Sınıf 8TESTLERKONU 16 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÇÖZÜMLEME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
 • 🍄 = 101,
 • 🍒 = 2 . 100 ve
 • 🍋 = 3 . 10–1 ise

14,9 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

14,9 = 1 . 101 + 4 . 100 + 9 . 10–1'dir.

 • 1 . 101'i 🍄 ile;
 • 4 . 100'ı 🍒 + 🍒 ile;
 • 9 . 10–1'i 🍋 + 🍋 + 🍋 ile

gösterebiliriz. Bu gösterimlerin toplamı

🍄 + 🍒 + 🍒 + 🍋 + 🍋 + 🍋'dir.

CEVAP: D

SORU 2

63,001'in doğru çözümlemesi hangisinde verilmiştir?

63,001 = 60 + 3 + 0,001

= 60 + 3 + 0,001

6 . 101 + 3 . 100 + 1 . 10–3

CEVAP: A

SORU 3

a ve b tam sayıları için 6 . 10a + 7 . 101 + 8 . 10b toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

7 . 101 = 70 olduğundan, işlem sonucu 70'ten küçük olamaz. D seçeneğindeki sayıyı elde edemeyiz.

Diğer seçeneklerdeki sayıları elde etmek için a ve b yerine aşağıdaki sayıları yazabiliriz.

A) a = 2, b = –1

B) a = 2, b = 1

C) a = 1, b = 1

CEVAP: D

SORU 4

... ... işleminin sonucu kaçtır?

...  = 2 . 102 = 200

...  = 3 . 103 = 3000

...  = 4 . 104 = 40 000

sayılarını topladığımızda 43 200 sonucuna ulaşırız.

CEVAP: A

SORU 5

Samet bir kırtasiyeden 3 kitap almıştır. Aldığı kitaplardan ilkinin fiyatı 2 . 101 + 3 . 10–1 ₺ ve ikincisinin fiyatı 3 . 101 + 8 . 10–2 ₺'dir.

Üç kitaba ödediği toplam para 3 basamaklı bir sayı ise, üçüncü kitabın fiyatı en az kaç ₺'dir?

 • 1. kitabın fiyatı: 2 . 101 + 3 . 10–1 = 20,3 ₺ ve
 • 2. kitabın fiyatı: 3 . 101 + 8 . 10–2 = 30,08 ₺'dir.

3 basamaklı en küçük sayı 100 olduğu için 3. kitabın fiyatı en az

100 – (20,3 + 30,08) = 49,62 ₺

olabilir. Bu sayının çözümlemesi ise

49,62 = 4 . 101 + 9 . 100 + 6 . 10–1 + 2 . 10–2'dir.

CEVAP: C

SORU 6

Aşağıdaki seçeneklerin her birinde 2 farklı sayının çözümlemesi verilmiştir.

Hangi seçenekteki sayıların toplamı 1150,4'e eşittir?

a = 128,7; b = 921,7; c = 237,6; d = 912,8; e = 567,35; f = 482,05; g = 875,3; ve h = 275,01'dir.

A) 128,7 + 921,7 = 1050,4

B) 237,6 + 912,8 = 1150,4

C) 567,35 + 482,05 = 1049,4

D) 875,3 + 275,01 = 1150,31

CEVAP: B

SORU 7
 • A = 4 . 101 + 2 . 100 ve
 • B = 3 . 101 + b . 100'dir.

EBOB(A, B) = 2 ise b rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

 • A = 4 . 101 + 2 . 100 = 42 ve
 • B = 3 . 101 + b . 100 = 3b'dir.

EBOB(A, B) = 2 ise b'nin çift sayı olması gerekir.

Onlar basamağı 3 olan çift sayılardan 30 ve 36, 3'e kalansız bölünür. EBOB(42, 36) = 6 ve EBOB(42, 30) = 6'dır. B, geriye kalan olası sayılardan herhangi biri (32, 34 veya 38) olabilir. Buna göre b'nin alabileceği değerlerin toplamı 2 + 4 + 8 = 14'tür.

CEVAP: C

SORU 8

Bir üçgenin kenar uzunluklarından herhangi ikisinin toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük olmak zorundadır.

Çözümleme-test-Üçgen Sorusu

a, b ve c tam sayıları bir üçgenin kenar uzunluklarıysa, çözümlemesi

a . 102 + b . 101 + c . 10–1

olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 230,5 = 2 . 102 + 3 . 101 + 5 . 10–1

B) 730,8 = 7 . 102 + 3 . 101 + 8 . 10–1

C) 34,5 = 3 . 101 + 4 . 100 + 5 . 10–1

D) 70,65 = 7 . 101 + 6 . 10–1 + 5 . 10–2

C ve D seçeneklerinde verilen sayıların çözümlemesi a . 102 + b . 101 + c . 10–1 formunda değildir.

A seçeneğinde verilen sayı için a = 2, b = 3 ve c = 5 olur. Yalnız, a ve b'nin toplamı c'den büyük olmadığı için bu uzunluklar bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz.

B seçeneğinde verilen sayılar için a = 7, b = 3 ve c = 8'dir.

 • 7 + 3 > 8,
 • 7 + 8 > 3 ve
 • 8 + 3 > 7

olduğu için bu sayılar bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir.

CEVAP: B

SORU 9

a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere

a . 10–a + b . 10–b + c . 10–c

aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

A) a = 0, b = 1 ve c = 2 için 0 . 100 + 1 . 10–1 + 2 . 10–2 = 0,12 sayısını elde ederiz.

B) a = 1, b = 2 ve c = 3 için 1 . 10–1 + 2 . 10–2 + 3 . 10–3 = 0,123 sayısını elde ederiz.

C) a = 2, b = 3 ve c = 4 için 2 . 10–2 + 3 . 10–3 + 4 . 10–4 = 0,0234 sayısını elde ederiz.

D) Bu seçenekteki sayı 1 . 100 + 1 . 10–1 + 2 . 10–2'ye eşittir. a, b ve c doğal sayıları için a . 10–a + b . 10–b + c . 10–c formunda değildir.

CEVAP: D

SORU 10

7 . 102 + 6 . 101 + 5 . 10–1 + 4 . 10–2, aşağıdakilerden hangisinin çözümlenmiş halidir?

7 . 102 = 700

6 . 101 = 60

5 . 10–1 = 0,5

4 . 10–2 = 0,04

Bu sayıları topladığımızda, sonuç 760,54 çıkar.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık