Sınıf 8TESTLERKONU 10 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

ARALARINDA ASAL SAYILAR

KONU TESTİ-1

SORU 1

Ahmet ile Mehmet kendi aralarında bir tahmin oyunu oynamaktadırlar. Bu oyunda Ahmet, 1'den 20'ye kadar bir tam sayı seçip, aklında tutmakta, Mehmet ise bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Mehmet her yanlış tahminde bulunduğunda, Ahmet bu sayı ile kendi aklında tuttuğu sayının aralarında asal olup olmadığını söylemektedir.

Mehmet: 15

Ahmet: Aralarında asal değil.

Mehmet: 6

Ahmet: Aralarında asal.

Ahmet ile Mehmet arasında yukarıdaki diyalog geçtiyse, Ahmet'in aklından tuttuğu sayının rakamları toplamı kaçtır?

SORU 2
EBOB EKOK Problemi-Sayma Problemi-test sorusu

Bir sayının sağındaki, solundaki, aşağısındaki ve yukarısındaki sayıları, bu sayının komşuları olarak tanımlayalım.

Yukarıdaki tabloda, tüm sayıların komşuları ile aralarında asal olabilmesi için X yerine yazılabilecek en büyük tek basamaklı sayı ile Y yerine yazılabilecek en büyük iki basamaklı sayının toplamı kaçtır?

SORU 3
  • 25 ile A aralarında asal olmayan sayılardır.
  • 16 ile B aralarında asal olmayan sayılardır.

A ve B tam sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 4

Pozitif bir tam sayı olan X'in asal çarpanlarından biri 3 ise, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asaldır?

SORU 5
EBOB EKOK Gruplara Ayırma Problemi-test sorusu

ABCD ve CKLM birer karedir. Santimetre cinsinden |AB| ve |CK| uzunlukları, aralarında asal tam sayılardır. |DL| uzunluğu ise 12 cm'dir.

Buna göre, ABCD ve CKLM karelerinin alanları arasındaki fark en az kaç cm2 olabilir?

SORU 6
EBOB EKOK Gruplara Ayırma Problemi-test sorusu

ACDB kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgen ve AEFB bir karedir. ACDB dikdörtgeninin alanı ile AEFB karesinin alanı aralarında asal sayılardır.

ACDB dikdörtgeninin alanı 12 birim2 ise ECDF dikdörtgeninin alanı kaç birim2'dir?

SORU 7

12 ve X sayıları kendi aralarında asal ve X sayısı 12'nin bir çarpanı ise 12 + X toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 8

20 kişilik bir sınıftaki öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılacaklardır.

Gruplardaki öğrenci sayıları aralarında asal olacaksa, bu sayıların çarpımı en az kaç olabilir?

SORU 9

X, pozitif bir tam sayı ise bu sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 10

Bir sayı kümesinden seçilebilecek tüm sayı ikilileri kendi aralarında asalsa, bu kümeye ikili-aralarında asal sayı kümesi ismi verilir.

Buna göre, hangi seçenekte verilen sayı kümesi ikili-aralarında asaldır?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık