Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 4

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 4

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

... ifadesinin yarısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...'tür. Bu sayının yarısı ise 2'ye eşittir.

CEVAP: C

SORU 2

Bir foton, saniyede 300 000 km yol almaktadır.

Buna göre, fotonun 1 dakikada aldığı yolun kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1 dakika 60 saniyeye eşit olduğu için, bir foton dakikada 60 . 300 000 = 18 000 000 kilometre yol alır. Bu sayının bilimsel gösterimi 1,8 . 107'dir.

CEVAP: A

SORU 3

Her birinde 16 yumurta bulunan yumurta kutularından 16 tanesi 45 ₺ ise, bu yumurtaların tanesi kaç ₺'dir?

16 kutuda toplam 16 . 16 = 42 . 42 = 44 yumurta vardır. 44 yumurta 45 liraysa, yumurtanın tanesi

... ... ... 'dir.

CEVAP: C

SORU 4

Aşağıdakilerden sayılardan hangisi irrasyoneldir?

... sayısı irrasyonel olduğu için... de irrasyoneldir.

CEVAP: A

SORU 5

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir?

66 = 26 . 36 ve 44 = 28 eşitliklerini işlemde yerlerine yazdığımızda, karşımıza

...

ifadesi çıkar. 2 ve 3 tabanındaki sayıları kendi aralarında sadeleştirdiğimizde ise doğru cevabın A olduğunu görebiliriz.

CEVAP: A

SORU 6
 1. Rasyonel Sayılar Kümesi
 2. İrrasyonel Sayılar Kümesi
 3. Tam Sayılar Kümesi
 4. Doğal Sayılar Kümesi

... ifadesi yukarıdaki kümelerden hangisinin veya hangilerinin elemanıdır?

... ... olduğundan bu ifade hem tam sayılar, hem doğal sayılar hem de rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır.

CEVAP: C

SORU 7

23 çuval patates 64 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır.

Çuvalların her birinde 43 patates varsa, bu paylaştırma sonucunda kişi başına kaç patates düşer?

43 = 26'dır. Çuvallardaki toplam patates sayısı 26 . 23 = 29'dur. Bu sayıyı 64 = 26'ya bölersek, kişi başına

......

patates düştüğünü görebiliriz.

CEVAP: B

SORU 8

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...

CEVAP: D

SORU 9

...'den büyük tam sayılardan en küçüğünün basamaklarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

150'den büyük tam kare sayıların en küçüğü 169'dur. Bu nedenle ...'den büyük en küçük tam sayı 13'tür. 13'ün basamakları toplamı 4 olduğu için cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 10

122 . 6–2 + 62 . 3–2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk terim : 122 . 6–2 = 22 . 62 . 6–2 = 22 = 4
 • İkinci terim : 62 . 3–2 = 22 . 32 . 3–2 = 22 = 4

Buna göre, işlem sonucu 4 + 4 = 8'e eşittir.

CEVAP: B

SORU 11
 1. Ahmet, Mustafa'dan büyüktür.
 2. Ahmet ile Mustafa'nın yaşları aralarında asaldır.
 3. Mustafa'nın yaşı iki basamaklı en küçük tam kare sayıya eşittir.

Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet'in yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Mustafa'nın yaşı iki basamaklı en küçük tam kare sayı olan 16'ya eşittir. Ahmet, Mustafa'dan büyük olduğuna göre, Ahmet'in yaşı A ve B seçeneklerinde verilen sayılar olamaz. Hem 18 hem de 16 çift olduğu için bu sayılar kendi aralarında asal değildir. Ahmet'in yaşı hem 16'dan büyük hem de 16 ile aralarında olduğu için 17 olabilir.

CEVAP: C

SORU 12

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

A) ......

B) ......

C) ......

D) ......

CEVAP: C

SORU 13

... ... eşitliğini sağlayan ... hangisine eşittir?

 • ......
 • ......

Yukarıdaki sonuçları eşitlikte yerlerine yazarsak

... ...

denklemini elde ederiz. Bu denklemden, ... olduğunu görebiliriz.

CEVAP: A

SORU 14

Ayşe, Müge ve Çiğdem, sırasıyla 6, 8 ve 10 günde bir, bir kitabı bitirip yenisini okumaya başlamaktadır.

Bugün, üç arkadaş da yeni bir kitaba başladığına göre, üçünün birden tekrar yeni kitaba başlamalarına kadar geçen sürede Müge kaç kitap bitirmiş olur?

Aynı gün kitaba başlamaları arasında geçen süre hem 6'nın hem 8'in hem de 10'un tam katı olmalıdır. Bu nedenle, bu üç sayının EKOK'unu alırız. EKOK(6, 8, 10) = 120 olduğundan, Müge bu 120 günde toplam 120 ÷ 8 = 15 kitap bitirmiş olur.

CEVAP: B

SORU 15
karekök aralık tarama testi

Bir kaplumbağa ... kilometre uzaktaki bir koruluğa ulaşmak istemektedir.

Günde ... kilometre yol alabilen bu kaplumbağanın 3. günün sonunda koruluğa ulaşabilmesi için geriye kaç kilometrelik yolu kalır?

Yolun toplam uzunluğu ... ... kilometredir. Kaplumbağa her gün bu yolun ... ... kilometresini gitmektedir. 3 günün sonunda toplam 1,2 kilometre yol gitmiş olur. Geriye ise 1,8 – 1,2 = 0,6 kilometre yol kalır.

CEVAP: D

SORU 16

... kilogram un, dört kişi arasında paylaştırıldığında kişi başı kaç kaç kilogram un düşer?

... ... olduğundan kişi başına ... kilogram un düşer.

Bu değer, ... ...'e eşittir.

CEVAP: C

SORU 17

... sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir?

 • ... ... ve
 • ... ...

olduğundan paydaki ifadelerin toplamı ...... yapar.

Payı paydaya bölersek, ... sonucunu elde ederiz. Bu sayının karekökü ise 3'tür.

CEVAP: C

SORU 18

Ayşe ile Murat, bir yıldaki 52 haftayı numaralandırmış ve numarası tam kare olan haftalarda bir defa tiyatroya gitmişlerdir.

Bir kişilik bilet 5 ₺ ise, Ayşe ile Murat'ın tiyatro biletleri için bir yılda harcadıkları para toplam kaç ₺'dir?

Bir yılda 52 hafta vardır. Tam kare sayılı haftalar: 1, 4, 9, 16, 25, 36 ve 49'dur. Buna göre Ayşe ve Murat bir yılda 7 defa tiyatroya gitmişlerdir. Her gidişlerinde bilet için 2 . 5 = 10 ₺ harcadıklarından bir yılda toplam 7 . 10 = 70 ₺ harcamışlardır.

CEVAP: C

SORU 19

17216 – 1–7216 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Buna göre işlem sonucu 1 – 1 = 0'dır.

CEVAP: B

SORU 20

122 öğrencisi olan bir okula en az kaç öğrenci daha gelirse, bu okuldaki öğrenci sayısı tam kare olur?

122'den büyük tam karelerin en küçüğü 144 olduğundan bu okula en az 144 – 122 = 22 öğrenci daha gelmesi gerekir.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık