Sınıf 8TESTLERKONU 24 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyoneldir?

... bir tam sayı olduğu için rasyoneldir.

CEVAP: C

SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?

C seçeneğindeki ifade bir tam sayıya eşit olduğu için rasyoneldir.

...

CEVAP: C

SORU 3

Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyoneldir?

Seçenekler içinde sadece ... sayısı irrasyoneldir. Diğer seçeneklerdeki sayılar rasyoneldir.

A) ... bir kesre eşit olduğu için RASYONEL bir sayıdır.

B) ... bir tam sayı olduğu için RASYONEL bir sayıdır.

D) ... bir kesir olduğu için RASYONEL bir sayıdır.

CEVAP: C

SORU 4

Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyoneldir?

A) ... bir RASYONEL sayıdır.

B) 63 tam kare olmadığı için ... bir İRRASYONEL sayıdır.

C) ... bir RASYONEL sayıdır.

D) ... bir RASYONEL sayıdır.

CEVAP: B

SORU 5

Aşağıdaki kümelerden hangisi diğerlerini kapsar?

Doğal sayıların, pozitif tam sayıların ve tam sayıların tümü rasyoneldir. Bu nedenle rasyonel sayılar kümesi diğer seçeneklerdeki kümeleri kapsar.

CEVAP: D

SORU 6

İrrasyonel olmayan bir gerçek sayı, aşağıdaki kümelerden hangisinin kesinlikle elemanıdır?

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar

Gerçek sayılar kümesindeki her sayı ya rasyonel ya da irrasyoneldir. İrrasyonel olmayan gerçek sayılar rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. Bu nedenle cevap B'dir.

İrrasyonel olmayan bir sayı diğer seçeneklerdeki kümelerden birinin de elemanı olabilir ama bunun kesin olduğunu söyleyemeyiz.

CEVAP: B

SORU 7

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... ...

CEVAP: B

SORU 8

... devirli sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... ... ...

CEVAP: A

SORU 9
Rasyonel-test-Küp Sorusu

Bir ayrıtının uzunluğu a olan bir küpün yüzey alanı 6a2 ve hacmi a3 formülü ile bulunabilir.

Aşağıdakilerden hangisi, yüzey alanı rasyonel ama hacmi irrasyonel olan bir küpün yüzey alanı olabilir?

A)

Yüzey Alanı: ... RASYONEL

Ayrıt uzunluğu: ...

Hacmi: ... İRRASYONEL

B)

Yüzey Alanı: ... RASYONEL

Ayrıt uzunluğu: ...

Hacmi: ... RASYONEL

C)

Yüzey Alanı: ... İRRASYONEL

D)

Yüzey Alanı: ... RASYONEL

Ayrıt uzunluğu: ...

Hacmi: ... RASYONEL

CEVAP: A

SORU 10
Rasyonel-test-Karenin alanı Sorusu

Santimetrekare cinsinden alanı üç basamaklı 2ab sayısına eşit olan bir karenin santimetre cinsinden kenar uzunluğunun rasyonel olabilmesi için a'nın alabileceği değerler toplamı hangisine eşittir?

Kenar uzunluğunun rasyonel olabilmesi için alanının tam kare olması gerekir. Yüzler basamağı 2 olan üç basamaklı tam kare sayılar 225, 256 ve 289'dur. Buna göre a'nın alabileceği değerler 2, 5 ve 8'dir. Bu rakamların toplamı 2 + 5 + 8 = 15'e eşittir.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık