Sınıf 8TARAMA TESTLERİ ➤ TARAMA TESTİ 7

SÜRE

15:00

TARAMA TESTİ 7

ÇARPANLAR VE KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ SAYILAR

SORU 1

Bir çiftlikteki 25 arı kovanının her birinde 1000 arı vardır.

Arılardan her biri günde 1,2 . 10–3 gram bal ürettiğine göre, 2 günlük bal üretiminin gram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bir kovandan bir günde 1000 . 1,2 . 10–3 = 1,2 gram bal elde edilir. 25 kovan arının toplam üretimi ise 25 . 1,2 = 30 gramdır. İki günde toplam 2 . 30 = 60 gram bal üretilir. 60'ın bilimsel gösterimi 6 . 101'dir.

CEVAP: C

SORU 2

... sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanıdır?

Image

Devirli sayılar rasyoneldir.

CEVAP: A

SORU 3

... ifadesi rasyonel bir sayı ise ... aşağıdakilerden hangisi olabilir?

... ... sayısı rasyonel olduğundan cevap D'dir.

CEVAP: D

SORU 4

... sayısı ...'dan ne kadar fazladır?

 • ... ... ... ve
 • ... ... ...

olduğundan bu iki sayı arasındaki fark 1,2 – 0,8 = 0,4'e eşittir.

CEVAP: C

SORU 5

Aralarında asal 9 ve b sayılarının EKOK'unun karekökü 6 ise, b aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. Ayrıca, iki sayının çarpımı EBOB ve EKOK çarpımlarına eşittir. Bu sayıların EKOK'u 62 = 36'ya eşit olduğuna göre ...'tür.

CEVAP: B

SORU 6

96 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

96 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 3 = 25 . 3

CEVAP: C

SORU 7

Seda'nın 24 domates ve 18 mısır tohumu vardır.

Her sıraya yalnız bir çeşit tohum ekmek isteyen Seda, en az kaç sıra tohum ekmelidir?

Her bir sıraya hem 24'ün hem de 18'in ortak böleni olan bir sayıda tohum ekilmelidir. En az sıra için ortak bölenlerden en büyüğü olan EBOB kadar tohum ekilmelidir. EBOB(24, 18) = 6 olduğu için her sırada en fazla 6 tohum olmalıdır. En az sıra sayısı ise ...'dir.

CEVAP: C

SORU 8

300,003 sayısının doğru çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

300,003 = 300 + 0,003

 = 3 . 100 + 3 . 0,001

 = 3 . 102 + 3 . 10–3

CEVAP: A

SORU 9

84 kalem, her birinde 44 öğrenci olan 22 okuldaki öğrencilere eşit olarak paylaştırılırsa, öğrenci başına kaç kalem düşer?

 • 84 = (23)4 = 23 . 4 = 212 ve
 • 44 = (22)4 = 22 . 4 = 28'dir.

22 okulda toplam 22 . 28 = 22 + 8 = 210 öğrenci vardır. Buna göre, öğrenci başına ...... kalem düşer.

CEVAP: A

SORU 10

52 . 110 – 23 . 100 – 81 . 80 işleminin sonucunun karekökü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birinci Terim : 52 . 110 = 25 . 1 = 25
 • İkinci Terim : 23 . 100 = 8 . 1 = 8 ve
 • Üçüncü Terim : 81 . 80 = 8 . 1 = 8'dir

Buna göre işlem sonucu 25 – 8 – 8 = 9 çıkar. Bu sayının karekökü ise ...'tür.

CEVAP: B

SORU 11

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerine yazdığımızda hem payın hem de paydanın ...'ye eşit olduğunu görebiliriz. Bu nedenle işlem sonucu 1'dir.

CEVAP: A

SORU 12

a sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olursa, (–1)a + 1a işleminin sonucu 0 olur?

–1'in çift kuvvetleri 1'e ve tek kuvvetleri –1'e eşittir.

1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir.

İşlem sonucunun 0 çıkması için a'nın tek sayı olması gerekir.

CEVAP: C

SORU 13

... ... ... ise ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

...... ... ... olduğundan ...'dir. Buna göre, ... ...'tür.

CEVAP: D

SORU 14

... ... eşitliğinde ... yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • ... ...
 • ... ... ve
 • ... ...

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerlerine yazdığımızda ... ... sonucunu elde ederiz.

CEVAP: D

SORU 15

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Yukarıdaki sonuçlara göre pay ...'ye ve payda ... ...'ye eşittir. Pay ve paydadaki ...'leri sadeleşirtirdiğimizde sonucun ... olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 16

Her defasında ... metre ileri zıplayan bir kurbağanın 3 defa zıplayarak gittiği toplam yol hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kurbağa üç zıplayışta toplam...... metre gider. 90 sayısı, 92 = 81 ve 102 = 100 tam kare sayıları arasında olduğundan, ... ifadesi 9 ile 10 arasındadır.

CEVAP: A

SORU 17

Aşağıdaki çarpımlardan hangisi bir tam karedir?

İki tam karenin çarpımı bir tam kare sayıdır. 25 . 64 = 52 . 82 = 402.

CEVAP: B

SORU 18

50 ile 150 arasında kaç tam kare sayı vardır?

50 ile 150 arasındaki tam kare sayılar 64, 81, 100, 121 ve 144'tür.

CEVAP: C

SORU 19

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

... ... olduğundan, C seçeneğindeki ifade ...'ya eşit değildir.

CEVAP: C

SORU 20

2–4'ün dörtte biri aşağıdakilerden hangisidir?

... ...

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık