Sınıf 8TESTLERKONU 30 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÖZDEŞLİKLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

x – y, hangi seçenekteki taralı alanın çarpanlarından biri değildir?

A) Seçenekteki dikdörtgenin alanı (x + y)(x – y)'dir. x – y, bu ifadenin çarpanlarından biridir.

B) Taralı bölgenin alanı x2 – y2 = (x + y)(x – y)'dir. x – y, çarpanlardan biridir.

C) Taralı bölgenin alanı ... ... 'dir. x – y, bu ifadenin çarpanlarından biridir.

D) Seçenekteki üçgenin alanı ... 'dir. x – y, bu ifadenin çarpanlarından biri DEĞİLDİR.

CEVAP: D

SORU 2
Özdeşlik-test-Üçgen Sorusu-1

Yukarıdaki şeklin alanı, aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin alanına eşittir?

Şekildeki üçgenin alanı ... ... 'dir.

Şimdi sırayla seçeneklerdeki üçgenlerin alanlarını bulalım.

A) Alan = ... ...

B) Alan = ...

C)Alan = ... ...

D) Alan = ... ...

A seçeneğindeki üçgenin alanı soruda verilen alanla aynıdır.

CEVAP: A

SORU 3
Özdeşlikler-test-Taralı Alan Sorusu

ABCD, AOLK ve KMND birer karedir.

|AO| = b ve |MN| = a ise taralı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • AOLK karesinin alanı b2'dir.

 • KMND karesinin alanı a2'dir.

 • ABCD karesinin kenar uzunluğu

  |AD| = |AK| + |KD| = |AO| + |MN| = b + a

  ve alanı (a + b)2'dir.

Taralı bölgenin alanını bulabilmek için ABCD karesinin alanından AOLK ve KMND karelerinin alanlarını çıkarmamız gerekir.

Taralı Alan = (a + b)2 – a2 – b2

= a2 + 2ab + b2 – a2 – b2

2ab

CEVAP: A

SORU 4
Özdeşlikler-Test-Banyo Sorusu

Yukarıda, kare şeklinde bir banyonun tabanı gösterilmiştir. Bu banyonun kırmızı ile gösterilen kısmına kare şeklinde bir duşakabin yerleştirilecektir. Tabanın geri kalan kısmına, kısa kenarı 1 dm ve uzun kenarı b – a dm olan fayanslardan döşenecektir. Banyo tabanının kenar uzunluğu b dm ve duşakabin için ayrılan bölümün kenar uzunluğu a dm'dir.

a ve b birer tam sayı ise taban döşemesi için en az kaç fayans gereklidir?

Banyonun taban alanı b . b = b2 dm2 ve duşakabin için ayrılan alan a . a = a2 dm2'dir. Buna göre, fayans döşenecek alan b2 – a2 = (b – a)(b + a) dm2'dir. Bu alanı bir fayansın alanına bölerek kaç fayans gerektiğini bulabiliriz. Bir fayansın alanı 1 . (b – a) = b – a dm2 olduğundan doğru cevap a + b'dir.

Özdeşlikler-Test-Fayans Sorusu

CEVAP: B

SORU 5

a, 1'den büyük pozitif bir tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi a'nın 4. kuvvetinin 1 eksiğini kesinlikle kalansız böler?

a'nın 4. kuvvetinin 1 eksiği a4 – 1'dir. a4 = (a2)2 olduğu için

a4 – 1 = (a2 + 1)(a2 – 1)'dir.

Aynı özdeşliği ikinci çarpan için kullanırsak,

a4 – 1 = (a2 + 1)(a + 1)(a – 1)

eşitliğini elde ederiz. Buna göre a + 1 (a'nın 1 fazlası) soruda verilen ifadeyi kalansız böler.

CEVAP: A

SORU 6

Kareleri toplamı 125 ve çarpımları 50 olan iki pozitif sayının toplamı, bu sayıların farkından ne kadar fazladır?

Sayıların Toplamı:

Bu sayılar a ve b olsun.

(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

özdeşliğini kullanarak

(a + b)2  = 125 + 2 . 50 = 225

sonucunu elde edebiliriz. Buna göre sayıların toplamı ...  = 15'tir.

 

Sayıların Farkı:

(ab)2  = a2 + b2 – 2ab

özdeşliğini kullanarak

(ab)2  = 125 – 2 . 50 = 25

sonucuna ulaşırız. Buna göre sayılar arasındaki fark ...  = 5'e eşittir.

 

Sonuç:

Sayıların toplamı, farkından 15 – 5 = 10 fazladır.

CEVAP: A

SORU 7

a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere, aşağıdaki ifadelerden en büyüğü hangisidir?

A, B ve C seçeneklerinin karşılaştırılması:

(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

a ve b pozitif tam sayılar olduğuna göre hem a2 + b2 hem de 2ab pozitiftir. İki pozitif sayının toplamı bu sayıların ikisinden de büyüktür. Buna göre (a + b)2, hem a2 + b2'den hem de 2ab'den büyük olmalıdır. (a + b)2, 2ab'den büyükse aynı zamanda ab'den de büyüktür. Kısacası, A seçeneğindeki ifade, B ve C seçeneklerindeki ifadelerden büyüktür.

A ve D seçeneklerinin karşılaştırılması:

Soruda b'nin pozitif tam sayı (1, 2, 3, ....) olduğu ifade edilmektedir. b = 1 için ab = a ve b > 1 için ab > a'dır. b'nin alabileceği hiçbir değer için a sayısı ab'den büyük olmadığı için 2ab'den küçüktür. Dolayısıyla, (a + b)2'den de küçüktür.

Yukarıdaki çıkarımlara göre, seçeneklerdeki en büyük ifade (a + b)2'dir.

CEVAP: A

SORU 8

Ceyda'nın dikdörtgen ve Uğur'un kare şeklinde bir arazisi vardır. Ceyda ve Uğur, bu arazilerin etrafını tamamen kapatmak için her biri n metre uzunluğundaki hazır çitlerden 4'er tane almışlardır. Bu çitler Uğur'un arazisine tam olarak uyduğu halde, Ceyda'nın arazisinin uzun kenarından 1 m kısa ve kısa kenarından 1 m uzundur.

Uğur'un arazisi x metrekare ise Ceyda'nın arazisi kaç metrekaredir?

 • Uğur'un arazisi, kenar uzunluğu n metre olan bir karedir. Buna göre, Uğur'un arazisinin alanı n . n = n2 metrekaredir.
 • Ceyda'nın arazisi ise, bir kenarı n + 1 ve diğer kenarı n – 1 metre olan bir dikdörtgendir. Bu arazinin alanı (n + 1)(n – 1) = n2 – 1 metrekaredir.

Uğur'un arazisi n2 = x metrekare ise, Ceyda'nın arazisi n2 – 1 = x – 1 metrekaredir.

CEVAP: B

SORU 9
CEBİRSEL İFADELER
x(x2y – y3)
xy(x – y)(x + y)
y(x3 – xy2)
x(x2 – xy)(x + y)
 

Yukarıdaki tabloda verilen cebirsel ifadelerden rasgele biri seçilerek aşağıdaki eşitliğin sağ tarafına yazılacaktır.

x3y – xy3 = .....

Tablodaki ifadelerin seçilme olasılıkları eşitse oluşturulan eşitliğin bir özdeşlik olma olasılığı yüzde kaçtır?

 • 1. ifade: x(x2y – y3) = x3y – xy3
 • 2. ifade: xy(x – y)(x + y) = xy(x2 – y2) = x3y – xy3
 • 3. ifade: y(x3 – xy2) = x3y – xy3
 • 4. ifade: x(x2 – xy)(x + y) = x(x3 + x2y – x2y – xy2) = x(x3 – xy2) = x4 – x2y2

Verilen 4 ifadeden 3'ü eşitliğin özdeşlik olmasını sağladığı için istenilen olasılık ...  = %75'tir.

CEVAP: C

SORU 10
Özdeşlikler-Test-Fabrika Sorusu

Bir zeytinyağı fabrikası, stoğundaki zeytinyağının tamamını n tenekeye eşit hacimlerle paylaştırıp, her birini n ₺'ye satmayı planlamıştır. Yalnız daha sonra, fabrika yöneticisi tenekelerdeki yağ miktarının az olduğunu düşünerek, 5 tenekedeki zeytinyağını geri kalanlara eşit şekilde paylaştırıp, satış fiyatına 5 ₺ zam yapmıştır. Boşalan 5 tenekeyi de hurdacıya satmayı planlamaktadır.

Önceki satış planı ile karşılaştırıldığında maddi zarara uğramaması için bu fabrikanın boşalan tenekelerin tanesini en az kaç ₺'ye satması gerekir?

1. Strateji:

n teneke zeytinyağının her biri n ₺'ye satılırsa, bu satıştan n . n = n2 elde edilir.

2. Strateji:

n – 5 teneke zeytinyağının her biri n + 5 ₺'ye satılırsa, bu satıştan (n – 5)(n + 5) = n2 – 25 ₺ elde edilir.

 

İki strateji arasındaki fark n2 – (n2 – 25) = 25 ₺'dir. Buna göre boş tenekelerden her birini en az ...  = 5 ₺'ye satması gerekir.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık