Sınıf 8TESTLERKONU 8 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

EKOK

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

A: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54...

B: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81...

Yukarıda tam katları verilen A ve B sayılarının EKOK’u aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen katlar içerisinde ortak olanlar: 18, 36, 54... 'dır. Bu sayıların en küçüğü 18’dir.

CEVAP: C

SORU 2

15, 25 ve 35 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?

EKOK(15, 25, 35) test sorusu

Yukarıdaki ortak bölen listesinden, EKOK(15, 25, 35) = 3 . 5 . 5 . 7 = 525 olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 3

EKOK(60, 80) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

EKOK(60, 80) test sorusu

EKOK(60, 80) = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 240'tır.

CEVAP: D

SORU 4

25 ve X sayılarının EBOB’u 5'e ve EKOK’u 400'e eşitse, X sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

İki sayının çarpımı, EBOB ve EKOK’larının çarpımlarına eşittir.

25 . X = 5 . 400

Bu denklemden X = 80 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: B

SORU 5

1’den büyük X ve Y tam sayılarının EBOB’u 1'e ve EKOK’u 35'e eşitse, X + Y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

X ile Y'nin çarpımı EBOB ve EKOK'unun çarpımına eşittir. Buna göre X . Y = 35'tir.

Çarpımları 35 olan 1'den büyük tam sayılar 5 ve 7’dir. 5 ile 7'nin toplamı 12'dir.

CEVAP: D

SORU 6

Aşağıdaki sayılardan hangisinin başka bir tam sayıyla EKOK’u 24 olamaz?

İki veya daha fazla sayının EKOK’u X ise, bu sayıların tümü X’i kalansız bölmelidir. 18, 24’ü tam bölmediği için cevap C'dir.

CEVAP: C

SORU 7

X bir sayma sayısı ise EKOK(X, X) + EBOB(X, X) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

X'in kendisiyle EBOB’u da, EKOK’u da X'e eşittir. Bu nedenle EKOK(X, X) + EBOB(X, X) = 2X'tir.

CEVAP: C

SORU 8

Aşağıdakilerden sayılardan 24 ile EKOK’u en küçük olan hangisidir?

A) EKOK(24, 18) = 72

B) EKOK(24, 20) = 120

C) EKOK(24, 22) = 264

D) EKOK(24, 24) = 24

En küçük EKOK değerini D seçeneğindeki sayı ile elde ediyoruz.

CEVAP: D

SORU 9
EKOK(63, 18) test sorusu

Yukarıdaki tabloda a ve b yerine hangi sayılar gelmelidir?

63, a'ya bölündüğünde 21 bulunduğu için a = 3’tür.

21, b'ye bölündüğünde 7 bulunmuştur. Bu nedenle b = 3'tür.

CEVAP: C

SORU 10

X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere, EKOK(X, Y) = X ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

EKOK(X, Y) = X ise X sayısı Y’nin tam katıdır. X ve Y sayıları birbirine eşit olabileceğinden, A seçeneği her zaman doğru olmayabilir. C seçeneği yalnızca X = Y için doğrudur. D seçeneği ise her zaman yanlıştır.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık