GEOMETRİK CİSİMLER


DİK KONİ

DİK KONİ ANİMASYONU


 
 

BİLGİLER

DAİRESEL KONİ: Daire şeklindeki bir tabandan tepesindeki noktaya kadar düzenli bir şekilde daralan geometrik cisme dairesel koni ismi verilir.

DAİRESEL DİK KONİ: Ekseni tabana dik olan dairesel koniye dairesel dik koni ismi verilir.

 
 
Dönen Koni