Sınıf 8TESTLERKONU 10 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ARALARINDA ASAL SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sayılar aralarında asaldır?

A) 7 ve 10'un 1'in dışında ortak çarpanı yoktur. 7 ve 10 ARALARINDA ASAL SAYILARDIR.

B) 12 ve 18'in ortak çarpanları 1, 2, 3 ve 6'dır. 12 ve 18 ARALARINDA ASAL DEĞİLDİR.

C) 27 ve 51'in ortak çarpanları 1 ve 3'tür. 27 ve 51 ARALARINDA ASAL DEĞİLDİR.

D) 75 ve 80'in ortak çarpanları 1 ve 5'tir. 75 ve 80 ARALARINDA ASAL DEĞİLDİR.

CEVAP: A

SORU 2

60 ile bir sayının EBOB'u 6'ya eşittir.

Buna göre, bu sayının 6'da 1'i aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soruda bahsedilen sayıya A diyelim. EBOB(60, A) = 6 ise 60 ÷ 6 = 10 ile A ÷ 6'nın EBOB'u 1'e eşittir.

EBOB(10, A ÷ 6) = 1

EBOB'u 1 olan sayılar aralarında asaldır. Seçenekler içinde 10 ile aralarında asal olan tek sayı 9'dur.

CEVAP: C

SORU 3
EBOB EKOK Ağaç Problemi-test sorusu

Yukarıdaki çembere yerleştirilen sayılardan her biri bağlantılı olduğu sayılarla aralarında asaldır. Örneğin, 12 sayısı hem 49 hem de 25 ile aralarında asaldır.

Buna göre ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

  • 49'un tek asal çarpanı 7'dir.
  • 25'in tek asal çarpanı 5'tir.

Aradığımız sayının asal çarpanlarının 5 ve 7'den farklı olması gerekir. Seçeneklerde bu şartı sağlayan tek sayı 24'tür.

CEVAP: C

SORU 4
EBOB EKOK Ağaç Problemi-test sorusu

Alanı 24 m2 ve kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı kare şeklinde özdeş karolarla döşenecektir. Karoların bütünler halinde döşenmesi ve tabanı tamamen kaplaması gerekiyorsa, bu iş için en fazla 1 m kenar uzunluğuna sahip karolar kullanılabilmektedir.

Buna göre, dikdörtgen şeklindeki odanın uzun kenarı en az kaç metredir?

Odanın metre cinsinden kenar uzunluklarının EBOB'u 1'e eşittir. Bu nedenle metre cinsinden kenar uzunlukları kendi aralarında asal sayılardır.

Çarpımları 24'e eşit olan pozitif tam sayılardan aralarında asal olanları bulacağız.

  • 24 × 1 = 24ARALARINDA ASAL
  • 12 × 2 = 24ARALARINDA ASAL DEĞİL
  • 8 × 3 = 24ARALARINDA ASAL
  • 6 × 4 = 24ARALARINDA ASAL DEĞİL

Uzun kenar en az 8 m'dir.

CEVAP: B

SORU 5

X ve Y aralarında asal tek basamaklı sayılar ise, X + Y'nin alabileceği en yüksek değer aşağıdakilerden hangisidir?

Aralarında asal olan en yüksek tek basamaklı sayılar 8 ve 9'dur. Bu sayıların toplamı 8 + 9 = 17'ye eşittir.

CEVAP: C

SORU 6

Üç veya daha fazla sayının tümünü kalansız bölen 1'den büyük bir tam sayı yoksa, bu sayılara aralarında asal diyelim.

Buna göre, hangi seçenekte verilen sayılar aralarında asaldır?

A) 3, 12 ve 14'ün 1'in dışında ortak böleni yoktur. ARALARINDA ASAL

B) 5, bu seçenekteki sayıların ortak bölenidir. ARALARINDA ASAL DEĞİL

C) Bu seçenketeki sayıların tümü 3'e kalansız bölünür. ARALARINDA ASAL DEĞİL

D) Bu sayıların tümü 7'ye kalansız bölünür. ARALARINDA ASAL DEĞİL

CEVAP: A

SORU 7

Senem, 1'den 20'ye kadar olan tüm doğal sayıları küçük kâğıtlara yazıp, bir torbanın içine atmıştır.

Senem'in bu torbadan çektiği rasgele bir sayının aşağıdakilerden hangisi ile aralarında asal olma olasılığı daha yüksektir?

1'den 20'ye kadar olan sayılardan

  • 2 ile aralarında asal olanlar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19'dur. → 10 SAYI
  • 3 ile aralarında asal olanlar: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 ve 20'dir. → 14 SAYI
  • 5 ile aralarında asal olanlar: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ve 19'dur. → 16 SAYI
  • 6 ile aralarında asal olanlar: 1, 5, 7, 11, 13, 17, ve 19'dur. → 7 SAYI

En fazla 5 ile aralarında asal sayı bulduğumuz için seçenekler arasında en yüksek olasılığı veren sayı 5'tir.

CEVAP: C

SORU 8

Sadece pozitif tam sayılardan oluşan ve art arda gelen terimleri kendi aralarında asal olan dizilere Aralarında Asal Sayı Dizisi ismini verelim.

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir aralarında asal sayı dizisidir?

A) İlk dizide 9 ile 6 aralarında asal değildir.

B) İkinci dizide 6 ile 8 aralarında asal değildir.

C) Üçüncü dizide 4 ile 8 aralarında asal değildir.

D) Son dizi, aralarında asal sayı dizisidir.

CEVAP: D

SORU 9

... kesrinin en sade hali ... ise, a + b aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Kesirlerin paydalarına bakarak, b sayısının a'nın 5 katı olduğunu görebiliriz.

a ile b'nin toplamı a'nın 6 katı yapar. Buna göre, aradığımız seçenek 6'ya kalansız bölünmelidir. A, B ve D seçeneklerindeki sayıların 6'ya tam bölündüğünü görüyoruz.

... kesri daha fazla sadeleştirilemiyorsa, bulduğumuz a değerinin 21 ile aralarında asal olması gerekir.

A) a + b = 12 ise a = 2'dir. 2 ile 21 aralarında asaldır.

B) a + b = 18 ise a = 3'tür. 3 ile 21 aralarında asal değildir.

D) a + b = 42 ise a = 6'dir. 6 ile 21 aralarında asal değildir.

CEVAP: A

SORU 10

12 ile aralarında asal olan tek basamaklı kaç sayı vardır?

12 ile aralarında asal olan tek basamaklı sayılar 1, 5 ve 7'dir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık