7 haftada bitirmiştir. Buna göre Ali'nin okuduğu kitap kaç sayfadır?

Bir haftada 7 gün olduğu için, 7 haftada 7 . 7 = 72 gün vardır. Ali, günde 72 sayfa okumuşsa, bu kitapta toplam 72 . 72 = 74 sayfa vardır.

CEVAP: C

SORU 10
Ağaç kareköklü sayı

Yukarıdaki ağacın boyu aşağıdaki uzunluklardan hangisine eşit olabilir?

Ağacın boyu 8 ile 12 metre arasındadır. Seçeneklerde ...'ten büyük olan tek sayı ...'tir.

CEVAP: D

SORU 11

Bir sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali a . 22 . 3 ise bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

22 . 3 = 12 olduğu için bu sayı 12'ye kalansız bölünmelidir. 90 sayısı 12'ye kalansız bölünmediği için cevap C'dir.

CEVAP: C

SORU 12

... ise, ... ve ... sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?

27 = 33 olduğu için eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi

... ...

şeklinde yazabiliriz. Bu nedenle ...'dir.

CEVAP: A

SORU 13

Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi doğru yapılmıştır?

200 = 2 . 102 ve 0,02 = 2 . 10–2 olduğu için A seçeneğindeki çözümleme doğrudur.

CEVAP: A

SORU 14

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydaki 25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32 ile paydadaki 32 sadeleşir.

Geriye kalan 52 ifadesi, 5 . 5 = 25'e eşittir.

CEVAP: B

SORU 15

122 . 2–4 – 22 + 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

12 = 2 . 2 . 3=22 . 3'tür. Buna göre 122 = (22 . 3)2 = 24 . 32 yapar.

İşlemde 122 yerine 24 . 32 yazarsak bu işlem

24 . 32 . 2–4 – 22 + 1

haline dönüşür. 24 ile 2–4 sadeleştiğinde işlem

32 – 22 + 1

haline gelir. 32 yerine de 9 ve 22 yerine 4 yazarak üslü sayılardan kurtulabiliriz.

9 – 4 + 1 = 6

CEVAP: C

SORU 16

İki sayının EBOB'u 1'e eşitse, bu sayılar hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) EBOB'u 1 olan sayıların ikisi de tek olmaz zorunda değildir. (Ör. 12 ve 25)

B) EBOB'u 1 olan sayılar asal olmak zorunda değildir. (Ör. 12 ve 25)

C) EBOB'un 1 olması, iki sayının aralarında asal olduğu anlamına gelir.

D) EBOB'un 1 olması, sayıların asal olacağı anlamına gelmez. (Ör. 12 ve 25)

CEVAP: C

SORU 17
Tarama testi kareköklü sayılar

Kütleleri, sırasıyla, ..., ... ve ... kg olan soğan, biber ve domates aynı torbaya konulursa, bu torbadaki sebzelerin toplam kütlesi kaç kilogram olur?

  • ... ve
  • ...'tür.

Buna göre, toplam kütle

... ... kg'dır.

CEVAP: A

SORU 18

... hangi iki tam sayı arasındadır?

Kök içerisindeki 18 sayısı, tam kare olan 16 ve 25 arasındadır. Bu nedenle ... sayısı, ... ile ... arasındadır.

CEVAP: C

SORU 19

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydaki 2–3 sayısı paydaya 23 olarak geçer.

... ...

CEVAP: D

SORU 20

Mehmet, aklında tuttuğu sayının bir tam sayı olmadığını söylüyorsa, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı olduğundan Mehmet'in aklında tuttuğu sayı bir doğal sayı olamaz.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık