Sınıf 8TESTLERKONU 17 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

BİLİMSEL GÖSTERİM

KONU TESTİ-1

SORU 1

0,000012 .10–5 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

763 . 108 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 3

Bilimsel gösterimi a . 10a şeklinde olan en küçük üç pozitif tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 4
Bilimsel Gösterim-test-Tarla Sorusu

Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı 5 . 102 m ve kısa kenarı 66 m'dir.

Bu tarlanın metrekare cinsinden alanının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5

İki basamaklı 1a sayısının karesinin bilimsel gösteriminde virgülün solunda kalan rakam 1’se a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

SORU 6

Bilimsel gösterimi 1,25 . 10a olan bir tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında 22 . 5b ifadesi elde ediliyorsa, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 7

Gümüşün özdirenci 158 . 10–10 Ω . m'dir.

Gümüşün 100 katı özdirence sahip bir maddenin Ω . m cinsinden özdirencinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8
Bilimsel Gösterim-test-Karınca Sorusu

Afrikadaki bir bölgede, bir kırmızı karınca yuvasında ortalama 2 milyon karınca olduğu saptanmıştır.

Buna göre, 120 kırmızı karınca yuvasındaki toplam karınca sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 9

Kirli bir su birikintisinden alınan örneklerin 1 santilitresinde 320 000 gümüş iyonuna rastlanmıştır.

150 santilitre hacmindeki bir deney tüpü bu su ile doldurulduğunda tüp içerisindeki toplam gümüş iyonlarının sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur?

SORU 10
Bilimsel Gösterim-test-Karbon Sorusu

Bir karbon atomunda 6 proton bulunmaktadır.

Buna göre, 120 . 108 karbon atomundan oluşan kristalize bir yapıdaki toplam proton sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık