Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 6

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 6

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

Aşağıdaki sayılardan hangisinin farklı asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

Seçeneklerde verilen sayıları tek tek asal çarpanlarına ayıralım.

 • 216 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 3 = 23 . 33
 • 250 = 2 . 5 . 5 . 5 = 2 . 53
 • 252 = 2 . 2 . 3 . 3 . 7 = 22 . 32 . 7
 • 256 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 28

En fazla farklı asal çarpana sahip olan sayı 252'dir..

CEVAP: C

SORU 2

Bir çuvalda 117 kilogram pirinç bulunmaktadır.

Bu çuvaldaki pirincin hem 10, hem 12, hem de 15 kg'lık paketler halinde, hiç artmadan paketlenebilmesi için çuvala en az kaç kilogram daha pirinç eklenmesi gerekmektedir?

EKOK(10,12,15)

EKOK(10, 12, 15) = 2 . 2 . 3 . 5 = 60 olduğu için çuvaldaki pirincin kilogram cinsinden 60'ın tam katı olması gerekir. 60'ın tam katlarından 117'den büyük ve 117'ye en yakın olanı 120'dir. Bu nedenle, çuvala en az 120 – 117 = 3 kg pirinç daha eklenmelidir.

CEVAP: B

SORU 3

Kenar uzunluğu 200 . 104 cm olan kare şeklindeki bir arazinin santimetrekare cinsinden alanının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Karenin alanı kenar uzunluğunun karesidir. Buna göre arazinin alanı 200 . 104 . 200 . 104 = 40 000 . 104 + 4 = 40 000 . 108 cm2'dir. Bu sayının bilimsel gösterimi 4 . 104 . 108 = 4 . 104 + 8 = 4 . 1012'dir.

CEVAP: A

SORU 4

... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... eşitliğinde ...'nin alabileceği en küçük değer için ... aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

...'nin en küçük değeri için, 180'in tam kare çarpanlarının tamamını kök dışına almamız gerekir. 180 = 36 . 5 olduğu için ... ...'dir. Buna göre, ... ... olur.

CEVAP: B

SORU 5

... ve ... sayılarının ikisi de aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanıdır?

 • ...... hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır.
 • ... irrasyonel bir sayıdır.

Rasyonel ve irrasyonel sayıların bir arada olduğu küme gerçek sayılar kümesidir.

CEVAP: D

SORU 6

... aşağıdaki değerlerden hangisini alırsa, ... rasyonel olur?

... bir tam sayı olduğu için rasyoneldir.

CEVAP: C

SORU 7

... ... toplamı ...'in kaç katıdır?

 • ... ... ve
 • ... ...'tür.

Buna göre işlem sonucu ... ...'tür.

... ... sayısı işlem sonucunun 1 katıdır.

CEVAP: A

SORU 8

... kilometre yürüyüş yapmayı planlayan Fatma, yarım saatte bu yolun beşte birini yürümüştür.

Fatma'nın yürüyüşü tamamlayabilmesi için kaç kilometre daha yürümesi gerekmektedir?

Yolun tamamı ... ... kilometredir. Fatma yolun beşte birini gittiğine göre geriye ... ... kilometresi kalır.

CEVAP: D

SORU 9

Bir çuvaldaki ... kilogram bulgura ... kilogram daha eklenirse, bu çuvalda toplam kaç kilogram bulgur olur?

... ... ve ... ... olduğu için bu iki sayının toplamı ... ... ... yapar.

CEVAP: C

SORU 10

İçerisinde 24 apartman bulunan bir sitedeki her apartmanda 25 daire vardır.

Her dairede 41 kişi kaldığına göre, bu sitede toplam kaç kişi yaşamaktadır?

Sitede toplam 24 . 25 = 29 daire vardır. Her dairede 4 = 22 kişi yaşadığına göre, bu sitede toplam 29 . 22 = 211 kişi yaşamaktadır.

CEVAP: A

SORU 11

Üzerlerinde 1'den 10'a kadar sayılar yazan 10 kutunun her birinin içerisinde, üzerinde yazan sayı kadar ceviz bulunmaktadır. Bu kutulardaki 55 cevizi Furkan, Sevgi ve Onur kendi aralarında paylaşacaklardır. Üzerinde tam kare sayı olan kutuları Furkan, asal sayı olan kutuları Sevgi ve geri kalan kutuları Onur alacak şekilde anlaşmışlardır.

Bu paylaşım sonucu Onur kaç ceviz almış olur?

1'den 10'a kadar olan sayılardan 1, 4 ve 9 tam karedir. 2, 3, 5 ve 7 ise asaldır. Buna göre Furkan 1 + 4 + 9 = 14 ceviz ve Sevgi 2 + 3 + 5 + 7 = 17 ceviz alır. Geriye kalan 55 – 14 – 17 = 24 cevizi Onur alır.

CEVAP: D

SORU 12

a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere, aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a . 3b biçiminde değildir?

A) 108 = 22 . 33 ← 2a . 3b BİÇİMİNDE

B) 144 = 24 . 32 ← 2a . 3b BİÇİMİNDE

C) 180 = 22 . 32 . 5 ← 2a . 3b BİÇİMİNDE DEĞİL

D) 192 = 26 . 3 ← 2a . 3b BİÇİMİNDE

CEVAP: C

SORU 13

... ifadesine en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

72'ye en yakın tam kare sayılar 82 = 64 ve 92 = 81'dir. 81 – 72 = 9 ve 72 – 64 = 8 olduğundan ...'ye en yakın tam sayı 8'dir. ... işleminde ... yerine 8 yazarsak, sonuç 0 çıkar.

CEVAP: B

SORU 14

... metre kumaşın ... metresi kullanıldığında, geriye kaç metresi kalır?

 • ... ... ... ve
 • ... ......'dur

Geriye 1,9 – 0,9 = 1 metre kumaş kalmıştır.

CEVAP: A

SORU 15

3–3 sayısının 3 katı aşağıdakilerden hangisidir?

... ... ...

CEVAP: C

SORU 16

... ise ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... olduğu için ...'dir.

CEVAP: A

SORU 17

... ... ... ve ... ... ise ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... olduğu için ilk çarpım ...... ...'e eşittir. Bu nedenle, ...'dir.

...... olduğu için ...'tür.

Buna göre sonuç –8 . 3 = –24 çıkar.

CEVAP: D

SORU 18

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

50 = 2 . 5 . 5 = 2 . 52'dir. Buna göre 502 = (2 . 52)2 = 22 . 54 olur. Paydanın yerine bulduğumuz bu ifadeyi yazarsak, pay ve paydadaki 54 terimleri sadeleşir. Bu durumda payda 41 = 4 ve paydada 22 = 4 sayıları kalır. Bu iki sayı da sadeleştiğinde işlem sonucu 1 olur.

CEVAP: A

SORU 19

251 . 5–2 + 491 . 7–2 + 64 . 2–6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk terim: 251 = 25 = 52 olduğundan 251 . 5–2 = 52 . 5–2 = 52 – 2 = 50 = 1'dir.
 • İkinci terim: 491 = 49 = 72 olduğundan 491 . 7–2 = 72 . 7–2 = 72 – 2 = 70 = 1'dir.
 • Üçüncü terim: 64 = 26 olduğundan 64 . 2–6 = 26 . 2–6 = 26 – 6 = 20 = 1'dir.

Sonuçların toplamı ise 1 + 1 + 1 = 3 çıkar.

CEVAP: C

SORU 20

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bir tam karedir?

Dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. D seçeneğindeki sayıları çarptığımızda 8 . 50 = 400 = 202 bir tam kare sayı elde ederiz.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık