Sınıf 8TESTLERKONU 9 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

EBOB-EKOK PROBLEMLERİ

KONU TESTİ-1

SORU 1

35 elma ve 45 nar, tüm poşetlerdeki elma ve nar sayıları eşit olacak şekilde, karışık olarak poşetlenecektir.

Buna göre bir poşette en az kaç nar olmalıdır?

SORU 2

Kemal, Aleyna ve Mustafa, sırasıyla, 3, 4 ve 5 günde bir aynı sinemaya gitmektedirler.

Bugün üçü birden gittiklerine göre, bir sonraki buluşmalarına kadar Kemal kaç kere daha sinemaya gider?

SORU 3
EBOB EKOK Problemi-Sayma Problemi-test sorusu

Bir kümesteki tavuklar üçerli, beşerli ve altışarlı sayıldığında her zaman 1 tavuk artmaktadır.

Buna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?

SORU 4
EBOB EKOK Şeker Dağıtma Problemi-test sorusu

Ali, 80 mavi ve 90 kırmızı şekerin tamamını arkadaşlarına dağıtmak üzere hediye paketleri haline getirecektir. Her pakete eşit sayıda ve sadece tek renk şeker koyacaktır.

Buna göre bir pakette en fazla kaç şeker olabilir?

SORU 5

Zeynep her 6 günde bir, Ayşe ise her 9 günde bir çamaşırhaneye gitmektedir.

Zeynep ile Ayşe, çamaşırhanede en son 1 Ekim de karşılaştıklarına göre, aynı yerde bir sonraki karşılaşmaları hangi güne rastlar?

SORU 6
EBOB EKOK Gruplara Ayırma Problemi-test sorusu

15 kız ve 20 erkekten oluşan bir sınıftaki öğrencilerden, kızlar ve erkekler farklı takımlarda olacak şekilde, basket takımları oluşturulacaktır.

Bu sınıftaki tüm öğrencilerin takımlara dâhil edilmeleri gerekiyorsa, bir basket takımda en fazla kaç öğrenci olabilir?

SORU 7

Bir okuldaki fen öğretmeni, her pazartesi yoklamadaki isim sırasına göre öğrencilere kimya ve biyoloji soruları yöneltmektedir. Bu hafta 5'inci isimden başlayarak listede ismini gördüğü her 5. öğrenciye kimya ve 6'ıncı isimden başlayarak listede ismini gördüğü her 6. öğrenciye biyoloji sorusu sormuştur.

Mehmet'e bu hafta hem kimya hem de biyoloji sorusu sorulmuşsa, Mehmet 40 isimden oluşan yoklama listesinin kaçıncı sırasındadır?

SORU 8
EBOB EKOK Kitap Paylaştırma Problemi-test sorusu

Furkan’ın 280 tane kitabı vardır.

Kitaplarını 20’şerli, 25’erli ve 12’şerli gruplara ayrılabilmesi için Furkan'ın en az kaç kitabının daha olması gerekir?

SORU 9
EBOB EKOK Bahçe sorusu

Senem, Ruşen ve Çağrı, özdeş müstakil evlerde oturmaktadırlar. Evlerinin arka bahçesinde bulunan özdeş çiçekliklere peyzaj düzenlemesi yapacaklardır. Üç tarafı bahçe duvarı ile kapalı olan bu çiçekliklerin açıkta kalan ön tarafına, düz bir hat boyunca üçgen dik piramit şeklindeki dekoratif taşları yerleştireceklerdir. Bu iş için kullanacakları dekoratif taşların boyutları aşağıda gösterilmiştir.

EBOB EKOK dekoratif taş sorusu

Taşları tek sıra halinde yan yana, birbirinin üzerine binmeyecek ve yerle temas eden kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde dizeceklerdir.

Senem taşların kırmızı yüzünü, Ruşen yeşil yüzünü ve Çağrı mavi yüzünü yerle temas edecek şekilde yerleştirmeyi tercih etmiştir. Üçü de çiçekliğin önündeki hattı taşlarla tamamen kapatmıştır.

Kullanılan dekoratif taşların tanesi 18 TL ise, peyzaj düzenlemesini en yüksek fiyata mal eden kişi ile en düşük fiyata mal eden kişinin ödedikleri para arasındaki fark en az kaç TL’dir?

SORU 10
EBOB EKOK Bilgisayar Ağı Sorusu

Serdar ile Sena, bilgisayarlarını A, B, C, D ve E sunucularından oluşan bir ağa bağlanmış, bu ağ üzerinden haberleşmektedirler.

Serdar’ın bu ağ üzerinden gönderdiği her dosya önce A sunucusuna, daha sonra veri trafiğinin durumuna göre B, C veya D sunucularından birine, oradan E sunucusuna ve son olarak da E sunucusundan Sena’nın bilgisayarına iletilmektedir.

Gönderilen her dosya, sunucu tarafından üzerinde yazan sayı kadar bit içeren daha küçük paketlere bölünüp, sonraki sunucuya bu şekilde aktarılmaktadır. Tüm paketler yeni bir sunucuya ulaştıktan sonra, bu sunucu paketleri tekrar birleştirip, dosyayı kendi üzerinde yazan sayı kadar bit içeren paketlere ayırmaktadır. Eğer dosya boyutu, bir pakette olması gereken bit sayısına tam bölünmüyorsa, tam bölünene kadar dosyanın sonuna fazladan bit eklemektedir.

Serdar’ın gönderdiği dosya ile Sena’ya ulaşan dosyanın boyutları aynı ise, bu boyut en az kaç bittir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık