DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 43: ÖTELEME HAREKETİ

ÇIKMIŞ SORULAR: ÖTELEME HAREKETİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 1
2014-2015 1
2015-2016 0
2016-2017 0
2017-2018 1
2018-2019 0
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Köşe noktalarının koordinatları A(3, 3), B(1, 1) ve C(1, 2) olan bir üçgen y eksenine paralel 1 birim aşağı ötelenerek yeni bir üçgen elde edilmiştir. Yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
 

Çözüm:

Noktaları y eksenine paralel hareket ettirdiğimizde apsisleri (x koordinatları) değişmez. Direk olarak verilen noktaların apsislerini toplayabiliriz.

3 + 1 + 1 = 5

CEVAP: B


2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Şeklin Ötelemesi-TEOG Çıkmış Soru

Şekildeki ABCD paralelkenarı 4 birim sağa, 5 birim yukarı ötelenerek A'B'C'D' paralel kenarı elde ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi A'B'C'D' paralelkenarının köşelerinden birinin koordinatları değildir?

A) (1, 0)
B) (-2, -1)
C) (2, -2)
D) (1, 3)
 
 

Çözüm:

Bu soruyu 2 farklı yöntem kullanarak çözebiliriz.

Yöntem 1:

İlk çözüm yönteminde, paralelkenarı soruda belirtildiği gibi öteleyip köşe noktalarını buluruz.

Şeklin Ötelemesi-TEOG Çıkmış Soru Çözümü

Paralelkenar 4 birim sağa ötelendiğinde turuncu şekli ve sonrasında 5 birim yukarı ötelendiğinde kırmızı şekli elde ederiz.

Öteleme hareketi-TEOG Çıkmış Soru Çözümü

Kırmızı paralelkenarın köşe noktaları (–2, –1), (1, 0), (1, 3) ve (–2, 2)'dir.

C seçeneğindeki nokta, bu köşelerden biri değildir.

 

Yöntem 2:

Bu yöntemde A, B, C ve D noktalarının koordinatlarını bulur, bu koordinatları 4 birim sağa ve 5 birim yukarı öteleriz.

ABCD paralelkenarının köşe noktaları aşağıdaki gibidir.

 • A: (–6, –3)
 • B: (–3, –2)
 • C: (–3, –5)
 • D: (–6, –6)

Bir noktanın 4 birim sağa ötelenmesi x-koordinatını 4 birim, 5 birim yukarı ötelenmesi y-koordinatını 5 birim artırır. Buna göre, ötelenmiş şeklin kenar noktaları aşağıdaki gibi olur.

 • A': (–6 + 4, –3 + 5) = (–2, 2)
 • B': (–3 + 4, –2 + 5) = (1, 3)
 • C': (–3 + 4, –5 + 5) = (1, 0)
 • D': (–6 + 4, –6 + 5) = (–2, –1)

C seçeneğinde verilen koordinatlar bulduğumuz koordinatlardan biri değildir.

CEVAP: C

 
 

2017-2018 LGS

 

(2017-2018 LGS Sorusu)

Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir programlama dilinde istenen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda verilmiştir.

Şeklin Ötelemesi-LGS Çıkmış Soru

Örnek:

Şeklin Ötelemesi-Lise giriş sınavı
Şeklin Ötelemesi-Merkezi sınav
Şeklin Ötelemesi-LGS çıkmış sorular

Kareli kağıtta verilen 1. şekildeki (-3, -1) noktasına yukarıdaki bloklarla belirtilen hareketler yukarıdan aşağı doğru uygulandığında 2. şekildeki (2, 5) noktası elde edilmiştir.

Buna göre K(-1, 5) noktasına aşağıdaki hareketlerden hangisi uygulanırsa L(-4, -1) noktası elde edilir?

A) LGS programlama sorusu-seçenek a

B) LGS programlama sorusu-seçenek b

C) LGS programlama sorusu-seçenek c

D) LGS programlama sorusu-seçenek d

 
 

Çözüm:

Soruda anlatılan hareket, öteleme hareketedir. Özetle, (-1, 5) noktasına hangi öteleme hareketlerini yaptırdığımızda (-4, -1) noktasının elde edileceği sorulmaktadır.

 • K noktasının x-koordinatı -1'dir. Bu koordinatın -4'e gelebilmesi için noktanın 3 birim sola ötelenmesi gerekir.
 • K noktasının y-koordinatı ise 5'tir. Bu koordinatın -1'e gelebilmesi için noktanın 6 birim aşağı ötelenmesi gerekir.

Kısacası, 3 birim sola ve 6 birim aşağı öteleme hareketine karşılık gelen seçeneği bulacağız.

Soruda, sola öteleme "-90 yönüne dön" ve aşağı öteleme "180 yönüne dön" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre arayacağımız bloklar

 • -90 yönüne dön → 3 adım git (3 birim sola ötele) ve
 • 180 yönüne dön → 6 adım git (6 birim aşağı ötele)

olmalıdır. Art arda gelen öteleme hareketlerinde sıralama şeklin geleceği konumu değiştirmeyeceği için aynı hareketi

 • 180 yönüne dön → 6 adım git ve
 • -90 yönüne dön → 3 adım git

sıralamasıyla da gerçekleştirebiliriz. Bu hareketler, C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Dönüşüm Geometrisi-Öteleme Çıkmış Sorular ve Çözümleri