Sınıf 8TESTLERKONU 13 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

TAM SAYILARIN NEGATİF KUVVETLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Tavuk- çiftliği-negatif kuvvet-test

Bir kanatlı hayvan üretim çiftliğinde 10 kaz, 15 tavuk ve bir miktar ördek bulunmaktadır. Kazların, tavukların ve ördeklerin her biri, sırasıyla, günde 2–1 kg, 3–1 kg ve (–2)–2 kg yem tüketmektedir.

Bu çiftliğin günlük toplam yem ihtiyacı 15 kg ise, çiftlikteki ördek sayısı kaçtır?

Önce kaz, tavuk ve ördeklerin günlük yem tüketimlerini kesir haline getirelim.

  • Kaz: 2–1 = ... kg
  • Tavuk: 3–1 = ... kg
  • Ördek: (–2)–2 = ... kg

Bir kuş türünün günlük toplam tüketimini bulabilmek için kuş sayısı ile bir kuşun tükettiği yem miktarını çarparız.

  • Kazların toplam yem tüketimi: ... kg
  • Tavukların toplam yem tüketimi: ... kg

Buna göre ördeklerin toplam yem tüketimi 15 – (5 + 5) = 5 kg'dır. Her bir ördek ... kg yem tükettiğine göre çiftlikteki ördek sayısı

... 'dir.

CEVAP: B

SORU 2

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

–27 = (–3) . (–3) . (–3) = (–3)3 olduğu için, ...  = (–3)–3'tür.

CEVAP: A

SORU 3
Tavuk- çiftliği-negatif kuvvet-test

Canan yukarıdaki sayılardan üçünü seçip toplamıştır.

Canan'ın seçtiği sayıların toplamı 1 ise, seçmediği sayı aşağıdakilerden hangisidir?

2–1 + 3–1 + 6–1 = ...  = 1

olduğu için Canan'ın seçmediği sayı 4–1'dir.

CEVAP: C

SORU 4
Terazi-negatif kuvvet-test

Bir terazinin sol kefesinde (–2)–2, (4)–1 ve (–1)–4 kg'lık; sağ kefesinde 2–3, 13 ve (–2)–2 kg'lık ağırlıklar vardır.

Bu terazinin dengeye ulaşabilmesi için hangi kefesine kaç kg'lık ağırlık eklenmelidir?

Sol Kefe:

Terazinin sol kefesindeki ağırlıkların toplamı

(–2)–2 + (4)–1 + (–1)–4 = ... ... kg'dır.

Sağ Kefe:

Terazinin sağ kefesindeki ağırlıkların toplamı ise

2–3 + 13 + (–2)–2 = ... ... kg'dır.

Fark:

Terazinin sol kefesi, sağ kefesinden

... ... kg

daha ağırdır. Terazinin dengeye ulaşabilmesi için sağ kefesine ...  = 8–1 = 2–3 kg ağırlık eklenmelidir.

CEVAP: A

SORU 5
Havuz-negatif kuvvet-test

1200 litre kapasiteli yarısı dolu olan bir havuza, bir musluktan saniyede 2–1 litre su dolmaktadır. Havuzun altındaki bir delikten ise saniyede 6–1 litre su boşalmaktadır.

Bu havuz ne kadar sürede dolar?

Bu havuzun yarısı dolu olduğuna göre, tam olarak dolabilmesi için 1200 ÷ 2 = 600 litre daha suyun eklenmesi gerekir.

Havuza saniyede dolan net su miktarı 2–1 – 6–1 = ... ... litredir.

Buna göre tam olarak dolması için geçmesi gereken zaman

...  = 1800 saniyedir.

1800 saniye ise 1800 ÷ 60 = 30 dakikaya eşittir.

CEVAP: B

SORU 6

1a + 1–a işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Bu nedenle, işlem sonucu 1 + 1 = 2'dir.

CEVAP:C

SORU 7

2–4 + 2–4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

2–4'ü kesir haline getirelim.

2–4 = ...

İşlemdeki üslü sayıların yerine kesir gösterimini yazıp, toplayalım.

... ...

Bulduğumuz kesri üslü gösterime dönüştürelim.

...  = 2–3

CEVAP: D

SORU 8

Aşağıdaki sayılardan hangisi 9–1'in tam katı değildir?

Seçeneklerdeki sayıları kesre dönüştürelim.

A) 3–3 ...

B) 3–2 ...

C) 3–1 ...

D) 30 ...

9–1 ... sayısını bir tam sayı ile çarparak yukarıdaki kesirlerden hangisini elde edemeyeceğimizi bulacağız.

A seçeneğinde verilen sayı ... 'dan küçük olduğu için ... 'u herhangi bir tam sayı ile çarparak bu sayıyı elde edemeyiz.

B seçeneğinde verilen sayı 9–1'e eşittir. Dolayısıyla bu sayının 1 katıdır.

C seçeneğindeki sayıyı elde etmek için 9–1'i 3 ile; D seçeneğinde verilen sayıyı bulmak için 9–2'yi 9 ile çarparız.

CEVAP: A

SORU 9

... ... ... ise, ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

4 tane ... 'nin çarpımı, 4 tane ... 'nin çarpımına eşittir. Dolayısıyla işlemi 5 adet ... çarpımı olarak da düşünebiliriz. Bu durumda ... ve ... olur.

CEVAP: D

SORU 10

1 Ocak 2016 tarihinde dikilen bir meşe palamudunun değişik tarihlerdeki boyu metre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TARİHBOY
1 Ocak 20160
1 Ocak 20172–5
1 Ocak 2018(–2)–4
1 Ocak 20192–3
1 Ocak 2020(–2)–2

Bu tabloya göre, meşe palamudu en fazla hangi yıl uzamıştır?

Önce tablodaki üslü sayıları kesre dönüştürelim.

2. Satır: 2–5 = ...

3. Satır: (–2)–4 = ...

4. Satır: 2–3 = ...

5. Satır: (–2)–2 = ...

Yukarıda bulduğumuz kesirleri kullanarak bu palamudun hangi yıl kaç metre uzadığını bulabiliriz.

2016: ... m

2017: ... m

2018: ... m

2019: ... m

Bu sayılardan en büyüğü ... 'dir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık