Sınıf 8TESTLERKONU 32 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

15:00

DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLERİ

KONU TESTİ 1

SORU 1
Doğrusal Grafik Test-Yamuk Sorusu

l1 doğrusunun denklemi y = 1 ve l2 doğrusunun denklemi x + y = 3'tür.

l1, l2 doğruları ve x-ekseni ile aşağıdaki doğrulardan hangisinin arasında kalan alan en küçüktür?

CEVAP: C

SORU 2

Ax + 3y + 2 = 0 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden kesinlikle geçmez?

CEVAP: B

SORU 3
Doğrusal denklem test top çekme sorusu

Aysel, üzerinde 0, 1 ve 2 yazan topların atıldığı bir torbadan rasgele iki top çekip, ilk çektiği topun üzerinde yazan sayıya a ve ikincisinde yazan sayıya b ismini vermiştir. Daha sonra (0, a) ve (b, 0) noktalarından geçen bir doğru çizmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aysel'in çizdiği doğrunun denklemi olamaz?

CEVAP: B

SORU 4
Doğrusal Denklem Test Nokta Sorusu

Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin köşegeni 3x + y = 3 doğrusunun üzerindedir?

CEVAP: A

SORU 5
Doğrusal Denklem Test Kırmızı Bölge Sorusu

Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi kırmızı karenin hiçbir noktası ile kesişmez?

CEVAP: C

SORU 6
Doğrusal Denklem Test Kol sorusu

Mekanik bir aletin parçası olan AB kolunun A ucu, koordinat sisteminde (2, 2) noktasındaki bir mile bağlıdır. B ucu ise, A merkezli 1 birim yarıçapında dairesel bir hat üzerinde serbestçe hareket edebilmektedir.

Buna göre AB kolu, aşağıdaki doğrulardan hangisinin üzerinde olamaz?

CEVAP: D

SORU 7
Doğrusal Denklem Test Terazi Sorusu

A ve C uçlarına özdeş kefeler bağlı olan yukarıdaki eşit kollu terazinin AC kolu, B noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir ve kefelerde eşit ağırlıklar varken x-ekseni üzerinde durmaktadır. Bu terazi, y ekseninde bulunan hareketsiz BD cismi ile D noktasından tavana sabitlenmiştir.

Sol kefeye 5 kg ve sağ kefeye 2 kg'lık ağırlıklar koyulduktan bir süre sonra AC kolu, aşağıdaki doğrulardan hangisinin üzerinde olur?

CEVAP: A

SORU 8
Doğrusal Denklem Test Denklem Sorusu

Veli A, B, C ve D noktalarının herhangi ikisinden geçen tüm doğru denklemlerini yazmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Veli'nin yazdığı denklemlerden biri olamaz?

CEVAP: D

SORU 9

a, b ve c sıfırdan farklı gerçek sayılardır.

a + b = c ise ax + by – c = 0 denklemi aşağıdaki noktaların hangisinden kesinlikle geçer?

CEVAP: B

SORU 10

3x + Ay = 2 ile Bx + 4y = 4 denklemlerinin grafikleri aynı ise A + B toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık