Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 5

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 5

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi 3 ile aralarında asaldır?

152, 3'e kalansız bölünmediği için 3 ile aralarında asaldır. Diğer sayılar 3'e kalansız bölünür.

CEVAP: A

SORU 2

Bir ağaç yaprağının 1 mm2'sinde 120 . 104 hücre olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre her biri ortalama 100 mm2 yüzey alanına sahip 2 . 104 yapraklı bir ağacın yapraklarındaki toplam hücre sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bir yaprakta ortalama 100 . 120 . 104 = 120 . 106 hücre vardır. Ağaçtaki toplam yaprak hücresi sayısı ise 2 . 104 . 120 . 106 = 240 . 1010'dur. Bu sayının bilimsel gösterimi 2,4 . 1012'dir.

CEVAP: B

SORU 3

... rasyonel bir sayı ise, ... aşağıdakilerden hangisi olabilir?

...'nin rasyonel bir sayı olabilmesi için ...'nin de rasyonel olması gerekir. Karekökü rasyonel olan tek sayı B seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: B

SORU 4

Bir gerçek sayı hangi seçenekteki kümelerin ikisinin birden elemanı olamaz?

Bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz.

CEVAP: A

SORU 5

... sayısına en yakın tam sayı ile ...'in toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • ... ... ...
  • ... ......

1,3'e en yakın tam sayı 1'dir. Buna göre istenen toplam 1 + 0,5 = 1,5 yapar. Sonucun köklü gösterimi ise, ... ...'tir.

CEVAP: C

SORU 6

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sayıların karelerinin toplamı bir tam karedir?

A seçeneğinde verilen sayıların karelerinin toplamı bir tam kare sayıdır.

62 + 82 = 36 + 64 = 100 = 102

CEVAP: A

SORU 7

Tam kare olan ayların, tam kare olan günlerinde sinemaya giden Tarık, yılda toplam kaç kez sinemaya gitmektedir?

Tam kare olan aylar: 1., 4. ve 9. aylardır. Ay içerisinde tam kare olan günler ise: 1., 4., 9., 16. ve 25. günlerdir. Tarık, yılda 3 ay ve ayda 5 defadan bir yılda toplam 3 . 5 = 15 defa sinemaya gider.

CEVAP: B

SORU 8

... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... ise ...'nin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

En küçük ... değeri için mümkün olan en fazla çarpanı karekök dışına almamız gerekir. 108'i asal çarpanlarına ayırdığımızda 108 = 22 . 33 = 22 . 32 . 3 = 62 . 3 olduğunu görebiliriz. Buna göre, ...'tür. Bu durumda, ... ... olur.

CEVAP: A

SORU 9

... metre uzunluğundaki tek parça demir profilden 2 metre uzunluğunda en fazla kaç parça kesilebilir?

83'ten küçük ve 83'e en yakın tam kare sayı 92 = 81'dir. Bu nedenle ...'ten küçük en büyük tam sayı 9'dur. 9 metre profilden en fazla 4 tane 2 metrelik parça elde edilir.

CEVAP: B

SORU 10

102 . 5–1 – 50 . 42 + 125 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  • İlk terim: 102 . 5–1 = 22 . 52 . 5–1 = 22 . 5 = 20
  • İkinci terim: 50 . 42 = 1 . 42 = 16
  • Üçüncü terim: 125 = 1

Buna göre, işlem sonucu 20 – 16 + 1 = 5 çıkar.

CEVAP: D

SORU 11

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

18 = 2 . 32 olduğu için işlem

......

haline dönüşür. Pay ve padadaki 2 ve 3'leri sadeleştirirsek, 32 = 9 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: A

SORU 12

Her birinde 64 balık yemi olan 32 kutu yem, 128 balığa 4 gün yetmektedir.

Buna göre, bir balık bir günde kaç yem yemektedir?

32 kutuda toplam 32 . 64 = 25 . 26 = 211 yem vardır. Buna göre, bir günde tüm balıklar 211 ÷ 4 = 29 yem yemektedir. Balık başına ise 29 ÷ 128 = 29 ÷ 27 = 29 – 7 = 22 = 4 yem düşmektedir.

CEVAP: C

SORU 13

28 ve 44 litrelik iki çeşit yağın tamamı birbirine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere konulacaktır.

Bu iş için en az kaç şişe kullanılması gerekir?

EBOB(28, 44) = 4 olduğundan en büyük şişe hacmi 4 litre olabilir. İlk yağ için 28 ÷ 4 = 7 ve ikinci yağ için 44 ÷ 4 = 11 şişe kullanılmalıdır. Buna göre, toplam kullanılması gereken şişe sayısı 7 + 11 = 18'dir.

CEVAP: C

SORU 14

10 ve 12 sayılarının EKOK'u EBOB'un kaç katıdır?

EBOB(10, 12) = 2 ve EKOK(10, 12) = 60 olduğundan EKOK, EBOB'un 60 ÷ 2 = 30 katıdır.

CEVAP: C

SORU 15

... sayısı ...'ün kaç katıdır?

... ... ve ... ... olduğundan işlem sonucu ... ...'dır. Bu sayı, ...'ün ... katıdır.

CEVAP: A

SORU 16

... cm boyundaki bir tel ... cm'lik kaç parçaya ayrılabilir?

... ...

CEVAP: C

SORU 17

... ... sayısının karesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • ... ... ... ve
  • ... ... ...

olduğundan işlem sonucu 8 – 9 = –1'dir. Bu sonucun karesi ise (–1)2 = 1'dir.

CEVAP: C

SORU 18

216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

216 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 3 = 23 . 33'tür.

CEVAP: A

SORU 19

2–8 sayısının 8'de 1'i aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ...

CEVAP: D

SORU 20

... ... ve ... ... ise ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... ... olduğundan ...'tür.

... ... olduğundan ...'tür.

Yukarıdaki eşitliklerden, ... ... sonucunu elde ederiz.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık