Sınıf 8TESTLERKONU 12 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

NEGATİF TAM SAYILARIN KUVVETLERİ

KONU TESTİ-1

SORU 1
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Üstteki listeden seçilen bir sayının tabana ve alttaki listeden seçilen bir sayının kuvvete yazılmasıyla elde edilebilecek en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

n pozitif bir tam sayı olmak üzere, n tane (–1)n'in toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

SORU 3

Aşağıdaki sayılardan hangisi negatiftir?

SORU 4

(–22) + (–2)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Aysel ve Merve dart oynamaktadırlar. Bu oyunda sırayla her oyuncu üç atış yapmakta ve bu atışlardan daha yüksek toplam puan elde eden kişi oyunu kazanmaktadır. Oyunda kullandıkları dart tahtasında içten dışa doğru, sırayla, kırmızı, siyah, yeşil, turuncu ve mavi renkte bölgeler bulunmaktadır. Her bölgeye yapılan isabetli bir atışın önceden belirlenmiş bir puanı vardır. Bu puanlar aşağıda gösterilmiştir.

  • Kırmızı bölge: (–2)0 puan
  • Siyah bölge: (–2)1 puan
  • Yeşil bölge: (–2)2 puan
  • Turuncu bölge: (–2)3 puan
  • Mavi bölge: (–2)4 puan

Bu bölgelerden hiçbirine isabet etmeyen bir atışın puan değeri 0'dır. Aysel ilk iki atışında mavi ve yeşil bölgeleri tutturmuş; Merve ise, dart oklarından birini kırmızı ve diğerini siyah bölgeye isabet ettirmiştir.

Üçüncü atışlardan sonra Merve'nin kazandığı biliniyorsa, Aysel 3'üncü atışında hangi bölgeyi isabet ettirmiştir?

SORU 6
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Yukarıdaki tabloda her kareye bir tam sayı gelecektir. Her sayı solundakinin –2 ve altındakinin –1 katı olacaktır.

Sol alt köşedeki sayı 2 ise ? yerine aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

SORU 7

(–3)a, 2'den büyük bir tam sayıya eşitse, a ile aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asal olamaz?

SORU 8

Bir kodlama sisteminde, her kelimeye karşılık gelen bir sayı değeri bulunmaktadır. Bu sayı değeri, kelimeyi oluşturan harflere atanan sayıların çarpımı ile elde edilmektedir.

Sesli harflerin her birine –2 ve sessiz harflerin her birine –1 sayısı atanırsa aşağıdaki kelimelerden hangisinin sayı değeri –8'e eşit olur?

SORU 9

(–2)3 . (3)2 – (–1)8 . 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 10

(–1)7 . (7)1 + 17 . (–7)1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık