Sınıf 8TESTLERKONU 11 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

POZİTİF TAM SAYILARIN KUVVETLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Üslü sayılar-şehirler arası mesafe-test

Yukarıdaki haritada A, B, C, D, E ve F şehirleri arasındaki yollar ve bu yolların kilometre cinsinden uzunlukları verilmiştir.

A şehrinden E şehrine yolculuk yapan biri en az kaç kilometre yol gitmelidir?

Önce üslü olarak verilen uzaklıkların değerlerini bulalım.

 • AB: 24 = 16 km
 • BC: 32 = 9 km
 • B → F: 32 = 9 km
 • CD: 23 = 8 km
 • BD: 42 = 16 km
 • DE: 125 + 210 = 1 + 1 = 2 km
 • F → E: 101 = 10 km

Yukarıdaki değerleri kullanarak, en kısa rotanın ABDE olduğunu görebiliriz. Bu rotanın uzunluğu 16 + 16 + 2 = 34 km'dir.

Diğer alternatif rotaların uzunlukları aşağıdaki gibidir.

 • ABCDE: 16 + 9 + 8 + 2 = 35 km
 • ABFE: 16 + 9 + 10 = 35 km

CEVAP: B

SORU 2

Aşağıdaki sayılardan basamak sayısı en fazla olan hangisidir?

A) 1125 = 1, tek basamaklıdır.

B) 10121 sayısında 1'in ardından 121 tane 0 gelir. Bu sayı 121 + 1 = 122 basamaklıdır.

C) 10060 sayısında 1'in ardından 2 × 60 = 120 tane 0 gelir. Bu sayı 120 + 1 = 121 basamaklıdır.

D) 100041 sayısında 1'in ardından 3 × 41 = 123 tane 0 gelir. Bu sayı 123 + 1 = 124 basamaklıdır.

CEVAP: D

SORU 3

21 – 75120 + 75131 + 07514 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Öncelikle işlemde verilen üslü sayıların değerlerini bulalım.

 • 21 = 2
 • 75120 = 1
 • 75131 = 7513
 • 07514 = 0

Bu değerleri işlemde yerlerine yazdığımızda, sonucun 7514'e eşit olduğunu görebiliriz.

2 – 1 + 7513 + 0 = 7514

CEVAP: D

SORU 4

23 ile 24 arasında iki basamaklı kaç tek sayı vardır?

23 = 8 ve 24 = 16'dır. 8 ile 16 arasındaki iki basamaklı tek sayılar 11, 13 ve 15'tir.

CEVAP: A

SORU 5

2a = 64 ve 3b = 81 ise a + b aşağıdakilerden hangisine eşittir?

64'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda

64 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 26

ve 81'i asal çarpanlarına ayırdığımızda

81 = 3 . 3 . 3 . 3 = 34

gösterimini elde ederiz. Buna göre a = 6 ve b = 4'tür. Soruda istenen toplam a + b = 6 + 4 = 10'dur.

CEVAP: C

SORU 6

75 + 75a = 76 ise a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

75 + 75a = 76 ise 75a = 1 yapar. Bu üslü sayının 1'e eşit olabilmesi için a = 0 olmalıdır.

CEVAP: A

SORU 7

25 . a = 128 ise, a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32'dir. Eşitlikte 25 yerine 32 yazarsak,

32 . a = 128

a = 4

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 8

a ve b doğal sayılar olmak üzere, 2a . b = 32 ise a + b’nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

32'yi

 • 20 . 32,
 • 21 . 16,
 • 22 . 8,
 • 23 . 4,
 • 24 . 2 veya
 • 25 . 1

şeklinde gösterebiliriz.

a + b'nin alabileceği en büyük değer a'nın 0'a ve b'nin 32'ye eşit olduğu durumda elde edilir.

a = 0 ve b = 32 ise a + b = 32 olur.

CEVAP: C

SORU 9
Üslü sayılar-test-harita

Yukarıdaki harita, bir şehri kare şeklinde 1'er kilometrekarelik alanlara bölmektedir. Yapılan fiyat araştırmasına göre bu şehirde arazi fiyatlarını etkileyen tek faktör, içinde bulunduğu karenin konumudur. Kuzeye doğru 1 kare ilerledikçe, arazinin metrekare fiyatı 2 katına çıkmakta, doğu-batı doğrultusunda ise fiyat değişmemektedir.

A karesindeki arazilerin metrekare fiyatı 2 ₺ ise, B karesinden 120 metrekare arazi almak isteyen birinin kaç ₺ ödeme yapması gerekir?

A karesinden, B karesine ulaşmak için 4 birim kuzeye ilerlemek gerekir. Buna göre, B karesindeki arazilerin metrekare fiyatı 2 ₺ ile dört tane 2'nin çarpımıdır.

2 ₺ × 2 × 2 × 2 × 2 = 32 ₺

Metrekare fiyatı 32 ₺ olan 120 metrekare arazinin fiyatı 32 × 120 = 3840 ₺'dir.

CEVAP: C

SORU 10
Üslü sayılar-test-bakteri sorusu

Yukarıdaki grafik, bir bakteri kolonisindeki bakteri sayısının zaman içerisindeki değişimini göstermektedir. Zaman ekseni logaritmik ölçekte çizildiği için bu eksendeki her nokta 1 birim solundaki noktanın 10 katı değere sahiptir.

102'nin sağında kalan ve zaman ekseninde birer birime karşılık gelen bölgeler, sırasıyla, A, B, C ve D harfleriyle gösterilmiştir.

Buna göre 9000. saniyedeki bakteri sayısını merak eden birinin bu grafikteki hangi bölgeyi incelemesi gerekir?

9000 sayısı 1000 ile 10 000 arasındadır. 1000 = 103 ve 10 000 = 104'tür. A ile B bölgelerinin sınır noktası 103'e; B ile C bölgelerini ayıran sınır noktası ise 104'e eşittir. Buna göre 9000. saniye, grafiğin B bölgesinde bulunmalıdır.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık