Sınıf 8TESTLERKONU 39 ➤ HIZLI VE KOLAY TEST

SÜRE

5:00

ÜÇGENİN KENAR UZUNLUKLARI VE AÇILARI

HIZLI VE KOLAY TEST

SORU 1

Santimetre cinsinden verilen aşağıdaki kenar uzunluklarından hangileri ile bir üçgen oluşturulamaz?

SORU 2

Bir kenarı 6 birim ve diğer kenarı 11 birim uzunluğundaki bir üçgenin üçüncü kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 3

a bir doğal sayı olmak üzere, bir üçgenin kenar uzunlukları a birim, 2 birim ve 4 birim ise a'nın alabileceği değerler toplamı kaç birimdir?

SORU 4

a, b ve c ardışık doğal sayılardır. ABC üçgeninin kenar uzunlukları santimetre cinsinden a, b ve c'ye eşittir.

Bu sayılardan en küçüğünün alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5
Üçgenin çevresi test

|BC| uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı ise ABC üçgeninin çevresi en fazla kaç santimetre olabilir?

SORU 6
İki kenardan üçüncü kenarı bulma

|AC| uzunluğu metre cinsinden bir tam sayıya eşitse, ABC üçgeninin çevresi en az kaç metre olabilir?

SORU 7
Üçgenin en uzun kenarı

Aşağıdaki doğru parçalarından en uzunu hangisidir?

SORU 8
En uzun üçgen kenarı

Aşağıdaki doğru parçalarından en uzunu hangisidir?

SORU 9
Üçgende açı ve kenar büyüklüğü

Yukarıdaki üçgende kenar uzunlukları arasında c > a > b ilişkisi varsa, A açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 10
Üçgenin en kısa kenarı

Aşağıdaki doğru parçalarından en kısası hangisidir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık