Sınıf 8TESTLERKONU 23 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

... kilogram pirincin ... kilogramı kullanıldığında geriye kaç kilogramı kalır?

Problemde ... işleminin sonucu sorulmaktadır.

 • ... ...
 • ... ...

Yukarıda elde ettiğimiz ifadeleri işlemde yerlerine yazdığımızda, sonucun

... ... ...

olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 2

... ifadesi ... 'nin kaç katıdır?

... ... olduğu için çıkarma işleminin sonucu ... 'dır. Bu sayı ... 'nin ... ... katıdır.

CEVAP: D

SORU 3
Karekök toplama-test-kare sorusu

Alanı 24 metrekare olan kare şeklindeki bir alanın çevre uzunluğuna eşit bir çitin ... metresi kullanıldığında geriye kaç metresi kalır?

Karenin kenar uzunluğu ... m ve çevresi ... m'dir. Bu uzunlukta bir çitin ... metresi kullanılırsa geriye ... ... metresi kalır.

CEVAP: C

SORU 4

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Pay:

 • ... ...
 • ... ...

Yukarıdaki ifadeleri payda gördüğümüz çıkarma işleminde yerlerine yazarsak, payın

... ... 'ye

eşit olduğunu görebiliriz.

Payda:

 • ...
 • ...

Yukarıdaki sonuçlara paydada yerlerine yazığımızda ise paydanın değerinin ... 'e eşit olduğunu görebiliriz.

Sonuç

Pay ve payda için bulduğumuz değerleri kesirde yerlerine yazdığımızda, B seçeneğindeki sayıyı elde ederiz.

...

CEVAP: B

SORU 5

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ... 'e eşit değildir?

A) ... ... ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ... ... ...

D) ... ... ... ... ...

CEVAP: D

SORU 6

... ...

Yukarıdaki geometrik dizide her terim bir öncekinin ... katıdır.

Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bu dizinin ilk 10 terimi sırasıyla,

... ... ... ... ve ... 'dir.

Bu terimlerin toplamı ... yapar.

CEVAP: D

SORU 7
Karekök toplama-test-çevre sorusu

Yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir?

 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...

Bu sayıların toplamı

... ... ... ... ... 'dir.

CEVAP: A

SORU 8

En büyük sonucu veren işlem hangisidir?

A) ... ... ... ...

B) ... ... ... ...

C) ... ... ... ...

D) ... ... ... ...

En büyük sonucu B seçeneğindeki işlemin verdiğini görüyoruz.

CEVAP: B

SORU 9
Kareköklü sayı toplama gösterim-test-dikdörtgen sorusu

Yukarıdaki şekilde, ACDH ve GFBA birer dikdörtgendir.

|AB| = 3 birim, |BC| = ... birim, |CD| = ... birim ve |EF| = ... birim olduğuna göre tüm şeklin toplam alanı kaç birimkaredir?

Toplam alanı bulabilmek için şekli üç parçaya ayırabiliriz.

Kareköklü sayı toplama gösterim-test-dikdörtgen sorusu

Şimdi bu parçaların alanlarını bulalım.

 • A1: ... ...
 • A2: ...
 • A3: ... ...

Toplam Alan:

... ...

CEVAP: C

SORU 10
Karekök Toplama-test-bisiklet sorusu

Bir gösteri bisikleti A noktasından B noktasına kadar düz bir platform üzerinde hızını aldıktan sonra 3 m yarıçapında dairesel bir platformun içinde dönüp, C noktasına kadar yavaşlayıp, bu noktada durmuştur.

... sayısının yaklaşık olarak ... 'a eşit olduğunu varsayarsak, bu gösteri bisikletinin metre cinsinden aldığı toplam yol hangisine eşit olur?

Tüm yol iki düz ve bir dairesel bölümden oluşuyor. Önce düz bölümlerin ve daha sonra da dairesel bölümün uzunluğunu bulalım.

|AB| uzunluğu:

... ... m

|BC| uzunluğu:

... ... m

Dairesel Bölüm:

Dairenin çevresi ... 'dir. ... yerine ... yazarsak bu uzunluk ... m olur.

Toplam Uzunluk:

... ... ... m

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık