DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER


KONU 25: DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4: ÇÖZÜM VE GRAFİKLER


BÖLÜM 4: ÇÖZÜM VE GRAFİKLER

Bu bölümde bir denklem sisteminin çözümü ile bu sistemdeki denklemlerin grafikleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğreniyoruz.

 

...

...

Yukarıdaki denklem sisteminde iki tane denklem görüyoruz. Doğrusal denklemlerden her biri koordinat sisteminde bir doğruya karşılık gelir.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik
 

Bir doğru üzerindeki noktaların tümü, bu doğruya ait olan denklemi sağlar.

Örneğin, ilk denklemde ... eşitliğini (0, 4), (1, 3), (2, 2) vb. sonsuz sayıda nokta sağlar ve bu noktaların tümü ... denklemine ait doğru üzerindedir.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik
 

Bir denklem sisteminin çözümü bu sistemdeki tüm denklemleri sağladığından, aradığımız çözüm her iki doğru üzerinde de olmalıdır. Yukarıdaki doğruların her ikisinde birden bulunan tek nokta, bu doğruların kesişim noktası olan (3, 1)’dir. Bu nokta her iki denklemi de sağladığından, denklem sisteminin çözümü (3, 1)’dir.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik
 

Genel olarak, bir denklem sistemindeki denklem grafiklerininin tümünün kesiştiği noktalar, denklem sisteminin çözüm kümesini oluşturur.

 

DENKLEMİN ÇÖZÜM SAYISI

İlk bölümde, iki değişken ve iki doğrusal denklemden oluşan denklem sisteminin, 0, 1 veya sonsuz çözümü olduğunu görmüştük.

 

Denklemlerin doğruları tek bir noktada kesişiyorsa, denklem sisteminin bir çözümü vardır.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik
 

Birbirine paralel farklı doğrular kesişmediği için bu tarz denklemlerden oluşan denklem sistemlerinin çözümü olmaz.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik
 

Denklemlerden biri, diğerinin sabit bir sayı ile çarpılmış hali ise koordinat sisteminde her iki denkleme de aynı doğru karşılık gelir. Böylece, doğrular üst üste bindiğinden sonsuz sayıda kesişim noktası olur. Bu durum bize denklem sisteminin sonsuz sayıda çözümü olduğunu gösterir.

Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Grafik

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Denklem Sistemleri Konusuna Git