Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 2

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 2

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

Rakamlarının toplamı 9 olan iki basamaklı kaç tam kare sayı vardır?

İki basamaklı tam kare sayılardan (16, 25, 36, 49, 64, 81) sadece 36 ve 81'in rakamları toplamı 9'dur.

CEVAP: A

SORU 2

Hangi seçenekteki sayılar alanı 12 m2 olan bir dikdörtgenin metre cinsinden kenar uzunlukları olamaz?

Bir dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) ......... ← OLABİLİR

B) ......... ← OLABİLİR

C) ......... ← OLABİLİR

D) ......... ← OLAMAZ

CEVAP: D

SORU 3

Yeni keşfedilen bir bakterinin boyu görüntü işleme yöntemleriyle 10 000 kat büyütüldüğünde 0,0017 mm uzunluğa ulaşmaktadır.

Buna göre, bakterinin gerçek boyunun bilimsel gösterimi kaç milimetredir?

10 000 kat büyütüldüğünde 0,0017 = 1,7.10–3 uzunluğa ulaşan bakterinin gerçek boyunu bulabilmek için bu uzunluğu 10 000 = 104'e bölmemiz gerekir.

Bu işlemi yaptığımızda

... ... mm

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: A

SORU 4

... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...

CEVAP: A

SORU 5

Mustafa, sınıf mevcutları eşit olan ve 42 sınıftan oluşan bir ortaokula gitmektedir.

Mustafa'nın sınıfında kendisiyle beraber 25 öğrenci varsa, bu okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?

Okulda 42 sınıf ve her sınıfta 25 öğrenci varsa, öğrencilerin toplam sayısı 42 . 25 = 24 . 25 = 29'dur.

CEVAP: B

SORU 6

Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2'şerli, 3'erli veya 4'erli oturduklarında her zaman bir öğrenci yalnız oturmak zorunda kalmaktadır.

Buna göre sınıfta en az kaç öğrenci vardır?

Sınıftaki öğrenci sayısı EKOK(2, 3, 4) = 12'nin tam katlarından birinin 1 fazlasıdır. Buna göre sınıfta en az 12 + 1 = 13 öğrenci vardır.

CEVAP: C

SORU 7

33 sayısının üçte biri aşağıdakilerden hangisidir?

33 sayısının üçte biri ......'dur.

CEVAP: C

SORU 8
karekök aralık tarama testi

Yukarıdaki çocuğun attığı taş, kendisinden ... metre uzaklıkta başlayan 3 metre çapında dairesel bir su birikintisine düşmüştür.

Buna göre çocuk ile taşın düştüğü nokta arasındaki uzaklık metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Gölün başlangıç ve bitiş noktalarının çocuğa olan uzaklığı, sırasıyla, ... m ve ... m'dir.

  • ... sayısı 3 ile 4 arasındadır.
  • ... ise 6 ile 7 arasındadır.

Buna göre, çocuk ile taş arasındaki uzaklık 5 m olabilir.

CEVAP: D

SORU 9

Kenar uzunlukları 15 m, 20 m, 20 m ve 25 m olan dörtgen şeklindeki bir arazinin çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

Arazinin köşelerine birer tane dikilmek koşuluyla, bu iş için en az kaç ağaca ihtiyaç duyulur?

Kenar uzunluklarının EBOB'u, EBOB(15, 20, 25) = 5 olduğu için iki ağaç arası mesafe en fazla 5 m olabilir. Dolayısıyla, en az

......

ağaca ihtiyaç vardır.

CEVAP: A

SORU 10

Çözümlemesi 1 . 103 + 9 . 100 + 6 . 10–3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  • 1 . 103 = 1000,
  • 9 . 100 = 9 ve
  • 6 . 10–3 = 0,006

olduğu için soruda verilen sayı 1009,006'dır.

CEVAP: B

SORU 11

... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...

CEVAP: D

SORU 12
  1. X bir doğal sayıdır.
  2. X bir rasyonel sayıdır.
  3. X bir irrasyonel sayıdır.

X'in bir tam sayı olmadığı biliniyorsa, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğru olabilir?

1) Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı olduğundan, 1 doğru olamaz.

2) Rasyonel sayıların içinde tam sayı olmayanlar vardır. Bu nedenle, 2 doğru olabilir.

3) İrrasyonel sayıların hiçbiri tam sayı değildir, 3 de doğru olabilir.

CEVAP: D

SORU 13

... ile ... arasında kaç tam kare sayı vardır?

2, 3, 4, .... 10 sayıları ... ile ... arasındadır. Bu tam sayılardan sadece 4 ve 9 tam karedir.

CEVAP: A

SORU 14

75 . 5–2 – 15 . 5–1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  • ...... ve
  • ... ...'tür.

Buna göre işlem sonucu 3 – 3 = 0'dır.

CEVAP: A

SORU 15

48'in asal çarpanlara ayrılmış hali hangisinde doğru verilmiştir?

Image

Bölen listesi yöntemini kullanarak 48'in asal çarpanlarına ayrılmış halinin 48 = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 = 24 . 3 olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 16

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

... ... ... ...

CEVAP: B

SORU 17

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2 ve 3 değildir?

28'i tam bölmediği için 3 sayısı, 28'in asal çarpanlarından değildir.

CEVAP: C

SORU 18

8 aşağıda verilen hangi iki sayı arasında değildir?

...'tür. A seçeneğindeki ... ve ... sayılarının ikisi de 8'den küçüktür.

CEVAP: A

SORU 19

... işleminin sonucu hangisidir?

... ... ...

CEVAP: C

SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayıdır?

..., ... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... şeklinde yazılamaz. Bu nedenle irrasyoneldir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık