Sınıf 8TESTLERKONU 36 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÜÇGENLER-TEKRAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki şekillerden hangisi bir üçgendir?

A) Üç doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle oluşan iki boyutlu kapalı şekil sadece A seçeneğinde verilmiştir.

B) B seçeneğindeki şekil kapalı değildir.

C) C seçeneğindeki şekil bir dörtgendir.

D) D seçeneğindeki doğru parçaları uç uca eklenmemiştir.

CEVAP: A

SORU 2
Noktalardan üçgen oluşturma

k ve l doğruları üzerinde bulunan hangi üç noktanın birleştirilmesi ile bir üçgen elde edilemez?

Aynı doğru üzerindeki noktalar üçgen oluşturmaz. k doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarını birleştirirsek bir üçgen değil, doğru parçası elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 3

İç açılarından ikisi 50° ve 60° olan bir üçgenin üçüncü iç açısı kaç derecedir?

Bir üçgenin iç açıları toplamı 180°'dir.

Verilen iki açının toplamı 50° + 60° = 110° olduğundan, üçüncü iç açı 180° – 110° = 70° olmalıdır.

CEVAP: C

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ikizkenar bir üçgenin eş açılarından biri olamaz?

İkizkenar bir üçgende eş açılardan iki tane vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° olduğundan eş açıların toplamının 180°'den küçük olması gerekir. Buna göre eş açılardan her biri 180° ÷ 2 = 90°'den küçük olmalıdır.

CEVAP: D

SORU 5

İç açılarından ikisi 55° ve 70° olan bir üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soruda verilen açıların toplamı 55° + 70° = 125° olduğundan üçüncü açı 180° – 125° = 55°'dir. Açılarından ikisi 55°'ye eşit olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir.

CEVAP: D

SORU 6
İkizkenar üçgen

ABC üçgenindeki ... açı ölçüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir?

ABC üçgenindeki |AB| ve |AC| uzunlukları eşittir. Buna göre, ABC bir ikizkenar üçgendir.

... ve ... 'nin değerleri eşittir. Bu iki açının toplamı 180° – 30° = 150° olduğundan, ...  = 150° ÷ 2 = 75°'dir.

CEVAP: C

SORU 7
Dik açılı bir üçgen

ABC dik üçgeninin en büyük açısı ... ise, ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bir dik üçgenin en büyük açısı 90°'dir. Buna göre

  • ...  = 90° ve
  • ...  = 180° – (90° + 30°) = 60°'dir.

CEVAP: B

SORU 8
İki üçgen içiçe

... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

|BC| ve |AC| uzunlukları eşit olduğu için ABC üçgeni ikizkenardır. Bu nedenle ... ve ... açıları eşit ve her biri 20°'dir.

Üçgende iki iç açının toplamı, üçüncü köşenin dış açısına eşittir. ABC üçgeninin dış açısı olan ... , ...  = 20° ve ...  = 20° açılarının toplamına, yani 40°'ye eşittir.

İç içe üçgenler çözüm

ACD üçgenindeki tek bilinmeyen açı olan ... , 180° – (80° + 40°) = 60°'ye eşittir.

CEVAP: B

SORU 9

Bir üçgenin iç açıları üç ardışık tam sayıya eşitse, bu açılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Bir üçgenin iç açıları toplamı 180°'dir. Üç ardışık sayının toplamı, ortadaki sayının üç katına eşit olduğundan, orta büyüklükteki açı 60°'dir. Buna göre en büyük açı 61° olmalıdır.

CEVAP: D

SORU 10

Çeşitkenar bir ABC üçgeninde ...  = 80° ise ... aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A) Çeşitkenar bir üçgenin iç açıları birbirinden farklı olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olamaz. (Açılar: 80°, 80°, 20°)

B) B seçeneğindeki açı çeşitkenar bir üçgene ait olabilir. (Açılar: 80°, 60°, 40°)

C) ...  = 50° olduğunu varsayarsak, üçüncü açı da 180° – (80° + 50°) = 50° olur. Doğru seçenek C olamaz. (Açılar: 80°, 50°, 50°)

D) Eğer ...  = 20° olduğunu varsayarsak üçgenin üçüncü açısı 80° olur. Doğru seçenek D de olamaz. (Açılar: 80°, 20°, 80°)

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık