Sınıf 8TESTLERKONU 28 ➤ HIZLI VE KOLAY TEST

SÜRE

5:00

CEBİRSEL İFADELER

HIZLI VE KOLAY TEST

SORU 1
Cebirsel ifadeler-test-Üçgen sorusu

Yukarıdaki dik üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

SORU 2

... ve ... için hangi ifadenin değeri en yüksek olur?

SORU 3

... ... ifadesindeki ... 'nin katsayısı hangi seçenekte verilmiştir?

SORU 4

... ... ifadesinde kaç terim vardır?

SORU 5

... ... ifadesindeki terimlerin katsayıları toplamı kaçtır?

SORU 6

5 tane ... 'nin çarpımı hangisine eşittir?

SORU 7

... ile ... 'ün çarpımı hangisine eşittir?

SORU 8

Alanı 75 birim2 ve yüksekliği h olan bir üçgenin taban uzunluğu hangisi ile ifade edilebilir?

SORU 9

6a2 ifadesi hangisine eşittir?

SORU 10

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi –3'tür?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık