Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 3

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 3

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

... sayısının iki katı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...'dir. Bu sayının 2 katı ise 8 . 2 = 16'ya eşittir.

CEVAP: D

SORU 2
ebob ekok tarama testi

Yukarıda ölçüleri verilen tarlanın çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

Köşelere de birer tane ağaç dikilecekse, bu iş için en az kaç ağaç gereklidir?

Ağaçlar arasına koyulabilecek en yüksek mesafe EBOB(20, 24, 32) = 4 metredir. En az ağaç sayısı ise

...'dur.

CEVAP: A

SORU 3

243, asal çarpanlarına ayrıldığında aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

243'ün bölen listesi

Bölen listesi yöntemini kullanarak, 243 = 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 35 olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 4

Günde 17 346 ürün çıkaran bir fabrikanın 1000 günlük üretiminin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Toplam ürün sayısı 17 346 . 1000 = 17 346 000'dir. Bu sayının bilimsel gösterimi 1,7346 . 107'dir.

CEVAP: C

SORU 5

24 sayısının 42 katı hangisine eşit değildir?

24 . 42 = 24 . (22)2 = 24 . 22 . 2 = 24 . 24 = 28

A) 27 . 2 = 27 . 21 = 27 + 1 = 28

B) 44 = (22)4 = 22 . 4 = 28

C) 82 = (23)2 = 23 . 2 = 26

D) ...

CEVAP: C

SORU 6

Mehmet, ön bahçe duvarını sadece 20 cm boyunda ve arka bahçe duvarını sadece 25 cm boyunda briketlerle örecektir.

Ön ve arka bahçe duvarlarının aynı yükseklikte olabilmesi için bu duvarların boyu en az kaç cm olmalıdır?

EKOK(20, 25)

EKOK(20, 25) = 100 olduğu için duvar yüksekliğinin en az 100 cm olması gerekir.

CEVAP: B

SORU 7
 1. 1,0001 = 1 . 100 + 1 . 10–3
 2. 700,125 = 7 . 102 + 1 . 10–1 + 2 . 10–2 + 5 . 10–3
 3. 19,19 = 1 . 101 + 9 . 100 + 1 . 10–1 + 9 . 10–2

Yukarıdaki çözümlemelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

İlk sayının doğru çözümlemesi 1,0001 = 1 . 100 + 1 . 10–4'tür. Diğer çözümlemeler doğru yapılmıştır.

CEVAP: C

SORU 8

Alanı 72 m2 olan bir karenin çevresi kaç metredir?

Karenin kenar uzunluğu alanının kareköküne eşittir.

Kenar Uzunluğu = ...... m

Karenin çevresi ise bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir.

Çevre = ... m

CEVAP: A

SORU 9

Aralarında asal iki sayının en küçük ortak katı 84'tür.

Bu sayılardan birinin 7 olduğu biliniyorsa, toplamları kaçtır?

İki sayı aralarında asalsa, EKOK'ları bu sayıların çarpımına eşittir. Sayılardan biri 7 ise, diğeri 84 ÷7 = 12'dir. Buna göre, sayıların toplamı 12 + 7 = 19'dur.

CEVAP: B

SORU 10

... işleminin sonucu hangisidir?

İşlemde 142 yerine 72 . 22 ve 16 yerine 24 yazarsak

... ......

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: D

SORU 11
tarama testi karekök aralık

Yukarıdaki cücenin santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cücenin boyu 35 cm ile 40 cm arasında olduğu için seçeneklerden hangisinin ... ile ... arasında olduğunu bulmamız gerekiyor. C seçeneğinde kök içerisindekl sayı 1225 ile 1600 arasında olduğu için doğru cevap C'dir.

CEVAP: C

SORU 12

İki sayının en büyük ortak böleni 1'e eşitse, bu sayılar hakkında hangisi kesinlikle yanlıştır?

A ve B kesinlkle doğrudur. D doğru da yanlış da olabilir. C seçeneği kesinlikle yanlıştır, çünkü çift sayıların tümü 2'ye kalansız bölünür.

CEVAP: C

SORU 13

... işleminin sonucu hangisidir?

125 sayısı 53'e eşittir ve paydadaki 5–2, paya 52 olarak geçer. İşlem sonucu 53 . 52 = 55 çıkar.

CEVAP: C

SORU 14

Her defasında bir öncekinin iki katı yüksekliğe zıplayan bir çekirge, dördüncü zıplayışında 64 cm havalanmışsa, ilkinde kaç cm yüksekliğe zıplamıştır?

Bu çekirge

 • 3. zıplayışta 64 ÷ 2 = 32 cm;
 • 2. zıplayışta 32 ÷ 2 = 16 cm ve
 • 1. zıplayışta 16 ÷ 2 = 8 cm

yükseğe havalanmıştır.

CEVAP: D

SORU 15

14 . 7–1 + 2 – 22 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ...... ve
 • 22 = 4

sonuçlarını işlemde yerlerine koyarsak, bu işlem 2 + 2 – 4 haline dönüşür. Sonuç sıfırdır.

CEVAP: A

SORU 16

... ifadesi hangisine eşit değildir?

A) ......

B) ......

C) ......

D) ......

CEVAP: D

SORU 17

EKOK(X, 36) = 252 ve EBOB(X, 36) = 9 ise, X aşağıdakilerden hangisine eşittir?

İki sayının EBOB ve EKOK'unun çarpımı, bu sayıların çarpımına eşittir.

X = ... ...

CEVAP: C

SORU 18

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir?

A) ...... ← TAM SAYI

B) ...... ← TAM SAYI

C) ......... ← TAM SAYI DEĞİL

D) ...... ← TAM SAYI

CEVAP: C

SORU 19

Aşağıdaki sayılardan hangisinin ... katı irrasyoneldir?

A) ... ... ← RASYONEL

B) ...... ← RASYONEL

C) ...... ← RASYONEL

D) ...... ← İRRASYONEL

CEVAP: D

SORU 20

... ... ise ... hangisine eşittir?

 • ......
 • ......
 • ......

sonuçlarını eşitlikte yerlerine yazarsak, bu eşitlik...... haline dönüşür. Buradan ... sonucuna ulaşırız.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık