Sınıf 8TESTLERKONU 19 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KAREKÖK VE TAM SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

... hangi iki tam sayı arasındadır?

 • 135'ten küçük tam kare sayıların en büyüğü 121'dir.
 • 135'ten büyük tam kare sayıların en küçüğü 144'tür.

Bu nedenle, ... sayısı ... ile ... arasındadır.

CEVAP: A

SORU 2

... 'ye en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

150'ye en yakın tam kare sayılar 122 = 144 ve 132 = 169'dur.

150 – 144 = 6 ve 169 – 150 = 19 olduğundan, 150 sayısı 144'e daha yakındır.

Bu nedenle, ... 'ye en yakın doğal sayı ... 'dir.

CEVAP: A

SORU 3

... ifadesine en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

91'e en yakın tam kare sayılar 92 = 81 ve 102 = 100'dür. 91 – 81 = 10 ve 100 – 91 = 9 olduğundan, 91 sayısı 100'e daha yakındır. İşlemde ... yerine 10 yazarsak, 3 + 10 = 13 sayısını elde ederiz.

CEVAP: D

SORU 4

... ifadesi hangi iki tam sayı arasındadır?

 • 27'den küçük tam kare sayıların en büyüğü 52 = 25'tir.
 • 27'den büyük tam kare sayıların en küçüğü 62 = 36'dır.

Buna göre, ... sayısı ... ile... arasındadır.

Bu sayıları işlemde yerine yazarsak, sonucun 5 – 3 = 2 ile 6 – 3 = 3 arasında olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 5
Karekök-test-Kare Sorusu

ABCD karesinin alanı, kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgenin alanından büyük ve kenar uzunlukları 7 cm ve 9 cm olan bir dikdörtgenin alanından küçüktür.

Buna göre, |AB| uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgenin alanı, 6 . 8 = 48 cm2'dir.
 • Kenar uzunlukları 7 cm ve 9 cm olan bir dikdörtgenin alanı, 7 . 9 = 63 cm2'dir.

Buna göre, karenin alanı 48 ile 63 cm2 arasında, bir kenar uzunluğu ise ... ile ... cm arasında olmalıdır.

Seçeneklerde verilen uzunluklardan sadece ... bu iki değer arasındadır.

CEVAP: B

SORU 6

Dik kenarlarının uzunluğu a olan bir ikizkenar dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 2a2'nin kareköküne eşittir.

Karekök-test-Kare ve dik üçgen Sorusu

ABCD bir kare ve ABE bir ikizkenar dik üçgen olduğuna göre, ADCE yamuğunun çevresine en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Karekök-test-Kare ve dik üçgen Sorusunun çözümü

Soruda verilen formüle göre, ABE üçgeninin hipotenüs uzunluğu ... 'e eşittir. Buna göre, şeklin çevresi ... 'dir.

98'e en yakın tam kare 100 olduğu için ... 'e en yakın tam sayı 10'dur. Çevre formülünde ... yerine 10 yazarsak, 28 + 10 = 38 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 7

Aşağıdaki toplama işlemlerinden birinin sonucu 15'ten büyük ve diğerlerinin sonucu 15'ten küçüktür.

Sonucu 15'ten büyük olan işlem hangi seçenekte verilmiştir?

Seçeneklerde verilen kareköklü sayıların hangi aralıkta olduğunu bulalım.

A)

 • ... <... <...
 • ... <... <...

B)

 • ... <... <...
 • ... <... <...

C)

 • ... <... <...
 • ... <... <...

D)

 • ... <... <...
 • ... <... <...

Yukarıdaki bulduğumuz sonuçları kullanarak,

 • A seçeneğindeki toplamın 13 ile 15 arasında,
 • B seçeneğindeki toplamın 14 ile 16 arasında,
 • C seçeneğindeki toplamın 14 ile 16 arasında,
 • D seçeneğindeki toplamın 15 ile 17 arasında,

olduğunu görebiliriz. Sadece bu verileri kullanarak, D seçeneğindeki toplamın 15'ten kesinlikle büyük olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 8

Bir örüntüdeki her terim, bir öncekinin kareköküne en yakın olan tam sayıya eşittir. Üst üste iki terim aynı olduğunda, örüntü sonlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi ilk terim olarak seçilirse, bu örüntünün diğerlerinden daha fazla terimi olur?

Soruda verilen örüntülerin terimleri aşağıdaki gibidir.

A) 10, 3, 2, 1, 1

B) 16, 4, 2, 1, 1

C) 37, 6, 2, 1, 1

D) 45, 7, 3, 2, 1, 1

En fazla terim D seçeneğindeki örüntüdedir.

CEVAP: D

SORU 9
Karekök-test-Rota Sorusu

Yukarıdaki haritada, A şehrinden B şehrine giden 3 farklı rota ve bu rotalar üzerindeki yolların kilometre cinsinden uzunlukları gösterilmiştir.

Buna göre, A ve B şehirleri arasındaki en kısa rotanın kilometre cinsinden uzunluğuna en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

AC ↠ B rotası:

Bu rotadaki uzunlukların toplamı ... km'dir.

 • 13'ten küçük tam karelerin en büyüğü 9'dur.
 • 13'ten büyük tam karelerin en küçüğü 16'dır.

Aradaki farklara baktığımızda 16'nın 13'e daha yakın olduğunu görebiliriz. Buna göre, ... 'e en yakın tam sayı 4'tür. Toplam uzunlukta ... yerine 4 yazarsak, bu rotanın uzunluğuna en yakın tam sayının 4 + 7 = 11 olduğunu görebiliriz.

AD ↠ B rotası:

Bu rotanın uzunluğu ... km'dir.

 • 40'tan küçük tam karelerin en büyüğü 36'dır.
 • 40'tan büyük tam karelerin en küçüğü 49'dur.

40, 36'ya daha yakın bir sayıdır. Buna göre, ... 'a en yakın tam sayı 6'dır. İfadede ... yerine 6 yazarsak, rotanın uzunluğuna en yakın tam sayının 6 + 4 = 10 olduğunu görebiliriz.

AE ↠ B rotası:

Bu rotanın uzunluğu ... km'dir.

 • 30'dan küçük tam karelerin en büyüğü 25'tir.
 • 30'dan büyük tam karelerin en küçüğü 36'dır.

30'a en yakın tam kare sayı 25'tir. ... yerine 25'in karekökünü yazarsak, bu rotanın uzunluğuna en yakın tam sayının 6 + 5 = 11 olduğunu görebiliriz.

Farklı rotalar için bulduğumuz en küçük sayı 10'dur.

CEVAP: A

SORU 10
Karekök-test-Çift Kare Sorusu

ABCD ve CKLM birer karedir. ABCD karesinin alanı 81 cm2 ve CKLM karesinin alanı 72 cm2'dir.

Buna göre, santimetre cinsinden |BK| uzunluğuna en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen şekle göre |BK| = |BC| + |CK|'dır.

|BC| = ... ve |CK| = ... olduğundan,soruda ... 'ye en yakın tam sayı sorulmaktadır.

 • 72'den büyük tam kare sayıların en küçüğü 81'dir.
 • 72'den küçük tam kare sayıların en büyüğü 64'tür.

72 ile bu sayıların farklarına baktığımızda 64'ün daha yakın olduğunu görebiliriz. Buna göre, ... 'ye en yakın tam sayı ... 'dir. ... işleminde ... yerine 8 yazarsak, 17 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık