Sınıf 8TESTLERKONU 22 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ONDALIK GÖSTERİMİN KAREKÖKÜ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ... ... ... ... ve
 • ... ... ... ... 'tür.

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerine koyduğumuzda

... ...

sonucunu elde ederiz. Bu değer, C seçeneğinde verilen sayıya eşittir.

... ...

CEVAP: C

SORU 2

... ... işleminin sonucu tam sayı ise ... aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • ... ... ... ... ve
 • ... ... ... ... 'dir.

İşlemdeki ilk iki terimin toplamı ... 'ye eşittir. Toplamın tam sayı olabilmesi için 1,7'yi 0,3, 1,3, 2,3, ... gibi ondalık kısmı "3" olan ondalık gösterimlerden biri ile toplamamız gerekir.

A seçeneğinde verilen sayının karekökünü aldığımızda, ondalık kısmı "3" olan bir sonuçla karşılaşırız.

...

CEVAP: A

SORU 3

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

... ... ... ... ...

CEVAP: C

SORU 4
Karekök ondalık gösterim-test-dikdörtgen sorusu

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • ... ... ... ...
 • ... ... ... ...

Dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımıdır.

...

olduğu için cevap

... ... cm2'dir.

CEVAP: A

SORU 5

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... ... ... ... ...

CEVAP: A

SORU 6

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Pay ve paydadaki terimlerin hangi ifadelere eşit olduğunu bulalım.

 • ... ... ... ... ...
 • ... ... ... ... ...
 • ... ... ... ...

Bu sonuçları işlemde yerlerine yazalım.

... ... ... ...

CEVAP: A

SORU 7
Karekök ondalık gösterim-test-çubuk sorusu

... metre uzunluğunda bir çubuk 3 eşit parçaya bölünürse, parçalardan birinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

Çubuğun metre cinsinden uzunluğunu ondalık gösterime dönüştürelim.

... ... ... ...

Bu uzunluğu üç eşit parçaya bölersek, her parçanın uzunluğu 1,2 ÷ 3 = 0,4 m olduğunu görebiliriz. Bu değer ... ... ... 'ya eşittir.

CEVAP: B

SORU 8

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Önce pay ve paydanın değerini bulalım.

 • Pay: ... ... ... ...
 • Payda: ... ... ...

Şimdi bölme işlemini gerçekleştirebiliriz.

... ... ...

CEVAP: D

SORU 9
Karekök ondalık gösterim-test-tükenmez kalem sorusu

Murat, bir macera romanı yazmaya karar vermiştir. Bu romanın taslağını hazırlamak için bir tükenmez kalem ve her birinde 500 yaprak olan 2 top kâğıt almıştır. Aldığı tükenmez kalem ile toplam ... km çizgi çizilebilmektedir.

Murat, bir yaprağa ortalama 500 harf yazmaktadır. Bir harf için kullandığı çizgilerin ortalama uzunluğu ... santimetredir. Ayrıca, bir yaprağı bitirmeden farklı bir kâğıda geçmemektedir.

Aldığı tükenmez kalemi bittiğinde, Murat’ın geriye kaç boş kâğıdı kalır?

Bir harfteki çizginin uzunluğu:

... ... ... ... cm

Bir kağıda çizilebilen toplam çizgi uzunluğu:

... cm ... m

Kalemin çizebileceği çizgi uzunluğu:

... ... ... ... km ... m

Bir kalemin doldurabileceği yaprak sayısı:

... yaprak

Artakalan yaprak sayısı:

2 . 500 – 640 = 360 yaprak

CEVAP: B

SORU 10
Karekök ondalık gösterim-test-balık sorusu

Aysel bir akvaryumda her biri günde ortalama ... gram yem yiyen süs balıkları beslemektedir. Balıkları da beraberinde götüremeyeceği için tatile çıkmadan önce bir otomatik yemleme makinası almış ve haznesine ... kg yem koymuştur. Bu makina her gün akvaryuma balıkların ihtiyacı kadar yem boşaltmaktadır.

Aysel'in makinenin haznesine koyduğu yem tam 10 gün yettiyse, akvaryumdaki balık sayısı kaçtır?

Haznedeki yemin kütlesi:

... ... ... ... kilogram ... gram

Günlük harcanan yemin kütlesi:

... gram

Bir balığın bir günde tükettiği yemin kütlesi:

... ... ... ... gram

Akvaryumdaki balık sayısı:

... balık

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık