Sınıf 8TESTLERKONU 3 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ASAL ÇARPAN NEDİR?

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, 12'nin asal çarpanlarından biridir?

Seçeneklerde verilen tüm sayılar 12'nin çarpanlarıdır. Yalnız, bir sayının asal çarpan olabilmesi için, bu sayının asal olması gerekir. Seçeneklerdeki tek asal sayı 2 olduğundan cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi 36’nın asal çarpanlarından biridir?

Seçeneklerde verilen tüm sayılar 36'nın çarpanlarıdır. Bu sayılar arasındaki tek asal sayı 3 olduğundan cevap B'dir.

CEVAP: B

SORU 3

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 24’ün tüm asal çarpanları verilmiştir?

24'ün tüm çarpanları A seçeneğinde verilmiştir. Bu sayılardan asal olanlar 2 ve 3'tür.

CEVAP: D

SORU 4

11'in çarpanlarının toplamı ile asal çarpanlarının toplamı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir?

11'in çarpanları 1 ve 11'dir. 1 asal olmadığı için, 11'in tek asal çarpanı 11'dir. Çarpanlar toplamı 11 + 1 = 12 ve asal çarpanlar toplamı 11 olduğundan, aradaki fark 1'e eşittir.

CEVAP: B

SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi 30’un çarpanı olduğu halde asal çarpanı değildir?

1, asal olmadığı için cevap A seçeneğidir. Diğer seçeneklerdeki sayılar 30'un asal çarpanlarıdır.

CEVAP: A

SORU 6

Bir sayının tüm asal çarpanları çift ise, bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Asal çarpan, asal bir sayı olmak zorundadır ve çift olan yalnız bir asal sayı vardır: 2.

Doğru seçenekteki sayının tek asal çarpanı 2'dir.

A) 9'un çarpanları: 1, 3 ve 9'dur. 2, asal çarpanı değildir. → OLAMAZ

B) 11'in çarpanları: 1 ve 11'dir. 2 asal çarpanı değildir. → OLAMAZ

C) 12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 sayısı 12'nin asal çarpanı olduğu halde, 3'ün de asal çarpanı olması istediğimiz sayının 12 olmadığını gösteriyor. → OLAMAZ

D) 16 sayısının tek asal çarpanı 2'dir. (Tüm çarpanları: 1, 2, 4, 8 ve 16'dır.) → OLABİLİR

CEVAP: D

SORU 7

Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanları 2 ve 3 değildir?

15'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Diğer seçeneklerdeki sayıların asal çarpanları 2 ve 3'tür.

CEVAP: C

SORU 8

3, aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanlarından biri değildir?

3, 26'yı kalansız bölmediği için bu sayının çarpanlarından biri değildir. Asal çarpanı da olamaz.

CEVAP: C

SORU 9

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sayıların asal çarpanları aynıdır?

A) 12 ve 24'ün ikisinin de asal çarpanları 2 ve 3'tür. Doğru cevap bu seçenektir.

B) 12'nin asal çarpanları 2 ve 3; 15'in asal çarpanları 3 ve 5'tir.

C) 18'nin asal çarpanları 2 ve 3; 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir.

D) 7'nin tek asal çarpanı 7; 14'ün asal çarpanları 2 ve 7'dir.

CEVAP: A

SORU 10

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal olmayan çarpan sayısı daha fazladır?

A) 6'nın çarpanları: 1, 2, 3 ve 6'dır. Asal olmayan çarpanları 1 ve 6'dır.

B) 12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4 ve 6 ve 12'dir. Asal olmayan çarpanları 1, 4, 6 ve 12'dir.

C) 15'nın çarpanları: 1, 3, 5 ve 15'tir. Asal olmayan çarpanları 1 ve 15'tir.

D) 19'nın çarpanları: 1 ve 19'dur. Asal olmayan tek çarpanı 1'dir.

En fazla asal olmayan çarpanı B seçeneğinde görüyoruz.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık