Sınıf 8TESTLERKONU 21 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu en büyüktür?

A) ... ...

B) ... ...

C) ... ...

D) ... ...

En yüksek sonucu C seçeneğindeki işlem verir.

CEVAP: C

SORU 2

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydaki ... 'yi paydadaki ... ve ... ile sadeleştirdiğimizde, ... 'den geriye ... kalır.

... ...

Sadeleştirmeler sonucunda elde ettiğimiz çarpma işleminin sonucu 6'dır.

... ...

CEVAP: B

SORU 3
Karekök çarpma-test-kare sorusu

Çevresi ... birim olan bir karenin alanı kaç birim karedir?

Bir karenin kenar uzunluğu, çevresinin 4'te 1'ine eşittir.

... ...

Alanı ise, kenar uzunluğunun karesidir.

...

CEVAP: A

SORU 4
Karekök bölme-test-direk sorusu

A ile B noktalarını birbirine bağlayan yol ... metre uzunluğundadır. Bu yola ... metre aralıklarla elektrik direkleri dikilecektir.

A ve B noktalarına da birer direk dikilmesi gerekiyorsa, bu iş için toplam kaç direk kullanılması gerekir?

Yolun uzunluğunu direkler arasındaki mesafeye bölüp, üzerine 1 eklersek, kullanılması gereken toplam direk sayısını bulabiliriz.

...

Buna göre kullanılması gereken toplam direk sayısı 6 + 1 = 7 olmalıdır.

CEVAP: B

SORU 5

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Yapacağımız sadeleştirmelerin daha kolay görülebilmesi için pay ve paydadaki kareköklü ifadelerin yerine aşağıda bulduğumuz ifadeleri yazalım.

  • ... ...
  • ...
  • ...
  • ...

Yukarıda bulduğumuz ifadeleri yerlerine yazdığımızda işlem,

... ...

haline dönüşür. Pay ve paydadaki köklü sayıları sadeleştirdiğimizde sonucun

...

olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 6
Karekök bölme-test-dikdörtgen sorusu

ABEF ve ACDF birer dikdörtgendir. |BC| = ... cm ve |CD| = ... cm'dir.

ACDF dikdörtgeninin alanı 40 cm2 ise, |AB| uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

BCDE dikdörtgeninin alanı

... ... cm2'dir.

Buna göre, ABEF dikdörtgeninin alanı 40 – 30 = 10 cm2 olmalıdır.

Alanı 10 cm2 olan ABEF dikdörtgeninin bir kenarı ... cm olduğuna göre, |AB| uzunluğu

... ... cm'dir.

CEVAP: A

SORU 7
Karekök çarpma-test-dikdörtgen sorusu

Alanı ... birimkare olan bir dikdörtgenin bir kenarı ... birim ise, diğer kenarı kaç birimdir?

Dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunluğunu bulabilmek için alanı verilen kenar uzunluğuna böleriz.

... ...

CEVAP: C

SORU 8

Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 2(ab + ac + bc)'dir.

Karekök bölme-test-dikdörtgenler prizması sorusu

Santimetre cinsinden iki ayrıtının uzunluğu verilen yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı santimetrekare cinsinden bir tam sayı olduğuna göre, x uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • ... ve
  • ... 'tür.

Bu değerleri ... formülünde yerlerine yazalım.

... ... ... ... ...

Bu değerin bir tam sayı olabilmesi için ... 'nin de bir tam sayı olması gerekir. Seçeneklerde bunu sağlayan tek sayı ... 'tür.

CEVAP: B

SORU 9

... ise, ... hangisine eşittir?

İşlemdeki terimlerin değerlerini bulalım.

  • ... ...
  • ... ...

Bulduğumuz değerleri işlemde yerlerine koyduğumuzda, ... çıkar. Buna göre ... 'tür.

CEVAP: C

SORU 10

22 . 34 . 5121'in karekökü ile aşağıdakilerden hangisi çarpıldığında sonuç tam sayı çıkar?

... 'in seçeneklerden biri ile çarpımının bir tam sayı olabilmesi için kök içerisindeki tüm kuvvetlerin toplamının çift olması gerekir.

A) ... ... ... (Tüm kuvvetler çift)TAM SAYI

B) ... ... ... (2'nin kuvveti tek)TAM SAYI DEĞİL

C) ... ... ... (3'ün kuvveti tek)TAM SAYI DEĞİL

D) ... ... ... (5 ve 7'nin kuvvetleri tek)TAM SAYI DEĞİL

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık