Sınıf 8TESTLERKONU 36 ➤ HIZLI VE KOLAY TEST

SÜRE

5:00

ÜÇGENLER-TEKRAR

HIZLI VE KOLAY TEST

SORU 1

Aşağıdaki şekillerden hangisinin iki kenarı birbirine paralel olamaz?

SORU 2
Kesişen doğrular ve üçgen

k ve l doğruları üzerinde bulunan hangi üç noktanın birleştirilmesi ile bir üçgen oluşturulamaz?

SORU 3

İç açılarından biri 105° olan bir üçgenin bir diğer iç açısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, iç açılarından biri 80° olan çeşitkenar bir üçgenin iç açısı olamaz?

SORU 5

Kenarlarından ikisi 5 cm uzunluğunda olan bir üçgende, bu kenarlar arasında kalan açı 60° ise üçüncü kenar uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 6
İç içe üçgenler

|CD| uzunluğu 5 birim ise |BD| kaç birimdir?

SORU 7
Eşkenar üçgen sorusu

ABC bir eşkenar üçgen ve ...  = 30° ise, ... kaç derecedir?

SORU 8
Üç üçgen bir arada

Yukarıdaki şekilde A, B ve E noktaları aynı doğru üzerindedir.

ABC ve BED üçgenleri eşkenar olduğuna göre ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 9

İç açılarından birinin 50° olduğu bilinen bir üçgen aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 10
  1. 40°
  2. 70°
  3. 100°

İç açılarından biri 40° olan ikizkenar bir üçgenin diğer bir iç açısı yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık