Sınıf 8TESTLERKONU 17 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

BİLİMSEL GÖSTERİM

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

1 000 000 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bilimsel gösterimde, katsayıdaki tam kısmın tek basamaklı ve 0'dan büyük olması gerekir. Bu kurala uyan tek sayı B seçeneğinde verilmiştir. 1 000 000'a eşit olsalar da, diğer seçeneklerdeki gösterimler bilimsel gösterim değildir.

CEVAP: B

SORU 2

0,0023 . 102'nin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu gösterimin bilimsel olabilmesi için virgülün 3 basamak sağa kaydırılması gerekir. Bu durumda 10'un kuvveti 3 azalır ve 2 – 3 = –1 olur. Katsayısı 2,3 ve kuvveti –1 olan gösterim C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C

SORU 3

1234 . 10105 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1234 . 10105 sayısının bilimsel gösterimindeki katsayı 1,234 olmalıdır. 1,234'ü elde edebilmek için 1234 sayısında virgülü 3 basamak sola kaydırmamız gerekir. Virgülün 3 basamak sola kayması, kuvvetin 3 artırılacağı anlamına gelir. 105 + 3 = 108 olduğundan, verilen sayının bilimsel gösterimi 1,234 . 10108'dir.

CEVAP: B

SORU 4

Bir ayrıtının uzunluğu a olan bir küpün toplam yüzey alanı 6 . a2 formülü ile bulunabilir.

Bilimsel Gösterim-test-Küp Sorusu

Buna göre, yukarıdaki küpün santimetrekare cinsinden yüzey alanının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Ayrıt uzunluğunu formülde yerine koyarsak, sonucun

6 . 3 . 10–2 . 3 . 10–2 = 54 . 10–4 cm2

olduğunu görebiliriz. Bu sayının bilimsel gösterimini bulabilmek için katsayıyı 5,4 haline getirmemiz gerekir. Bunun için virgülü 1 basamak sola kaydırmamız ve dolayısıyla 10'un kuvvetini 1 artırmamız gerekir. Bu işlemi yaptığımızda, A seçeneğinde verilen gösterimi elde ederiz.

CEVAP: A

SORU 5
Bilimsel Gösterim-test-Sayılar Sorusu

Yukarıdaki rakamları birer defa kullanarak oluşturulabilecek en büyük sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen rakamları birer defa kullanarak elde edebileceğimiz en büyük sayı 865 320'dır. Bu sayının bilimsel gösterimindeki katsayı 8,6532 olmalıdır. Bu katsayıyı elde etmek için virgülü 5 basamak sola kaydırmamız gerekir. Bu işlemi yaptığımızda B seçeneğindeki gösterimi elde ederiz.

CEVAP: B

SORU 6

Bilimsel gösterimleri 5 . 10a ve 2 . 10b olan iki sayının çarpımı 1’e eşitse, a + b aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen sayıların çarpımı

5 . 10a . 2 . 10b = 10 . 10a + b'dir.

Bu sonucun 1'e eşit olabilmesi için a + b'nin –1'e eşit olması gerekir.

CEVAP: A

SORU 7
Bilimsel Gösterim-test-Kitap Sorusu

Sayfalarının her birinde 1050 harf bulunan 600 sayfalık bir kitaptaki toplam harf sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Kitaptaki toplam harf sayısını bulabilmek için sayfa sayısı ile bir sayfadaki harf sayısını çarparız.

1050 . 600 = 630 000

630 000'in bilimsel gösterimi ise, 6,3 . 105'tir.

CEVAP: C

SORU 8
Bilimsel Gösterim-test-Bakteri Sorusu

Her birinde 200 milyon bakteri olan 150 bakteri kültüründeki toplam bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

200 milyon, 200 . 106 = 2 . 108'e eşittir.

150 kültürde ise, 150 . 2 . 108 = 300 . 108 = 3 . 1010 bakteri bulunur.

CEVAP: A

SORU 9

Bir kamyon, bir seferde her birinde 750 tane eldiven bulunan kutulardan 100 tanesini taşımaktadır.

Bu kamyonun 40 seferde taşıdığı eldiven sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Kamyonun taşıdığı eldiven sayısı

750 . 100 . 40 = 3 000 000

adettir. Bu sayının bilimsel gösterimi ise 3 . 106'dır.

CEVAP: D

SORU 10

Bir cismin 1 mm3'ünde 30 . 108 molekül olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, bahsedilen cismin 106 mm3'ündeki molekül sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

106 mm3'lük bir hacimde 106 . 30 . 108 = 30 . 1014 molekül vardır. Bu sayının bilimsel gösterimi ise 3 . 1015'tir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık