Sınıf 8TESTLERKONU 20 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI ... BİÇİMİNDE YAZMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ... 'e eşittir?

... ...

CEVAP: B

SORU 2

Alanı 120 cm2 olan bir karenin bir kenarı kaç santimetredir?

Karenin kenar uzunluğu alanının kareköküne eşittir.

... ...

CEVAP: A

SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ... 'ye eşit değildir?

Seçeneklerde verilen saayıları kök içerisine alalım.

A) ... ...

B) ... ...

C) ... ...

D) ... ...

CEVAP: D

SORU 4

... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... 'ün ... biçiminde yazılışları arasında ... 'nin alabileceği en küçük değer için ... hangisine eşit olur?

... 'nin en küçük değeri alabilmesi için mümkün olduğunca fazla çarpanı kök dışına çıkarmamız gerekir.

... ...

Bu durumda, ... çıkar.

CEVAP: C

SORU 5

... ve ... tam sayı olmak üzere, ... sayısı ... şeklinde yazıldığında, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ... 'nin çarpanı olur?

... 'nin en küçük değeri, ... biçiminde elde edilir. 5 kök dışarısına alınamaz. Diğer tüm biçimlerde (ör. ... ) kök içindeki sayının çarpanlarından biri 5 olacağı için cevap C'dir.

CEVAP: C

SORU 6

... bir tam sayı ise ... aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

... olduğu için, aradığımız sayıda karekökün içinde 3 ile bir tam karenin çarpımı olması gerekir. 12 = 22 . 3 olduğu için cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 7

... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... ise ... 'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... 'nin en büyük değeri alabilmesi için ... 'nın 1 olması gerekir. ... olduğundan ... 'nin alabileceği en büyük değer 128'dir.

... 'nin alabileceği en küçük değeri bulabilmek için mümkün olan tüm çarpanları kök dışına çıkarmamız gerekir. ... ... olduğundan ... 'nin alabileceği en küçük değer 2'dir.

Buna göre, ... 'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark 128 – 2 = 126'dır.

CEVAP: D

SORU 8

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) ... ... DOĞRU

B) ... ... DOĞRU

C) ... ... YANLIŞ

D) ... ... DOĞRU

CEVAP: C

SORU 9
A kök B - kare sorusu

Kenar uzunluğu a olan bir karenin köşegen uzunluğu 2 . a2'nin kareköküne eşittir.

Buna göre, köşegen uzunlukları ... cm ve ... cm olan iki karenin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?

Soruda verilen karelerin köşegen uzunlukları

  • ... ... ve
  • ... ... 'dir.

72 = 2 . a2 olduğuna göre, a = 6'dır. Bir kenarı 6 olan karenin alanı 36'dır. Eşit büyüklükteki bu karelerin toplam alanı 36 + 36 =  72 cm2'dir.

CEVAP: D

SORU 10
a kök b biçimi test-bisiklet

Bir aracın tekerinin çevresi ... cm'dir.

A noktasından B noktasına giderken bu aracın tekeri 12 tam tur atmışsa, A ile B noktaları arasındaki uzaklık hangisine eşittir?

Aracın tekeri 12 tam tur atmışsa, A ile B arasındaki toplam uzaklık ... 'tür.

B seçeneğinde verilen sayı ... 'e eşittir.

... ...

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık